Hanke-esittely

UURAKET, uudelleenkäytettävien rakennusosien käytön edistäminen talonrakentamisessa

UURAKET-hankkeessa (3/2023–9/2025) selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa keskitytään rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseen talonrakentamisessa, erityisesti uudelleenkäyttökartoituksen, uudelleenkäyttöselvityksen, dokumentoinnin, uudelleenkäytön suunnittelun, tuotekelpoisuuden ja -soveltuvuuden osoittamisen näkökulmista.

Hankkeen päätoteuttaja: Rakennustietosäätiö RTS sr.

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto, AFRY Buildings Finland Oy, A-insinöörit, Eurofins Expert Services Oy, Ideastructura Oy, Sitowise Oy, Työterveyslaitos ja Ytekki Oy

Hankkeen rahoittajat (t&k-hankinta, rahoitus tai apuraha): Ympäristöministeriö, NextGenerationEU, Rakennusmestarien säätiö sr., Business Helsinki / Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma, Senaatti-kiinteistöt, Oulun kaupunki, Talonrakennusteollisuus, Vantaan kaupunki, Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL‍

UURAKET on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Hankkeen arvioitu aikataulu: 3/2023 – 9/2025


Tausta

Rakennuspurkumateriaalien määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää ja hyödyntämiskelpoisuutta lisätä rakennusosien uudelleenkäytöllä, mitä edistämällä voidaan myös vähentää osaltaan rakentamisessa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää välillisesti CO2-päästöjä uudis- ja korjausrakentamisessa. Uudelleenkäytössä rakennusosa käytetään vastaavaan tai lähes vastaavaan käyttötarkoitukseen, mihin sen alun perin on suunniteltu.

Uudelleenkäytettävien rakennusosien- ja tuotteiden tulee soveltua suunniteltuun rakennuskohteeseen ja soveltua sen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin. Uudelleenkäytettävän rakennusosan soveltuvuus aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen. Näihin tilanteisiin ei kuitenkaan ole ohjeita siitä, miten uudelleenkäytettävien rakennusosien tekniset ominaisuudet tulisi arvioida, tutkia, testata ja todentaa sekä kelpoisuus osoittaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella.

Tavoitteet

Rakennustietosäätiön RTS:n johtamassa UURAKET-hankkeessa selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa kootaan ja arvioidaan sovellettavaa tietoa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin, tutkimiseen ja testaamiseen sekä tutkimus- ja testaustulosten tulkintaan. Hankkeessa selvitetään uudelleenkäytettävien rakennusosien lähtötietojen ja aikaisempien vuosikymmenten suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä niiden suhdetta nykypäivän vaatimuksiin.

Hankkeessa kootaan käyttöikäarviointiin liittyvä teoria- ja käytännön tieto eri esimerkkimateriaaleille sekä tehdään kokeellinen tutkimus ja aineistoanalyysi yhdelle materiaalille. Tuloksia käytetään kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen arviointimenetelmien validointiin tai edelleen kehittämiseen. Lisäksi tehdään laaja aineistoanalyysi ja tuotetaan uutta tietoa rakennusosien tyypillisimmistä epäpuhtauksista ja niiden päästöistä sekä vaikutuksista sisäilman laatuun.

Opas materiaalin ostajille, myyjille ja käyttäjille

Hankkeen tulosten avulla laaditaan uusi opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käyttöön talonrakennushankkeen vaiheisiin sekä huomioiden myös rakennuksen koko elinkaaren aikaiset toiminnot. Oppaan avulla ohjataan rakennushankkeeseen ryhtyvää ja muita rakennushankkeeseen osallistuvia tahoja tunnistamaan uudelleenkäytettävien rakennusosien mahdollisuudet ja reunaehdot sekä tarvittavat toimenpiteet rakennusosien uudelleenkäytössä ja kelpoisuuden osoittamisessa luvanvaraisessa talonrakentamishankkeessa.

Tuotetun tiedon ja uusien kuvattujen menettelytapojen kautta saadaan perusteita uudelleenkäytettävien rakennusosien rakennuspaikkakohtaiseen varmentamiseen viranomaisille sekä kaikille rakennushankkeen osapuolille. Opasta voi käyttää laajasti rakennusprojekteissa, joissa halutaan varmistaa uudelleenkäytettävien rakennusosien terveellisyys, turvallisuus ja kohteeseen sopivuus.

Oppaan avulla voidaan vauhdittaa uudelleenkäytettävien rakennusosien markkinoiden syntymistä, kun mahdollisilla materiaalin ostajilla, myyjillä ja käyttäjillä on selkeä kuva siitä mitä ja miten uudelleenkäytettäviltä rakennusosilta vaaditaan talonrakentamisessa ja eri käyttötapauksissa sekä kelpoisuuden osoittamisessa.


Hankkeen rahoittajat

Lisätietoa

Katja Tähtinen
Katja Tähtinen
tutkimusjohtaja, UURAKET
Rakennustietosäätiö RTS

UURAKET-hankkeessa (3/2023–9/2025) selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa keskitytään rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseen talonrakentamisessa, erityisesti uudelleenkäyttökartoituksen, uudelleenkäyttöselvityksen, dokumentoinnin, uudelleenkäytön suunnittelun, tuotekelpoisuuden ja -soveltuvuuden osoittamisen näkökulmista.

Hankkeen päätoteuttaja: Rakennustietosäätiö RTS sr.

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto, AFRY Buildings Finland Oy, A-insinöörit, Eurofins Expert Services Oy, Ideastructura Oy, Sitowise Oy, Työterveyslaitos ja Ytekki Oy

Hankkeen rahoittajat (t&k-hankinta, rahoitus tai apuraha): Ympäristöministeriö, NextGenerationEU, Rakennusmestarien säätiö sr., Business Helsinki / Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma, Senaatti-kiinteistöt, Oulun kaupunki, Talonrakennusteollisuus, Vantaan kaupunki, Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL‍

UURAKET on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Hankkeen arvioitu aikataulu: 3/2023 – 9/2025


Tausta

Rakennuspurkumateriaalien määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää ja hyödyntämiskelpoisuutta lisätä rakennusosien uudelleenkäytöllä, mitä edistämällä voidaan myös vähentää osaltaan rakentamisessa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää välillisesti CO2-päästöjä uudis- ja korjausrakentamisessa. Uudelleenkäytössä rakennusosa käytetään vastaavaan tai lähes vastaavaan käyttötarkoitukseen, mihin sen alun perin on suunniteltu.

Uudelleenkäytettävien rakennusosien- ja tuotteiden tulee soveltua suunniteltuun rakennuskohteeseen ja soveltua sen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin. Uudelleenkäytettävän rakennusosan soveltuvuus aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen. Näihin tilanteisiin ei kuitenkaan ole ohjeita siitä, miten uudelleenkäytettävien rakennusosien tekniset ominaisuudet tulisi arvioida, tutkia, testata ja todentaa sekä kelpoisuus osoittaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella.

Tavoitteet

Rakennustietosäätiön RTS:n johtamassa UURAKET-hankkeessa selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa kootaan ja arvioidaan sovellettavaa tietoa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin, tutkimiseen ja testaamiseen sekä tutkimus- ja testaustulosten tulkintaan. Hankkeessa selvitetään uudelleenkäytettävien rakennusosien lähtötietojen ja aikaisempien vuosikymmenten suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä niiden suhdetta nykypäivän vaatimuksiin.

Hankkeessa kootaan käyttöikäarviointiin liittyvä teoria- ja käytännön tieto eri esimerkkimateriaaleille sekä tehdään kokeellinen tutkimus ja aineistoanalyysi yhdelle materiaalille. Tuloksia käytetään kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen arviointimenetelmien validointiin tai edelleen kehittämiseen. Lisäksi tehdään laaja aineistoanalyysi ja tuotetaan uutta tietoa rakennusosien tyypillisimmistä epäpuhtauksista ja niiden päästöistä sekä vaikutuksista sisäilman laatuun.

Opas materiaalin ostajille, myyjille ja käyttäjille

Hankkeen tulosten avulla laaditaan uusi opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käyttöön talonrakennushankkeen vaiheisiin sekä huomioiden myös rakennuksen koko elinkaaren aikaiset toiminnot. Oppaan avulla ohjataan rakennushankkeeseen ryhtyvää ja muita rakennushankkeeseen osallistuvia tahoja tunnistamaan uudelleenkäytettävien rakennusosien mahdollisuudet ja reunaehdot sekä tarvittavat toimenpiteet rakennusosien uudelleenkäytössä ja kelpoisuuden osoittamisessa luvanvaraisessa talonrakentamishankkeessa.

Tuotetun tiedon ja uusien kuvattujen menettelytapojen kautta saadaan perusteita uudelleenkäytettävien rakennusosien rakennuspaikkakohtaiseen varmentamiseen viranomaisille sekä kaikille rakennushankkeen osapuolille. Opasta voi käyttää laajasti rakennusprojekteissa, joissa halutaan varmistaa uudelleenkäytettävien rakennusosien terveellisyys, turvallisuus ja kohteeseen sopivuus.

Oppaan avulla voidaan vauhdittaa uudelleenkäytettävien rakennusosien markkinoiden syntymistä, kun mahdollisilla materiaalin ostajilla, myyjillä ja käyttäjillä on selkeä kuva siitä mitä ja miten uudelleenkäytettäviltä rakennusosilta vaaditaan talonrakentamisessa ja eri käyttötapauksissa sekä kelpoisuuden osoittamisessa.


Hankkeen rahoittajat

Lisätietoa

Katja Tähtinen
Katja Tähtinen
tutkimusjohtaja, UURAKET
Rakennustietosäätiö RTS


29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee yhteisen dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa on osaaminen ja data käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa osaaminen ja data on käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

16.10.2023 Uutiset

Kerro organisaatiosi kehittämistoimista, seuraa alan kehitystä ja löydä kumppaneita!

KIRA-kasvuohjelman kokoama alan yhteinen ja avoin kehityskartta kokoaa yhteen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kehittämistoimia. Kiinteistö- ja rakentamisalalla kehitetään paljon, mutta kehittämistoimia ja -hankkeita ei ole kerätty yhteen. KIRA-kasvuohjelman kehityskarttaan voi jokainen alan toimija viedä haluamiaan omia kehittämistoimia. Kehityskartan avulla voidaan osoittaa, että alaa kehitetään aktiivisesti. Muiden kehittämisestä voi myös hyötyä itse […]

24.10.2023 Julkaisut

Tutkimus: Ilmanvaihdon toiminta, ilmastonmuutos ja tiedonhallinta vahvemmin haltuun kuntien koulurakennusten elinkaaren hallinnassa

Kuntien kannattaisi panostaa koulurakennusten kiinteistötietojen hallintaan ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin. Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toimivuuden hallinnassa sekä sisäilmaolosuhteiden selvittämisessä on aina tarkasteltava koko rakennusta ja sen toimintaa kokonaisvaltaisesti, mikä ei vielä toteudu säännönmukaisesti. Näin todetaan 24. lokakuuta julkaistussa Aalto-yliopiston, Rakennustietosäätiön, Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton yhteisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin laajojen aiemmin koottujen ja uusien aineistojen perusteella koulurakennuskannan […]

Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön