Rakennustietosäätiö

Rakennustietosäätiö RTS on puolueeton ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttaja.  Säätiön tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakentamistapaa että hyvää kiinteistön pitotapaa.

Rakennustietosäätiössä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö, jonka keskeisin tehtävä on vahvistaa kiinteistö- ja rakentamisalan edellytyksiä toimivan, turvallisen ja kestävän rakennetun ympäristön toteuttamiselle. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kiinteistö- ja rakentamisalan tuottavuutta ja nostaa esiin tulevaisuuden rakentamisen ja rakennetun ympäristön käyttöön liittyviä uusia taloudellisen kasvun mahdollisuuksia.

Yleishyödyllisenä toimijana säätiö tukee myös toimialansa tiedettä ja taidetta. Säätiö järjestää myös julkisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä jakaa stipendejä, palkintoja ja tunnustuksia.

Rakennustietosäätiö RTS on osa RTS-konsernia, johon kuuluvat lisäksi säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy sekä ET infokeskuse AS.

Rakennustietosäätiö vastaa RTS-konsernin johtamisesta, strategisesta suunnittelusta, toimikuntalaitoksesta sekä yhteiskuntasuhteista ja sidosryhmärakenteista. RTS-konserni harjoittaa tietopalvelutoimintaa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -yksikkö tukee RTS-konsernin edellytyksiä proaktiiviselle tietotuotteiden ja -palveluiden kehittämiselle. Säätiö hankkii ohjeille alan eri osapuolien mahdollisimman laajan hyväksynnän, jossa keskeinen rooli on toimikunnilla.

Yhtiöt toteuttavat säätiön tarkoitusta operatiivisina toimijoina.


Rakennustieto Oy

Rakennustieto Oy on kiinteistö- ja rakentamisalan eri toimijoiden luotettava tietopalvelukumppani. Yhtiö tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa rakentamisen elinkaaren eri vaiheisin.

Rakennustietomalli Oy

Rakennustietomalli Oy:n ja sen yhteydessä toimivan buildingSMART
Finlandin (bSF) tehtävänä on tietomallinnuksen ja vakioinnin avoin
kehittäminen, digitaalisen tiedon hallintaan liittyvän tieto- ja asiantuntijapalveluiden
tuottaminen sekä näihin liittyvä
seminaari-, tapahtuma- ja koulutustoiminta.

ET infokeskuse AS

Tallinnan Rakennuskeskus, ET infokeskuse AS on Virossa toimiva kiinteistö- ja rakentamisalan  toimintaan liittyviä tietotuotteita myyvä ja rakentamisen alojen täydennyskoulutusta tarjoava yhtiö.


RTS-konsernin rakenne