Lausuntopyyntö: Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Tilaajan ohje (RTS 24:18)

Pyydämme lausuntoja  ilmanvaihdon puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta.

Ehdotuksen ohjeessa kerrotaan sisäilman laadun tärkeydestä, kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapidosta, eri kohdetyyppien suositelluista tarkastusmääräväleistä sekä puhdistus- ja säätöurakan vaiheet valmistelusta jälkityöhön. Ohje on suunnattu erityisesti kiinteistöjen omistajille ja ilmanvaihtojärjestelmien kunnosta vastaaville. Ohjeen liitteessä on työturvallisuusasiakirjan mallipohja. Rinnakkaiskorttina toimii RT-ohjekortti Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmavirtojen säätö. Urakoitsijan ohje. Kortit ovat toisiaan täydentäviä. Urakoitsijan ohje on samaan aikaan lausuntokierroksella tunnuksella RTS 24:19. (Lausuntopyyntö 24:19)

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.8.2024.

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK 465 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö


Lisätiedot

Valtteri Viitikko
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
valtteri.viitikko@rakennustieto.fi


Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön