Hallinto ja organisaatio

Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallintoelimet

Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätäntä- ja toimeenpanoelimet ovat edustajisto, hallitus ja johtoryhmä.

Edustajisto

Tukee säätiön toimintaa sekä edistää osaltaan rakennusalaa. Edustajistoon kuuluu 56 jäsenorganisaatiota. Nämä taustaorganisaatiot nimeävät edustajistoon jäsenet ja varajäsenet tilivuodeksi kerrallaan.

Hallitus

Rakennustietosäätiö RTS sr:n asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, johon kuului 12 henkilöä.

Säätiön hallitus valmistelee Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietomalli Oy:n yhtiökokoukset. Säätiön hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa.

RTS:n edustajiston puheenjohtajisto 2023

Puheenjohtaja:
Professori Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtajat:
Toimitusjohtaja Harri Hiltunen, Suomen Kiinteistöliitto ry
Toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, RIL ry

Yliasiamies

Yliasiamies
Markku Hedman
puh. 040 702 4884

Yliasiamies johtaa Rakennustieto-yhteisöä ja vastaa toiminnastaan ja päätöksenteostaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n hallitukselle. Yliasiamiehen valitsee säätiön hallitus.

Säätiökonsernin rakenne

RTS:n hallitus 2023

Hallituksen puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy

Varapuheenjohtaja:
Projektipäällikkö Jukka Lintunen, RKL Jyväskylä /Skanska Talonrakennus Oy

Jäsenet:
Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS
Arkkitehti Henna Helander, Henna Helander Consulting Oy
Arkkitehti Julia Hertell, Mer Arkkitehdit Oy
Arkkitehti Marko Huttunen, Livady Oy
Kehittämispäällikkö Anne Jarva, Kuntaliitto
Toimialajohtaja Tiina Koppinen, Skanska Oy
Professori Kalle Kähkönen, Tampereen yliopisto
Toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus ry
Pääsihteeri Arja Lukin, SAFA ry
Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Arvomme:
  • Tiedon luotettavuus
  • Osaamisen edelläkävijyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Arvostava yhteistyö