Stipendit ja palkinnot

Pietilä-palkinto
Pietilä-palkinto myönnetään joka kolmas vuosi tunnustuksena nuorelle arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin uudistamiseksi.

Rakennustietopalkinto
Rakennustietopalkinto myönnetään joka kolmas vuosi yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Kultainen ansiomerkki
Rakennustietosäätiön kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille.

RAKEVA-palkinto
Rakeva-palkinto myönnetään joka kolmas vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisesta.