Alan palaute on Ilmiöverkoston keskeinen ajuri

Rakennustietosäätiön Ilmiöverkoston Kick off -tilaisuudet tammikuussa keräsivät yhteen laajan joukon kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoita. Paikan päällä ja etänä sekä tilaisuuden jälkeen alan asiantuntijat jakoivat arvokkaita näkemyksiään ja evästyksiään hankkeelle. Kick Off -tilaisuuksiin osallistuneet edustavat laajasti kiinteistö- ja rakentamisalaa. Palautteen merkitys Ilmiöverkostolle oli olennaista, sillä toimintamallia voi toteuttaa vain yhdessä ja yhteistyössä verkostojen kanssa. Saatu palaute valaisi alan odotuksia ja vahvisti, että Ilmiöverkoston toimenpiteet ovat linjassa alan tarpeiden kanssa. 

Monialaisuus on tärkeää tulevaisuustarkastelussa

Palautteessa nousi vahvasti esiin Ilmiöverkoston voima edistää yhteistä ymmärrystä eri asiantuntijoiden ja alojen välillä. Tämä on erityisen tärkeää, kun ala on jatkuvassa muutoksessa ja kohtaa uusia ilmiöitä, jotka vaativat monipuolista lähestymistapaa ja yhteistyötä. Alalla on suuri tarve yhteiselle ymmärrykselle, joka edistäisi muutoksen hallintaa ja alan kehitystä. 

Yhteistyö auttaa alaa pysymään ajan hermolla ja yrityksiä hyödyntämään potentiaalinsa myös kansainvälisille markkinoille. Yhteistyötä tarvitaan myös käytännön ja tutkimuksen välillä vallitsevan kuilun kuromiseen, joka tarjoaa väylän uusien yhteyksien luomiselle ja eri näkökulmien yhdistämiselle. 

Tavoitteena on arvonsa säilyttävä terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö

Palautteen perusteella on myös selvää, että kiinteistö- ja rakentamissalalla arvostetaan elinkaarilaatua ja sen esille nostamista. Elinkaarilaatu viittaa rakennetun ympäristön kykyyn kestää aikaa erilaisissa olosuhteissa siten, että siitä hyötyvät käyttäjät, omistajat ja koko yhteiskunta.  

Kick off -tilaisuuksien palautteessa korostettiin kokonaisvaltaisen lähestymistavan merkitystä, painottaen kulttuuristen ja käyttöön liittyvien näkökulmien tärkeyttä teknisten ja digitaalisten teemojen rinnalla. 

Palaute ja avoin keskustelu on toimintamallissa tärkeää. Ilman asiantuntijoiden rikastamaa aineistoa ja jakamaa näkemystä Ilmiöverkosto on teoreettinen. Käytännön kokemus alan työstä ja liiketoiminnasta tuottaa tutkimukseen laaja-alaisuutta. Kun taas tutkimuksesta kumpuavasta tiedosta voi olla yllättävääkin hyötyä liiketoiminnassa.

Haluammekin kutsua alan yrittäjiä ja liiketoiminnan kehittäjiä ja asiantuntijoita laajemmin mukaan Ilmiöverkostoon. Ensimmäisen askeleen voi ottaa, kun tulee paikan päälle tai seuraa verkossa ensimmäistä Ilmiöareenaa 11.4. Tilaisuudessa valotamme rakennetun ympäristön muutosvoimia ja -ilmiöitä käsittelemällä sekä laajaa aineistoa että sukeltamalla syvemmin yksittäisiin ilmiöihin. 

Kohtaa tulevaisuuden muutosvoimat ja ilmiöt kanssamme – nähdään 11.4. huipputapahtumassa! 

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
Marianna Kotilainen
Marianna Kotilainen
Projektitutkija
Rakennustietosäätiö RTS
Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 1
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön