Aikaisempien stipendien saajat

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2020 stipendit:

 • Laura Kömi, TUNI: Mitä on elävyysasumisrakentamisessa? (Annettu aihealue: Asuntorakentamisen laatukriteeristö)
 • Havu Järvelä, Aalto-yliopisto: Kierrätetty kerrostalo – purettavan rakennuskannan resurssit osana uudisrakentamista (Annettu aihealue: Kiertotalous)

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2019 stipendit:

 • Ville Paananen, Oulun yliopisto /Elektroniikan ja Tietoliikennetekniikan tiedekunta: Menetelmän kehittäminen monitilaympäristön käyttäjälähtöisen kokemustiedon keräämiseen ja visualisointiin.
 • Jenni Merinen, Aalto /VisualCulture, Contemporary Art and Curating: Taide tilan esteettömyyttä tukevana tekijänä.
 • Sami Kuoppamaa: Oulun yliopisto /Rakenteet ja rakentamisteknologia: Lennokkipohjaista dataa hyödyntävä 3D-stabiliteettilaskenta (kohteena maarakennukseen liittyvät läjitysalueet ja sivukivikasat).

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2018 stipendit:

 • Heini Hiukka, Oulun yliopisto /arkkitehtuuri: Aiheena Korkean rakentamisen laatutekijät.
 • Henri Rosenström, LUT /tuotantotalous: Aiheena Lean construction as innovation platform.
 • Heidi Silvennoinen, Aalto /arkkitehtuuri: Aiheena Kvantitatiivinen suhde julkisen tilan eloisuuden ja mikrotason suunnitteluratkaisujen välillä.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2017 stipendit:

 • Herman Mitish, TTY/arkkitehtuuri: Digital game as a medium for participatory urban planning and spatial.
 • Ella Lahtinen, TTY/rakennustekniikka: Painesuhteiden hallinta ilmatiiveydeltään parannetuissa rakennuksissa.
 • Sonja Turunen & Heikki Huttunen, XAMK/sosiaaliala & muotoilu:
  Tilasta tukea. Miten tilalla edistetään kuntoutumista?

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2016 stipendit:

 • Olli Koskinen (Aalto-yliopisto/yhdyskunta- ja ympäristötekniikka): Townhouse-talojen kustannustehokkaat tuotantomenetelmät.
 • Juho Oikarinen (Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta): Hyvä rakennustapa määrittelylähteineen - erityisesti rakennusalan sisäisten laatuvaatimusten soveltamisesta hyvän rakennustavan kuvaajana.
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2015 stipendit

 • Hille Häkkinen (HY, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ympäristönsuojelutiede): kestävän kehityksen suunnittelutyökalun kehittäminen.
 • Senni Sorri (TTY, Rakennustekniikka): puurakenteisen tilaelementtikerrostalon suunnitteluohjeistuksen kehittäminen.
 • Reetta Lassila (TTY, Arkkitehtuurin laitos): tietomallintaminen ja lean-työskentely rakennushankkeen suunnitteluohjauksen työkaluna.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2014 stipendit

 • Pentti Kuurola (Tampereen teknillinen yliopisto): Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama paine-ero rakennuksissa.
 • Harri Humppi (Tampereen teknillinen yliopisto): Algoritmiavusteinen tietomallintaminen.
 • Vesa Vihanninjoki (Helsingin yliopisto): Rakennetun ympäristön esteettinen laatu kaupunkisuunnittelukulttuurin murroksessa.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2013 stipendit

 • Pekka Hänninen (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos): diplomityö aiheesta Konseptitalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä.
 • Niko Rimpiläinen (Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta): Hyvä rakennustapa määrittelylähteineen - erityisesti rakennusalan sisäisten laatuvaatimusten soveltamisesta hyvän rakennustavan kuvaajana.
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2012 stipendit

Rakennustietosäätiö RTS jakoi 27.9.2012 kaksi opinnäytetöiden laatimiseen tarkoitettua stipendiä, jotka olivat kumpikin suuruudeltaan 8 000 euroa:
 • Arkkitehtiylioppilas Markus Wikarin aiheena on Design – Analysis menetelmän kehittäminen. Työn tavoitteena on muun muassa lujuuslaskennan ja muotoilun parempi integrointi suunnitteluprosessissa.
 • Tekniikan kandidaatti Jani Mäkelän aiheena on esteettömän rakennussuunnittelun käytettävyyden kehittäminen. Tavoitteena on tuoda esteettömän suunnittelun tieto lähemmäs arkkitehtien, rakennussuunnittelijoiden ja kaavoittajien työtä
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2011 stipendit

 • Rakennustietosäätiö myönsi 4000 euron stipendin Lauri Häkkiselle diplomityöhön "Tuotetietomallinnuksen hyödyntäminen erikoispohjarakentamisessa", TTY, Maa- ja pohjarakenteiden laitos.

Rakennustietosäätiö RTS uudisti stipendien jakamissääntöjä vuonna 2010

Stipendit suunnataan Rakennustiedon toimintaa lähellä olevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden työstipendeiksi. Säätiö tuki toimintavuoden aikana Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen yliopistokeskukseen perustettua Alvar Aalto -tutkimusprofessuuria ja osallistui ohjausryhmän toimintaan.

Vuonna 2009 stipendejä ei jaettu

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2008 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 13 150 eurolla:
 • Arkkitehti, FM Anu Ahoniemelle kirjan Jokanainen rakentaa ja remontoi käsikirjoittamiseen.
 • Työryhmälle tuottaja Martta Louekari, arkkitehdit Vesa Oiva, Juha Salmenperä, Ilkka Salminen, Mikko Summanen, Meri Louekari sekä professori Mika Hannula näyttelyyn Young Finnish Architects Forum (Madrid 2009 marraskuu) osallistumiseen, sinne tehtävää katalogia ja web-sivustoa varten.
 • Tekniikan Historian Seura THS ry:lle rakennusteknologian ja arkkitehtuurin historiaan keskittyvän Tekniikan Waiheita -aikakauslehden teemanumeroon.
 • Työryhmälle arkkitehti Pia Ilonen, valokuvataiteilija Stefan Bremer arkkitehtuurijulkaisun valmisteluun ns. avoimeen rakentamiseen perustuvasta prosessista (As. Oy Tila, Arabianranta), keskiössä on ihminen tilassa.
 • Tutkija Sami Kärnälle julkaisuun ja artikkeliin rakentamis- ja kiinteistöalan yhteisen käyttäjäpalautejärjestelmän (ProPal II) kehittämisestä ja sen ominaisuuksista.
 • Päätoimittaja Ilkka Lehdonmäelle Jyväskylän yliopistossa suoritettavista opinnoista johtuviin matkakuluihin ja majoituskuluihin toimittajastipendi.
 • Freelance-toimittaja Tero Elsilälle alan kursseille osallistumiseen liittyvien matka- sekä seminaarikulujen kattamiseen toimittajastipendi.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2007 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 21 000 eurolla:
 • Arkkitehti Ulla Vahtera; toimittajastipendi journalistiikan ja popularisoivan tietokirjoittamisen kirjoittajakurssille osallistumiseen keväällä 2008.
 • Arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfelt Rakentajat -lyhytelokuvaan, jossa perehdytään puun perinteisiin työstämistapoihin.
 • Arkkitehdit Simo Kaarsalo, Jenni Partanen ja Tiina Leppänen näyttelyn, näyttelyluettelon ja artikkelin tekemiseen tutkimuskohteesta Joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin tonttipulan ratkaisemiseksi kasvukeskuksissa: Case Tampere tähtäimenä kumppanuuskaavoitus, asuntotuotannon monipuolistaminen ja asuntotyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason kohottamiseksi.
 • Diplomi-insinööri Matti Kruus, artikkeliin koskien rakennushankkeen johtamisen tehtäväluetteloa sekä kahteen väitöskirjan pohjalta tehtyyn artikkeliin kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa käytettäväksi.
 • Työryhmä: tekn. tri Ari Hynynen (TTY), fil. tri Petri Juuti (TY), tekn. tri Tapio Katko (TTY) korkeatasoisen ja näyttävän kirjan tekemiseen suihkulähteistä eri puolilla maailmaa.
 • Työryhmä: fil. maist. Pasi Kovalainen, arkkit. Raimo Ahonen, arkkit. Briitta Passoja, arkkit. Mauri Toivio ja fil. kand. Juhani Turpeinen 160-sivuiseen julkaisuun, jossa esitellään Oulun läänissä Viisikanta-palkitut kohteet, joita on 37 kappaletta. Palkinto myönnetään rakennussuojelun saralla esimerkillisille kohteille ja ansioituneille henkilöille.
 • Viipurin Kirjaston Suomen Restaurointiyhdistys Ry, englannin- ja venäjänkieliseen julkaisuun, jossa kuvataan toteutuneet hankkeet teknisinä selostuksina sanallisesti sekä kuvin ja piirustuksin esitettynä.
 • Arkkitehti Rauno Ali-Kovero, selvityksen laatimiseen aluesuunnittelun keinoista rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämisessä sekä selvityksen avulla laadittavien artikkeleiden kirjoittamiseen.
 • Yhdyskuntasuunnittelun Seura Ry; seuran 50-vuotisen toiminnan historiikin julkaisemiseen marraskuussa 2009.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2006 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 20 000 eurolla:
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos; rakennustekniikan verkkojulkaisun kehittämiseen ja ylläpitoon ensimmäisenä vuonna.
 • Arkkitehti, professori Reijo Jallinoja, Berliinin Kulttuuri-instituutissa pidettävää näyttelyä esittelevän näyttelyluettelon tekemiseen
 • Rakennusmestari Ilari Siekkinen taloyhtiön putkiremonttia käsittelevän kirjan ja dvd:n tekemiseen
 • Betonielementtirakentamisen historia -projekti: Betonielementtirakentamisen historiajulkaisuun, jonka tarkoituksena on kuvata teollisen rakentamisen kehitys, tulokset ja yhteiskunnallistaloudellinen merkitys monipuolisesti ja objektiivisesti.
 • Oulun rakennusvalvontavirasto: Pientalon asuttavuuden suunnittelu- ja arviointijärjestelmä -hankkeelle.
 • Diplomi-insinööri, TkT Jari Virta kirjan kirjoittamiseen korjausrakennuttamisesta taloyhtiöissä.
 • Rakennustaiteen Seura: Helsingin seudun kulttuuriympäristön oppaan kuvitukseen ja taittoon.
 • Arkkitehti Johanna Vuorinen, Merkillisiä muotoja -näyttelyn järjestämiseen.
 • Vapaa toimittaja, arkkitehtiylioppilas Pekka Hänninen, yleistajuisen oppaan kirjoittamiseen pientalorakentajille ekologisesta rakentamisesta.
 • Arkkitehti Jorma Mukala, Kirmo Mikkolan kirjoituksia sisältävän esseekokoelman käsikirjoituksen loppuunsaattamiseen.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2005 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 19 000 eurolla:
 • Arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfeltille Nils Erik Wickbergistä kertovaan elokuvaan.
 • Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:lle (HELKA) Rakennukset kertovat -projektiin liittyvän tyylihistoriallisen ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen opetusaineiston jatkotyöstämiseen.
 • TkL Mikko Kylliäiselle yleisimpien rakennustyyppien akustiikan suunnittelua käsittelevän oppimateriaalin laatimiseen.
 • TkT, yliopettaja Harri Mattilalle haja-asutuksen jätevesihuoltoa käsittelevän oppikirjan käsikirjoituksen toimittamiseen.
 • TkT, arkkitehti Riitta Salastielle japanilaista arkkitehtuuria käsittelevän esseekokoelman toimittamiseksi painokuntoon ja sen julkaisemiseksi suomen kielellä.
 • Arkkitehti Markus Seppäselle väitöskirjatutkimuksen valmiiksi tekemiseen hyvän pientaloarkkitehtuurin kriteereistä arkkitehtikilpailuissa 1950–2000
 • Taideteollisen korkeakoulun Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmalle Chairs kalustesuunnittelun konferenssista laadittavan kirjan toimitustyöhön.
 • Arkkitehti Laura Uimoselle väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn julkisen ympäristötaiteen mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelussa.
 • Arkkitehti, suunnittelupäällikkö Tero Vanhaselle rakennettua ympäristöä koskevan päivitetyn esitelmäsarjan laatimiseen liittyvään materiaalin keruuseen.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2005 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 15 000 eurolla:
 • Arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfeltille Nils Erik Wickbergistä kertovaan elokuvaan.
 • Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:lle (HELKA) Rakennukset kertovat -projektiin liittyvän tyylihistoriallisen ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen opetusaineiston jatkotyöstämiseen.
 • TkL Mikko Kylliäiselle yleisimpien rakennustyyppien akustiikan suunnittelua käsittelevän oppimateriaalin laatimiseen.
 • TkT, yliopettaja Harri Mattilalle haja-asutuksen jätevesihuoltoa käsittelevän oppikirjan käsikirjoituksen toimittamiseen.
 • TkT, arkkitehti Riitta Salastielle japanilaista arkkitehtuuria käsittelevän esseekokoelman toimittamiseksi painokuntoon ja sen julkaisemiseksi suomen kielellä.
 • Arkkitehti Markus Seppäselle väitöskirjatutkimuksen valmiiksi tekemiseen hyvän pientaloarkkitehtuurin kriteereistä arkkitehtikilpailuissa 1950–2000
 • Taideteollisen korkeakoulun Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmalle Chairs kalustesuunnittelun konferenssista laadittavan kirjan toimitustyöhön.
 • Arkkitehti Laura Uimoselle väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn julkisen ympäristötaiteen mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelussa.
 • Arkkitehti, suunnittelupäällikkö Tero Vanhaselle rakennettua ympäristöä koskevan päivitetyn esitelmäsarjan laatimiseen liittyvään materiaalin keruuseen.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2004 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 15 000 eurolla:
 • Arkkitehti, TkL Selja Flinkille käsikirjoituksen "Paperi perinteisessä ja ekologisessa rakentamisessa" kirjoittamiseen.
 • Diplomi-insinööri Bengt Gröningille ohjeistuksen laatimiseen "Menetelmät ikkunoiden pesemiseen eri aikakausien toimitila- ja liikekiinteistöissä".
 • TkT Mervi Himaselle ikääntyvien asumistoiveita ja tarpeita käsittelevän haastattelututkimuksen tulosten suomenkieliseen raportointiin sekä Suomea koskevan osuuden analysointiin.
 • Freelance-kirjoittaja Hannu Hotakaiselle käsikirjan "Kesämökin peruskorjaaja" suunnitteluun, ennakkovalmisteluun sekä kuva- ja piirrosaineiston keräämiseen.
 • Rakennusmestari Eila Hämäläiselle rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen lopputyön tekemiseen: "Vuonna 2006 voimaan tulevan EU-direktiivin mukainen asuntojen energiaselvitys ja direktiivin tuomien hyötyjen selvittäminen asuntojen terveellisyyden kannalta".
 • Arkkitehti Eveliina Kaasiselle Turun arkkitehtuurioppaan tuottamiseen kulttuuripääkaupunkihanketta 2011 varten.
 • Arkkitehti Esko Räntilälle valokuvanäyttelyn "Harmaata kauneutta" laatimiseen
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, työryhmälle yliassistentti Harri Hagan - professori Juhani Katainen Japanin arkkitehtuurioppaan toimittamiseen ja julkaisemiseen suomen- ja englanninkielisenä.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2003 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 15 000 eurolla:
 • Tutkija Tuula Wileniukselle tekstiilirakentamista koskevaan perusselvitystyöhön.
 • Markkinointipäällikkö Lauri Niemelle ruotsalaisen teoksen Färgen på huset käännöstyöhön ruotsista suomeksi.
 • Arkkitehti Mustafa Gürlerille väitöskirjan Monikulttuurinen kaupunki. Tila- ja yhdyskuntasuunnittelu sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja omaehtoisen tuotannon mahdollistajana loppuun saattamiseen.
 • Filosofian kandidaatti Erja Heinolle julkaisun kirjoittamiseen rakennuksen siirtämisestä uudelleenkäyttöön, sen uudelleenpystyttämisen yhteydessä huomioitavista ympäristöratkaisuista sekä vanhojen ja ylijääneiden rakennusosien käytöstä.
 • Arkkitehtityöryhmälle Markku Hannonen, Tapani Mustonen, Daniel Nagy, Sirkka Soukka, Niina Vainio ja Rurik Wasastjerna, Momo neighbourhood cooperation ("momoneco") -hankkeen näyttelyjulkaisun kustannuksiin.
 • Arkkitehti Sakari Laitiselle sarjan kehittämiseen suomalaisen perheasunnon rakennustyypeistä, jotka täyttävät yleispätevyyden vaatimukset, mutta antavat samalla asuntoa suunnittelevalle vihjeitä ja impulsseja toiminnallisia ratkaisuja rikastuttavasta tilankäytöstä.
 • TkL, arkkitehti, diplomi-insinööri Jussi Tervaojalle väitöskirjan Sillat, tekniikkaa ja arkkitehtuuria - teräs- ja betonisiltojen ulkonäön kehittyminen loppuun saattamiseen.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2002 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 17 600 eurolla:
 • Viherympäristöliitto ry:lle Viherympäristön rakennuttaminen ja valvonta -julkaisuun sekä koulutushankkeeseen.
 • Vs. virastopäällikkö Lauri Jääskeläiselle teoksen kirjoittamiseen arkkitehti Viljo Revellistä ja hänen tuotannostaan.
 • Rakennusmestari Esa Koukkarille Venäjällä asuvien ns. sukukansojen rakennusperinteestä ja kulttuurien nykypäivästä kertovan kirjan loppuunsaattamiseen ja julkaisemiseen.
 • Arkkitehti Elina Vesterinen-Sumulle arkkitehtuurikasvatuksellisen kortiston/pelin sisällön luomiseen ja aineiston painokuntoon saattamiseen.
 • Arkkitehti Arvi Iloselle arkkitehtuurikirjasarjan valmisteluun.
 • Arkkitehti Anna Hänniselle lasten arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjan painatukseen.
 • Valokuvaaja Outi Järviselle odotushuoneita ja auloja esittelevän valokuvausprojektin ja näyttelyn toteuttamiseen.

Rakennustietosäätiö RTS:n vuoden 2001 stipendit

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 80 500 markalla:
 • Valokuvaaja Jari Jetsoselle palkkikameran hankintaan.
 • Arkkitehti Reijo Mälkiälle piirustusaineiston keräämiseen ja tutkimiseen Karjalan rautatierakennuksista.
 • Tutkija Heli Silvennoiselle artikkelin kirjoittamiseen kerrostaloasumisen arkea asukkaiden näkökulmista käsittelevän tutkimusprojektin tärkeimmistä tuloksista.
 • Professori Juhani Kataiselle / TTKK:n Arkkitehtuurin osaston Rakennussuunnittelun laitokselle oppilastyönäyttelyn "Architects in the Making" kunnostamiseen ja näyttelyjulkaisun päivittämiseen.
 • Projektiryhmälle Rekula Päivi, arkkitehti; Tamminen Erja, tiedottaja; Juusela Matti, diplomi-insinööri; Laine Torsti, sähköasentaja, kuvitetun tietopaketin "Terve sähköympäristö" toimittamiseen.
 • Arkkitehti Anna Hänniselle lasten arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjan painatukseen.
 • Työryhmälle Tolvanen Juhani, toimittaja ja Pulkkinen Kalervo, arkkitehti, arkkitehtuuria suomalaisessa sarjakuvassa sekä suomalaisia arkkitehteja kotimaisen sarjakuvan tekijöinä käsittelevän näyttelyn ja kirjahankkeen valmisteleville töille.