Hallinto ja organisaatio

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto

Tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu 59 jäsentä 55:sta alan järjestöstä ja yhteisöstä. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

Hallitus

Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, johon kuului 12 henkilöä.

Säätiön hallitus valmistelee Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietomalli Oy:n yhtiökokoukset. Säätiön hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2021

Puheenjohtaja:
johtava tutkija Aija Staffans, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtajat:
toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry
toimitusjohtaja Mikko Nousiainen, GBC Suomi ry

Edustajiston sihteerinä toimii toimistopäällikkö Merja Laitinen, Rakennustietosäätiö RTS.

Yliasiamies

Yliasiamies
Markku Hedman
puh. 040 702 4884

Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Säätiökonsernin rakenne

RTS:n hallitus 2021

Puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy

Varapuheenjohtaja:
Rakennusmestari Ari Autio, Rakennusmestarit ja -insinöörit

Jäsenet:
Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS
Arkkitehti Teemu Hirvilammi, Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy
Arkkitehti Helena Hirviniemi, Museovirasto
Kehittämispäällikkö Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto ry
Rakennusneuvos Esa Kauppi, Arkkitehti Esa Kauppi
Professori Kalle Kähkönen, Tampereen teknillinen yliopisto
Toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus ry
Professori Kimmo Lylykangas, Tallinnan teknillinen yliopisto
Johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry
Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus

Hallituksen sihteerinä toimii toimistopäällikkö Merja Laitinen, Rakennustietosäätiö RTS.