Toimikunnat

Rakennustietosäätiön käytännön tutkimuksen ja kehittämisen perustan muodostavat toimikunnat (ent. Toimikuntalaitos). Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikuntatoimintamalliin kuuluvat päätoimikunnat, toimikunnat sekä niiden alaiset työryhmät.

Tietotuotteet ja -palvelut tuotetaan yhteistyössä

Toimikunnissa tehtävän työn tulokset julkaistaan Rakennustieto Oy:n palveluissa ja tietotuotteina, kuten RT-kortistoissa sekä RYL- ja Sopimusasiakirja -palveluissa. Tunnetuin toimikuntatyön tuloksista onkin RT-kortisto, jonka uudet ohjekortit tai päivitykset tuotetaan yhä toimikunnissa. Toimikunnat ovat myös ympäristöpalveluiden tuotteiden kehittämisen olennainen osa. Lisäksi yksi päätoimikunta tukee Rakennustietomalli Oy:n RYTV-hankeohjelmaa.

Alan ja aiheen paras osaaminen ja asiantuntemus

Toimikunnan jäsenet ovat henkilöjäseniä. Toimikuntiin haetaan aina toimialueen ja aiheen paras asiantuntemus. Toimikuntien jäseniltä odotetaan aktiivista osallistumista toimikunnan työhön. On tärkeää, että alan eri asiantuntijoilla on näkemystä ja osaamista aiheesta, sillä se takaa tiedon laadun, ajantasaisuuden, puolueettomuuden.