Palkinnot ja stipendit

Stipendit

Rakennustietosäätiö RTS:n aikaisempien stipendien saajat

Jaamme vuosittain stipendejä rakennetun ympäristön tutkijoille ja opiskelijoille tutkimukseen sekä opinnäytetöihin. Vuoden 2024 stipendiohjelmaa ei ole vielä julkaistu.  Tiedotamme tästä myöhemmin tänä vuonna.

 • Laura Kömi, TUNI: Mitä on elävyysasumisrakentamisessa? (Annettu aihealue: Asuntorakentamisen laatukriteeristö)
 • Havu Järvelä, Aalto-yliopisto: Kierrätetty kerrostalo – purettavan rakennuskannan resurssit osana uudisrakentamista (Annettu aihealue: Kiertotalous)

 • Ville Paananen, Oulun yliopisto /Elektroniikan ja Tietoliikennetekniikan tiedekunta: Menetelmän kehittäminen monitilaympäristön käyttäjälähtöisen kokemustiedon keräämiseen ja visualisointiin.
 • Jenni Merinen, Aalto /VisualCulture, Contemporary Art and Curating: Taide tilan esteettömyyttä tukevana tekijänä.
 • Sami Kuoppamaa: Oulun yliopisto /Rakenteet ja rakentamisteknologia: Lennokkipohjaista dataa hyödyntävä 3D-stabiliteettilaskenta (kohteena maarakennukseen liittyvät läjitysalueet ja sivukivikasat).

 • Heini Hiukka, Oulun yliopisto /arkkitehtuuri: Aiheena Korkean rakentamisen laatutekijät.
 • Henri Rosenström, LUT /tuotantotalous: Aiheena Lean construction as innovation platform.
 • Heidi Silvennoinen, Aalto /arkkitehtuuri: Aiheena Kvantitatiivinen suhde julkisen tilan eloisuuden ja mikrotason suunnitteluratkaisujen välillä.

 • Herman Mitish, TTY/arkkitehtuuri: Digital game as a medium for participatory urban planning and spatial.
 • Ella Lahtinen, TTY/rakennustekniikka: Painesuhteiden hallinta ilmatiiveydeltään parannetuissa rakennuksissa.
 • Sonja Turunen & Heikki Huttunen, XAMK/sosiaaliala & muotoilu:
  Tilasta tukea. Miten tilalla edistetään kuntoutumista?

 • Olli Koskinen (Aalto-yliopisto/yhdyskunta- ja ympäristötekniikka): Townhouse-talojen kustannustehokkaat tuotantomenetelmät.
 • Juho Oikarinen (Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta): Hyvä rakennustapa määrittelylähteineen – erityisesti rakennusalan sisäisten laatuvaatimusten soveltamisesta hyvän rakennustavan kuvaajana.
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa.

 • Hille Häkkinen (HY, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ympäristönsuojelutiede): kestävän kehityksen suunnittelutyökalun kehittäminen.
 • Senni Sorri (TTY, Rakennustekniikka): puurakenteisen tilaelementtikerrostalon suunnitteluohjeistuksen kehittäminen.
 • Reetta Lassila (TTY, Arkkitehtuurin laitos): tietomallintaminen ja lean-työskentely rakennushankkeen suunnitteluohjauksen työkaluna.

 • Pentti Kuurola (Tampereen teknillinen yliopisto): Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama paine-ero rakennuksissa.
 • Harri Humppi (Tampereen teknillinen yliopisto): Algoritmiavusteinen tietomallintaminen.
 • Vesa Vihanninjoki (Helsingin yliopisto): Rakennetun ympäristön esteettinen laatu kaupunkisuunnittelukulttuurin murroksessa.

 • Pekka Hänninen (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos): diplomityö aiheesta Konseptitalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä.
 • Niko Rimpiläinen (Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta): Hyvä rakennustapa määrittelylähteineen – erityisesti rakennusalan sisäisten laatuvaatimusten soveltamisesta hyvän rakennustavan kuvaajana.
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa.

Rakennustietosäätiö RTS jakoi 27.9.2012 kaksi opinnäytetöiden laatimiseen tarkoitettua stipendiä, jotka olivat kumpikin suuruudeltaan 8 000 euroa:

 • Arkkitehtiylioppilas Markus Wikarin aiheena on Design – Analysis menetelmän kehittäminen. Työn tavoitteena on muun muassa lujuuslaskennan ja muotoilun parempi integrointi suunnitteluprosessissa.
 • Tekniikan kandidaatti Jani Mäkelän aiheena on esteettömän rakennussuunnittelun käytettävyyden kehittäminen. Tavoitteena on tuoda esteettömän suunnittelun tieto lähemmäs arkkitehtien, rakennussuunnittelijoiden ja kaavoittajien työtä
 • Anssi Savisaari (TTY/arkkitehtuuri): Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelussa

 • Rakennustietosäätiö myönsi 4000 euron stipendin Lauri Häkkiselle diplomityöhön ”Tuotetietomallinnuksen hyödyntäminen erikoispohjarakentamisessa”, TTY, Maa- ja pohjarakenteiden laitos.

Stipendit suunnataan Rakennustiedon toimintaa lähellä olevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden työstipendeiksi. Säätiö tuki toimintavuoden aikana Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen yliopistokeskukseen perustettua Alvar Aalto -tutkimusprofessuuria ja osallistui ohjausryhmän toimintaan.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 13 150 eurolla:

 • Arkkitehti, FM Anu Ahoniemelle kirjan Jokanainen rakentaa ja remontoi käsikirjoittamiseen.
 • Työryhmälle tuottaja Martta Louekari, arkkitehdit Vesa OivaJuha SalmenperäIlkka SalminenMikko SummanenMeri Louekari sekä professori Mika Hannula näyttelyyn Young Finnish Architects Forum (Madrid 2009 marraskuu) osallistumiseen, sinne tehtävää katalogia ja web-sivustoa varten.
 • Tekniikan Historian Seura THS ry:lle rakennusteknologian ja arkkitehtuurin historiaan keskittyvän Tekniikan Waiheita -aikakauslehden teemanumeroon.
 • Työryhmälle arkkitehti Pia Ilonen, valokuvataiteilija Stefan Bremer arkkitehtuurijulkaisun valmisteluun ns. avoimeen rakentamiseen perustuvasta prosessista (As. Oy Tila, Arabianranta), keskiössä on ihminen tilassa.
 • Tutkija Sami Kärnälle julkaisuun ja artikkeliin rakentamis- ja kiinteistöalan yhteisen käyttäjäpalautejärjestelmän (ProPal II) kehittämisestä ja sen ominaisuuksista.
 • Päätoimittaja Ilkka Lehdonmäelle Jyväskylän yliopistossa suoritettavista opinnoista johtuviin matkakuluihin ja majoituskuluihin toimittajastipendi.
 • Freelance-toimittaja Tero Elsilälle alan kursseille osallistumiseen liittyvien matka- sekä seminaarikulujen kattamiseen toimittajastipendi.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 21 000 eurolla:

 • Arkkitehti Ulla Vahtera; toimittajastipendi journalistiikan ja popularisoivan tietokirjoittamisen kirjoittajakurssille osallistumiseen keväällä 2008.
 • Arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfelt Rakentajat -lyhytelokuvaan, jossa perehdytään puun perinteisiin työstämistapoihin.
 • Arkkitehdit Simo KaarsaloJenni Partanen ja Tiina Leppänen näyttelyn, näyttelyluettelon ja artikkelin tekemiseen tutkimuskohteesta Joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin tonttipulan ratkaisemiseksi kasvukeskuksissa: Case Tampere tähtäimenä kumppanuuskaavoitus, asuntotuotannon monipuolistaminen ja asuntotyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason kohottamiseksi.
 • Diplomi-insinööri Matti Kruus, artikkeliin koskien rakennushankkeen johtamisen tehtäväluetteloa sekä kahteen väitöskirjan pohjalta tehtyyn artikkeliin kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa käytettäväksi.
 • Työryhmä: tekn. tri Ari Hynynen (TTY), fil. tri Petri Juuti (TY), tekn. tri Tapio Katko (TTY) korkeatasoisen ja näyttävän kirjan tekemiseen suihkulähteistä eri puolilla maailmaa.
 • Työryhmä: fil. maist. Pasi Kovalainen, arkkit. Raimo Ahonen, arkkit. Briitta Passoja, arkkit. Mauri Toivio ja fil. kand. Juhani Turpeinen 160-sivuiseen julkaisuun, jossa esitellään Oulun läänissä Viisikanta-palkitut kohteet, joita on 37 kappaletta. Palkinto myönnetään rakennussuojelun saralla esimerkillisille kohteille ja ansioituneille henkilöille.
 • Viipurin Kirjaston Suomen Restaurointiyhdistys Ry, englannin- ja venäjänkieliseen julkaisuun, jossa kuvataan toteutuneet hankkeet teknisinä selostuksina sanallisesti sekä kuvin ja piirustuksin esitettynä.
 • Arkkitehti Rauno Ali-Kovero, selvityksen laatimiseen aluesuunnittelun keinoista rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämisessä sekä selvityksen avulla laadittavien artikkeleiden kirjoittamiseen.
 • Yhdyskuntasuunnittelun Seura Ry; seuran 50-vuotisen toiminnan historiikin julkaisemiseen marraskuussa 2009.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 20 000 eurolla:

 • Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos; rakennustekniikan verkkojulkaisun kehittämiseen ja ylläpitoon ensimmäisenä vuonna.
 • Arkkitehti, professori Reijo Jallinoja, Berliinin Kulttuuri-instituutissa pidettävää näyttelyä esittelevän näyttelyluettelon tekemiseen
 • Rakennusmestari Ilari Siekkinen taloyhtiön putkiremonttia käsittelevän kirjan ja dvd:n tekemiseen
 • Betonielementtirakentamisen historia -projekti: Betonielementtirakentamisen historiajulkaisuun, jonka tarkoituksena on kuvata teollisen rakentamisen kehitys, tulokset ja yhteiskunnallistaloudellinen merkitys monipuolisesti ja objektiivisesti.
 • Oulun rakennusvalvontavirasto: Pientalon asuttavuuden suunnittelu- ja arviointijärjestelmä -hankkeelle.
 • Diplomi-insinööri, TkT Jari Virta kirjan kirjoittamiseen korjausrakennuttamisesta taloyhtiöissä.
 • Rakennustaiteen Seura: Helsingin seudun kulttuuriympäristön oppaan kuvitukseen ja taittoon.
 • Arkkitehti Johanna Vuorinen, Merkillisiä muotoja -näyttelyn järjestämiseen.
 • Vapaa toimittaja, arkkitehtiylioppilas Pekka Hänninen, yleistajuisen oppaan kirjoittamiseen pientalorakentajille ekologisesta rakentamisesta.
 • Arkkitehti Jorma Mukala, Kirmo Mikkolan kirjoituksia sisältävän esseekokoelman käsikirjoituksen loppuunsaattamiseen.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 19 000 eurolla:

 • Arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfeltille Nils Erik Wickbergistä kertovaan elokuvaan.
 • Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:lle (HELKA) Rakennukset kertovat -projektiin liittyvän tyylihistoriallisen ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen opetusaineiston jatkotyöstämiseen.
 • TkL Mikko Kylliäiselle yleisimpien rakennustyyppien akustiikan suunnittelua käsittelevän oppimateriaalin laatimiseen.
 • TkT, yliopettaja Harri Mattilalle haja-asutuksen jätevesihuoltoa käsittelevän oppikirjan käsikirjoituksen toimittamiseen.
 • TkT, arkkitehti Riitta Salastielle japanilaista arkkitehtuuria käsittelevän esseekokoelman toimittamiseksi painokuntoon ja sen julkaisemiseksi suomen kielellä.
 • Arkkitehti Markus Seppäselle väitöskirjatutkimuksen valmiiksi tekemiseen hyvän pientaloarkkitehtuurin kriteereistä arkkitehtikilpailuissa 1950–2000
 • Taideteollisen korkeakoulun Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmalle Chairs kalustesuunnittelun konferenssista laadittavan kirjan toimitustyöhön.
 • Arkkitehti Laura Uimoselle väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn julkisen ympäristötaiteen mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelussa.
 • Arkkitehti, suunnittelupäällikkö Tero Vanhaselle rakennettua ympäristöä koskevan päivitetyn esitelmäsarjan laatimiseen liittyvään materiaalin keruuseen.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 15 000 eurolla:

 • Arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfeltille Nils Erik Wickbergistä kertovaan elokuvaan.
 • Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:lle (HELKA) Rakennukset kertovat -projektiin liittyvän tyylihistoriallisen ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen opetusaineiston jatkotyöstämiseen.
 • TkL Mikko Kylliäiselle yleisimpien rakennustyyppien akustiikan suunnittelua käsittelevän oppimateriaalin laatimiseen.
 • TkT, yliopettaja Harri Mattilalle haja-asutuksen jätevesihuoltoa käsittelevän oppikirjan käsikirjoituksen toimittamiseen.
 • TkT, arkkitehti Riitta Salastielle japanilaista arkkitehtuuria käsittelevän esseekokoelman toimittamiseksi painokuntoon ja sen julkaisemiseksi suomen kielellä.
 • Arkkitehti Markus Seppäselle väitöskirjatutkimuksen valmiiksi tekemiseen hyvän pientaloarkkitehtuurin kriteereistä arkkitehtikilpailuissa 1950–2000
 • Taideteollisen korkeakoulun Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmalle Chairs kalustesuunnittelun konferenssista laadittavan kirjan toimitustyöhön.
 • Arkkitehti Laura Uimoselle väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn julkisen ympäristötaiteen mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelussa.
 • Arkkitehti, suunnittelupäällikkö Tero Vanhaselle rakennettua ympäristöä koskevan päivitetyn esitelmäsarjan laatimiseen liittyvään materiaalin keruuseen.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 15 000 eurolla:

 • Arkkitehti, TkL Selja Flinkille käsikirjoituksen ”Paperi perinteisessä ja ekologisessa rakentamisessa” kirjoittamiseen.
 • Diplomi-insinööri Bengt Gröningille ohjeistuksen laatimiseen ”Menetelmät ikkunoiden pesemiseen eri aikakausien toimitila- ja liikekiinteistöissä”.
 • TkT Mervi Himaselle ikääntyvien asumistoiveita ja tarpeita käsittelevän haastattelututkimuksen tulosten suomenkieliseen raportointiin sekä Suomea koskevan osuuden analysointiin.
 • Freelance-kirjoittaja Hannu Hotakaiselle käsikirjan ”Kesämökin peruskorjaaja” suunnitteluun, ennakkovalmisteluun sekä kuva- ja piirrosaineiston keräämiseen.
 • Rakennusmestari Eila Hämäläiselle rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen lopputyön tekemiseen: ”Vuonna 2006 voimaan tulevan EU-direktiivin mukainen asuntojen energiaselvitys ja direktiivin tuomien hyötyjen selvittäminen asuntojen terveellisyyden kannalta”.
 • Arkkitehti Eveliina Kaasiselle Turun arkkitehtuurioppaan tuottamiseen kulttuuripääkaupunkihanketta 2011 varten.
 • Arkkitehti Esko Räntilälle valokuvanäyttelyn ”Harmaata kauneutta” laatimiseen
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, työryhmälle yliassistentti Harri Hagan – professori Juhani Katainen Japanin arkkitehtuurioppaan toimittamiseen ja julkaisemiseen suomen- ja englanninkielisenä.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 15 000 eurolla:

 • Tutkija Tuula Wileniukselle tekstiilirakentamista koskevaan perusselvitystyöhön.
 • Markkinointipäällikkö Lauri Niemelle ruotsalaisen teoksen Färgen på huset käännöstyöhön ruotsista suomeksi.
 • Arkkitehti Mustafa Gürlerille väitöskirjan Monikulttuurinen kaupunki. Tila- ja yhdyskuntasuunnittelu sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja omaehtoisen tuotannon mahdollistajana loppuun saattamiseen.
 • Filosofian kandidaatti Erja Heinolle julkaisun kirjoittamiseen rakennuksen siirtämisestä uudelleenkäyttöön, sen uudelleenpystyttämisen yhteydessä huomioitavista ympäristöratkaisuista sekä vanhojen ja ylijääneiden rakennusosien käytöstä.
 • Arkkitehtityöryhmälle Markku Hannonen, Tapani Mustonen, Daniel Nagy, Sirkka Soukka, Niina Vainio ja Rurik Wasastjerna, Momo neighbourhood cooperation (”momoneco”) -hankkeen näyttelyjulkaisun kustannuksiin.
 • Arkkitehti Sakari Laitiselle sarjan kehittämiseen suomalaisen perheasunnon rakennustyypeistä, jotka täyttävät yleispätevyyden vaatimukset, mutta antavat samalla asuntoa suunnittelevalle vihjeitä ja impulsseja toiminnallisia ratkaisuja rikastuttavasta tilankäytöstä.
 • TkL, arkkitehti, diplomi-insinööri Jussi Tervaojalle väitöskirjan Sillat, tekniikkaa ja arkkitehtuuria – teräs- ja betonisiltojen ulkonäön kehittyminen loppuun saattamiseen.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 17 600 eurolla:

 • Viherympäristöliitto ry:lle Viherympäristön rakennuttaminen ja valvonta -julkaisuun sekä koulutushankkeeseen.
 • Vs. virastopäällikkö Lauri Jääskeläiselle teoksen kirjoittamiseen arkkitehti Viljo Revellistä ja hänen tuotannostaan.
 • Rakennusmestari Esa Koukkarille Venäjällä asuvien ns. sukukansojen rakennusperinteestä ja kulttuurien nykypäivästä kertovan kirjan loppuunsaattamiseen ja julkaisemiseen.
 • Arkkitehti Elina Vesterinen-Sumulle arkkitehtuurikasvatuksellisen kortiston/pelin sisällön luomiseen ja aineiston painokuntoon saattamiseen.
 • Arkkitehti Arvi Iloselle arkkitehtuurikirjasarjan valmisteluun.
 • Arkkitehti Anna Hänniselle lasten arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjan painatukseen.
 • Valokuvaaja Outi Järviselle odotushuoneita ja auloja esittelevän valokuvausprojektin ja näyttelyn toteuttamiseen.

Rakennustietosäätiön hallitus jakoi stipendejä yhteensä 80 500 markalla:

 • Valokuvaaja Jari Jetsoselle palkkikameran hankintaan.
 • Arkkitehti Reijo Mälkiälle piirustusaineiston keräämiseen ja tutkimiseen Karjalan rautatierakennuksista.
 • Tutkija Heli Silvennoiselle artikkelin kirjoittamiseen kerrostaloasumisen arkea asukkaiden näkökulmista käsittelevän tutkimusprojektin tärkeimmistä tuloksista.
 • Professori Juhani Kataiselle / TTKK:n Arkkitehtuurin osaston Rakennussuunnittelun laitokselle oppilastyönäyttelyn ”Architects in the Making” kunnostamiseen ja näyttelyjulkaisun päivittämiseen.
 • Projektiryhmälle Rekula Päivi, arkkitehti; Tamminen Erja, tiedottaja; Juusela Matti, diplomi-insinööri; Laine Torsti, sähköasentaja, kuvitetun tietopaketin ”Terve sähköympäristö” toimittamiseen.
 • Arkkitehti Anna Hänniselle lasten arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjan painatukseen.
 • Työryhmälle Tolvanen Juhani, toimittaja ja Pulkkinen Kalervo, arkkitehti, arkkitehtuuria suomalaisessa sarjakuvassa sekä suomalaisia arkkitehteja kotimaisen sarjakuvan tekijöinä käsittelevän näyttelyn ja kirjahankkeen valmisteleville töille.