Lausuntopyyntö: Työvoiman hyväksikäytön torjunta rakennusalalla (RTS 24:16)

Pyydämme lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta työvoiman hyväksikäytön torjunta rakennusalalla.

Ehdotus sisältää keinoja ennaltaehkäistä ja tunnistaa työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla sekä neuvoja, kuinka toimia epäilysten herätessä. Ohjekortti on tarkoitettu rakennuttajille, pääurakoitsijoille, taloyhtiöille sekä muille tilaaja-asemassa oleville tahoille. Työperäinen hyväksikäyttö koskee erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä. Tilanteet vaihtelevat alipalkkauksesta ja työsyrjinnästä aina vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuten pakkotyöhön. Ohjeiden noudattaminen edistää tervettä kilpailua ja reiluja työoloja sekä auttaa torjumaan harmaata taloutta ja talousrikoksia. Ohjeet perustuvat lain vaatimuksiin ja sisältävät huolellisuusvelvoitteeseen perustuvia toimenpiteitä, joilla edistetään vastuullisempaa yrityskulttuuria.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 16.8.2024.

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK470 Työvoiman hyväksikäytön torjunta.


Lisätiedot

Heli Niemi
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
heli.niemi@rakennustieto.fi


Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön