Taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit

Rakennusalan asiantuntijoiden avulla luotettavaa ja kattavaa tietoa

Kaikkiaan 55 taustaorganisaatiota ja yhteistyökumppania johtavat yhdessä hallituksen kanssa Rakennustietosäätiö RTS sr:n toimintaa. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisten organisaatioiden kanssa

Rakennustietosäätiö RTS sr:n taustaorganisaatiot

Aalto-yliopisto
AEL-Amiedu oy / Taitotalo
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Green Building Council Finland
Infra ry
Insinööriliitto IL ry
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset
Akha ry
Kiinteistöalan Koulutuskeskus
Kiinteistötyönantajat ry
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
Maa- ja metsätalousministeriö
Museovirasto
Osuuskunta Suomen Asuntomessut
Oulun yliopisto
Pintaurakoitsijat ry
Puuteollisuusyrittäjät ry
Puutuoteteollisuus ry
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusliitto ry
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
RKL ry
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Rakennusteollisuus RT ry
RAKLI ry
RaSi ry
SBK-säätiö
Senaatti-kiinteistöt
Sisustusarkkitehdit - Inredningsarkitekter S.I.O. ry
Sisäilmayhdistys ry
Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry
Suomen Arkkitehtuurimuseo
Suomen Betoniyhdistys ry
Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen kuntatekniikan yhdistys - Finlands kommuntekniska förening ry
Suomen LVI-Liitto
Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK ry
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suomen Rakennustalousyhdistys RAKI ry
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Suomen Tasolasiyhdistys ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ryS
ähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Talotekninen teollisuus ja kauppa
Talteka ry
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Teräsrakenneyhdistys ry
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Viherympäristöliitto ry
Väylävirasto
Ympäristöministeriö