Avoimet työpaikat

Rakennustietosäätiö työnantajana

Ammattitaidon kehittäminen
Tuemme henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä järjestämme valmennusta ja koulutusta tarpeiden ja halukkuuden mukaan.

Työssä viihtyminen
Työhyvinvointisuunnitelmamme määrittää toimenpiteet koulutukselle, liikunnalle, kehityskeskusteluille, esimiestyölle, työhyvinvoinnille ja työterveyshuollolle. Sitä noudattamalla vahvistamme työssä viihtymistä, henkilökunnan työssä jaksamista ja omaehtoisen työkyvyn ylläpitämistä.

Tasa-arvon noudattaminen
Rakennustietosäätiöllä on tasa-arvosuunnitelma. Annamme henkilöstölle yhtäläisen mahdollisuuden työssä onnistumiseen ja kehittymiseen sekä uralla etenemiseen. Päivittäisissä toiminnoissa ja päätöksenteossa pyrimme huomioimaan kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen kohtelun.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Pyrimme helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista erilaisia varahenkilöjärjestelmiä, etätyö- ja osa-aikamahdollisuuksia kehittämällä.