Lausuntopyyntö: Teollisen hirsirakennuksen suunnitteluperusteet (RTS 24:17)

Pyydämme lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta Teollisen hirsirakennuksen
suunnitteluperusteista.

Teollisen hirsirakennuksen suunnitteluperusteet -ohjekortissa esitetään teollisesti valmistettujen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen hirsirakennusten sekä niiden osien suunnitteluperusteita. Ohjetta voidaan noudattaa soveltuvin osin myös osa-aikaiseen käyttöön tarkoitetuissa hirsirakennuksissa. Ohjeet soveltuvat hirsirakennuksen suunnitteluun Suomen olosuhteissa. Ohjekortti on suunnattu hirsirakennusten suunnittelijoille sekä soveltuvin osin myös muille hankkeeseen osallistuville, kuten urakoitsijoille ja hankkeeseen ryhtyville. Valmis ohjekortti korvaa ohjekortin RT 82-11168 Hirsitalon suunnitteluperusteet.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 26.8.2024.

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK 458 Hirsirakennuksen suunnitteluperusteet


Lisätiedot

Eira Lampén
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
eira.lampen@rakennustieto.fi


Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön