Yhdessä verkostojemme kanssa kehitämme laadukasta ja kestävää rakennettua ​ ympäristöä, jossa ihminen voi hyvin.

Parannamme rakentamisen käytäntöjä

Rakennustietosäätiö RTS sr  on yleishyödyllinen, puolueeton ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttaja. Säätiö edistää kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia. Säätiö toteuttaa yhdessä verkostojensa kanssa tutkimus- ja kehityshankkeita, edistää alan innovatiivisia toimintamalleja ja kiihdyttää käytännön ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Rakennustietosäätiö on osa RTS-konsernia, johon lisäksi kuuluvat säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy sekä ET InfoKeskuse AS.  Omistajaorganisaationa säätiö vastaa RTS-konsernin johtamisesta, strategisesta suunnittelusta, toimikuntalaitoksesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä.

Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy ovat perustettu vuonna 1972, mutta toiminta on käynnistynyt aikaisemmin. Ensimmäinen RT-kortiston perusta valmistui vuonna 1943. Rakentamisen kokonaisvaltaisen ja luotettavan tiedon tuottaminen on kulkenut toiminnan punaisena lankana sotien jälkeisestä jälleenrakennusajasta tähän päivään. Sen avulla kehitämme yhdessä kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, jossa ihminen voi hyvin – tänään ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Toimikuntatyöskentely

Toimikunnissamme työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset.

Lue lisää

Palkinnot ja stipendit

Tunnustuksena arvokkaasta työstä hyvän kiinteistö-ja rakentamistavan edistämiseksi tai kehittämiseksi jaamme huomionosoituksia vuosittain. Tuemme kiinteistö- ja rakentamisalan kehitystä ja toimintaa rahoittamalla  myös opinnäytetöitä tai akateemista tutkimusta.

Lue lisää

New European Bauhaus

Olemme kumppanina mukana Euroopan komission New European Bauhaus -aloitteessa.

NEB-aloite pyrkii edistämään kaunista, kestävää ja osallisuutta lisäävää rakennettua ympäristöä. Siinä haetaan uudenlaisia tapoja luoda kaunista ja kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Lue lisää

Tutustu toimikuntaan

Toimikunta

Työvoiman hyväksikäytön torjunta

Tutustu toimikuntaan

“Ohjekortin mukainen toiminta on väylä kohti yhdenvertaisempaa maailmaa, jossa kaikkien olisi parempi olla ja työskennellä.“

Heli Niemi

toimikunnan sihteeri

Tee käyttölupahakemus

RTS-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan (Rakennustietosäätiö RTS sr) käyttölupa. Lupaa voit hakea hakemuslomakkeella.

Hae käyttölupaa

Yhdistä taide ja rakentaminen

Taide rakentamisessa -verkkopalvelumme esittelee taidetta osana rakennettua ympäristöä. Verkkopalvelussa tilaaja voi löytää hankkeeseensa sopivan tekijän ja taiteilija paikan, jossa esitellä omaa tuotantoa. Sivulta löytyy myös käytännön neuvoja ja työkaluja hankkeiden toteuttamiseen.

Taide rakentamisessa -palveluun

Toimimme puolueettomasti kiinteistö- ja rakentamisen alan  kehittämiseksi.