Hallinto ja organisaatio

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto

Tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu 54 jäsenorganisaatiota. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

Hallitus

Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, johon kuuluu 12 henkilöä.

Säätiön hallitus valmistelee Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietomalli Oy:n yhtiökokoukset. Säätiön hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2024

Puheenjohtaja:
Professori Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtajat:
Toimitusjohtaja Harri Hiltunen, Suomen Kiinteistöliitto ry
Toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, RIL ry

Yliasiamies

Yliasiamies
Markku Hedman
puh. 040 702 4884

Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Säätiökonsernin rakenne

RTS:n hallitus 2024

Hallituksen jäsenet:
Markku Hedman
, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr
Henna Helander, arkkitehti, Henna Helander Consulting Oy
Julia Hertell, arkkitehti, Mer Arkkitehdit Oy
Tiina Koppinen, toimitusjohtaja (1.3.2024 alkaen), Quattro Mikenti Group
Kimmo Kurunmäki, johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Kalle Kähkönen, professori, Tampereen yliopisto
Jukka Lintunen, puheenjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Juha Luhanka, toimitusjohtaja, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Arja Lukin, pääsihteeri, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Jari Mäkimattila, toimitusjohtaja, A-Kruunu Oy
Jyrki Tarpio, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Arvomme:
  • Tiedon luotettavuus
  • Osaamisen edelläkävijyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Arvostava yhteistyö