Hallinto ja organisaatio

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto

Tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu vuoden 2022 alusta lukien 56 jäsenorganisaatiota ja 60 edustajaa. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

Hallitus

Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, johon kuului 12 henkilöä.

Säätiön hallitus valmistelee Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietomalli Oy:n yhtiökokoukset. Säätiön hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2022

Puheenjohtaja:
Professori Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtajat:
Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen RAKLI ry
Toimitusjohtaja Mikko Nousiainen, GBC Suomi

Yliasiamies

Yliasiamies
Markku Hedman
puh. 040 702 4884

Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Säätiökonsernin rakenne

RTS:n hallitus 2022

Hallituksen puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy

Varapuheenjohtaja:
Projektipäällikkö Jukka Lintunen, RKL Jyväskylä /Skanska Talonrakennus Oy

Jäsenet:
Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS Arkkitehti Julia Hertell, Mer Arkkitehdit Oy
Arkkitehti Teemu Hirvilammi, Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy
Arkkitehti Helena Hirviniemi, Museovirasto
Kehittämispäällikkö Anne Jarva, Kuntaliitto
Toimialajohtaja Tiina Koppinen, Skanska Oy
Professori Kalle Kähkönen, Tampereen yliopisto
Toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus ry
Professori Kimmo Lylykangas, Tampereen teknillinen yliopisto
Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Arvomme:
  • Tiedon luotettavuus
  • Osaamisen edelläkävijyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Arvostava yhteistyö