Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vain tutkittu tieto antaa eväät kehittämiselle

Rakennustiedon tutkimus- ja kehittämisyksikkönä toimii Rakennustietosäätiö RTS sr. Säätiö organisoi Rakennustiedon sisäisiä sekä alan yhteisiä hankkeita ja projekteja.

Tutkimustoiminta

Rakennustietosäätiö RTS sr toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti jos tarvitaan riippumatonta toimijaa.

Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidetään kevyenä käyttäen ulkopuolisia konsultteja. Rakennustietosäätiö RTS sr:n tutkimustoiminnan painopistealueita ovat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen.

Kehitystoiminta

Rakennustiedon kehittämistoiminta sisältää uusiin toiminta-alueisiin ja tuotteisiin tähtääviä projekteja sekä jatkuvaa nykyisten tuotteiden ja sisäisen toiminnan arviointi- ja kehitystyötä.