Edistämme hyvää kaavoitus-, rakennus- ja -kiinteistönpitotapaa

Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa yhteisön rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista.

Rakennustietosäätiön toimintaa ohjaavat hallitus ja edustajisto, jossa on edustettuna koko rakennus- ja kiinteistöala 54 järjestön ja yhteisön kautta. Säätiö harjoittaa toimialansa tietopalvelutoimintaa ja hankkii suunnitteluohjeilleen eri osapuolien mahdollisimman laajan hyväksynnän. Säätiö tukee myös toimialansa tiedettä ja taidetta.

Parannamme rakentamisen käytäntöjä
Rakentamisen kokonaisvaltainen tiedon tuottaminen on kulkenut toimintamme punaisena lankana alkaen sotien jälkeisestä jälleenrakennusajasta tähän päivään. Sen avulla turvaamme hyvän rakennustavan, elämänlaadun ja ympäristön myös tulevaisuudessa.

RTS-konserni
Ajankohtaista

Uutiset latautuu tähän.

Rakennustietosäätiön strategia