InfraRYL etusivulle
InfraRYL –hankkeen organisointi
 

InfraRYL toimikunnat:

 
   

InfraRYL –laadunohjaushanke

InfraRYL ylläpito

 

INFRA nimikkeistö

 

InfraRYL -kirjat

InfraRYL –laadunohjaushanke käynnistyi osana TEKESin Infra -teknologiaohjelmaa ja sen tavoitteena oli laatia alan yhteistyönä lopputuotteen laatuvaatimukset parantamaan koko infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden laatua. Uudella tavalla aseteltujen laatuvaatimusten tarkoituksena oli päästä tilaamaan kokonaisuuksia, joiden puitteissa on tilaa ideointiin ja tuotekehitykseen.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL on yleisesti saatavilla oleva, kaikkien rakennushankkeen osapuolten etukäteen hyväksymä kirjallinen hyvän rakennustavan kuvaus.

Infra-nimikkeistö
Koko alan yhteinen Infra -nimikkeistö on laadittu alan yhteistyönä. Nimikkeistökehitystyön tavoitteena oli tehdä sellainen yleisesti hyväksyttävissä oleva Infra -nimikkeistö, joka
- kattaa infrarakentamisen kaikki keskeiset lopputuotteet,
- mahdollistaa organisaatiokohtaisten sovellusten teon ja
- on rakenteeltaan systemaattinen ja yhteensopiva muiden infrarakentamista sivuavien nimikkeistöjen kanssa (esim. Talo 2000 –nimikkeistön ja teknisten järjestelmien nimikkeistöjen kanssa).

INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö sekä määrälaskentaohje julkaistiin tammikuussa 2015.

Hankeosanimikkeistö ja tuotantonimikkeistö hyväksyttiin koekäyttöön 14.3.2008.
Infra 2011 hankeosanimikkeistö julkaistiin päivitettynä 11.2.2011.
Infra 2011 toimenpidenimikkeistö julkaistiin päivitettynä 26.10.2011.
Sarjassa julkaistiin myös Infra 2011 CAD-kuvatasojärjestelmä. Sen ohjaustiedosto on ladattavissa tältä sivulta Infra-nimikkeistö osiossa.

Tietopalveluhanke
InfraRYL -laadunohjaushankkeessa on laadittu ja julkaistu koko alalle yhteiset hyvät ja helposti ylläpidettävät laatuvaatimukset, niin että lopputuloksen laatu pysyy samana siirryttäessä tontilta kadulle ja sieltä edelleen yleisille teille yms. Laatuvaatimusten laadinnan yhteydessä muodostuneen tietokantaratkaisun pohjalta syntyi yhteinen infra-alan tietopalvelujärjestelmä, jota pidetään jatkuvasti yllä. Sen kautta voi saada tietoa esimerkiksi infra-alalla kulloinkin voimassa olevista säännöksistä.

Hanketta johtamaan on Rakennustietosäätiöön perustettu valvova toimikunta sekä tarvittavat työryhmät, joissa koko infra-ala on edustettuna. Alan suostunta hankitaan valmistelun aikana pidettävillä lausuntokierroksilla. Työn aikana on muodostettu toimikuntalaitoksen myötä myös nimikkeistön ja laatuvaatimusten ylläpito-organisaatio.

Projekti toteutetiin pääosin vuosina 2002 – 2008 ja projektin tulokset saatiin kyseisinä vuosina vaiheittain käyttöön. Ylläpitovaihe aloitettiin keväällä 2008.

InfraRYL 2006 osa 1 Väylät ja alueet julkaistiin syyskuussa 2006, osa 2 Järjestelmät vuoden 2009 keväällä ja Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat huhtikuun 2008 alussa. Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkarakenteet julkaistiin tammikuussa 2009.

InfraRYL 2010 osa 1 julkaistiin toukokuussa 2010 ja se korvasi edellisen v. 2006 laitoksen.

Yhteistyötä tarvitaan
Jotta lopputulos olisi mahdollisimman käyttökelpoinen koko alalle, hanke toteutetaan yhteistyössä suunnittelutoimistojen, korkeakoulujen ja infra-alan eri osapuolten kanssa. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan koko infra-alan ponnisteluja niin toimikuntatyössä kuin käsikirjoittajinakin.

Tietoja InfraRYL:iin liittyvistä muista hankkeista voi lähettää sähköpostilla lea.vettenranta@rakennustieto.fi.

Lisätietoja hankkeesta saa tutkimus- ja kehitysjohtaja Christer Finneltä Rakennustietosäätiöstä, christer.finne@rakennustieto.fi ja tietopalvelujohtaja Lea Vettenrannalta Rakennustieto Oy:sta, lea.vettenranta@rakennustieto.fi.