Hanke-esittely

Ilmiöverkosto

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Tavoitteena on tukea alaa uudistumisessa ja auttaa toimijoita navigoimaan muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeen aikataulu: 1.10.2023 – 1.10.2026

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimustieto on laadukasta, mutta hajallaan. Yritykset arvostavat tutkimustietoa, mutta sen löytäminen ja hyödyntäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja.

Rakennustietosäätiön Ilmiöverkosto kokoaa alan tutkimuksesta ja kirjallisuudesta  muutosilmiöitä, rikastaa niitä alan asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa, sekä  jalostaa niistä ymmärrettävää kokonaiskuvaa.

 

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Ilmiöverkoston toiminta saa ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustusta vuosina 2023–2026. Keskeinen tavoite on saada aikaan välittömiä positiivisia vaikutuksia pk-yritysten toimintaan ja lisätä  lisää tiedonvaihtoa yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Vaikuttavuutta tutkimukseen ja vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen yhteisesti tuotetulla rakennetun ympäristön muutoksen tilannekuvalla!

KIRA-alan murros – Haasteista mahdollisuuksiin!

Kiinteistö- ja rakentamisala on kohdannut ainutlaatuisen murroksen: samanaikaisesti kehittämistarpeita luovat taloudelliset vaikeudet, sääntelyn muutokset, vastuullisuuden vaatimukset, energiamurros, kiertotalouden edistäminen ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen varautuminen.

Tässä murroksessa on elintärkeää, että yritykset sopeutuvat nopeasti ja tunnistavat uudet strategiset liiketoimintamahdollisuudet. Syvällinen ymmärrys alan muutoksista auttaa yrityksiä suuntaamaan toimintansa kestäviin innovaatioihin.

Tuemme alan ennakointia ja uudistumista

Hankkeen lähtökohta on selkeä: tukea alaa uudistumisessa murroksen keskellä. Tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tukea alan toimintaympäristöä, jotta siinä yritykset voivat kehittyä, innovoida ja kasvaa vastuullisesti. Tämä ei ole vain alan yritysten etu, vaan koko yhteiskunnan. Rakennettu ympäristö on osa jokapäiväistä elämäämme, ja sen tila vaikuttaa suoraan käyttäjiensä elämänlaatuun ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin.

Monialaisesti ja yhdessä tuotettu rakennetun ympäristön muutoksen tilannekuva

Yhdistämme tutkimuksen ja kiinteistö- sekä rakennusalalla toimivien käytännön toimijoiden ja yritysten näkemykset. Luomme monialaisesti ja sektorit ylittäen kattavan, verkostomaisen ja jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan alan muutoksesta ja murroksesta. Toimintamallissa korostuu siis ainutlaatuinen yhteistyö tutkimuslaitosten ja alan toimijoiden välillä, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset. Yhdessä pyrimme ymmärtämään alan moninaisia uusia aiheita, jotta voimme edistää alan innovatiivisuutta ja muutoskyvykkyyttä.

Kokonaiskuvaa, syväkairauksia ja laaja tiedotuksellinen kokonaisuus

Hanke tarjoaa kolme keskeistä tuloskokonaisuutta. Ensimmäinen on verkostomainen kokonaiskuva, joka tarjoaa laajan ymmärryksen alan muutosilmiöistä. Toinen käsittää Ilmiökatsaukset, jotka pureutuvat tarkemmin alamme merkityksellisiin ilmiöihin. Molemmat tarjotaan alan käyttöön vapaasti hyödynnettävällä tavalla hankkeen verkkosivuilla ilman kustannuksia. Kolmas tuloskokonaisuus kattaa kahteen ensimmäiseen aiheeseen liittyvän viestinnän. Luomme alan muutosilmiöistä aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.


Muutosvoimat & -ilmiöt rakennetussa ympäristössä 11.4. klo 13–16

Tervetuloa ensimmäiseen Ilmiöareenaan, jossa valotamme rakennetun ympäristön muutosvoimia ja -ilmiöitä.

Hankkeen vaiheet

 • Tausta ja tarve

  Kiinteistö- ja rakentamisalan muutos vaatii ymmärrystä ja yhteistyötä.
 • Aloitus
  1.10.2023
  kirja avoinna, taustalla lukuisia kirjoja
  Alan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen
 • Rahoituspäätös
  8.12.2023
  ELY-keskus myönsi Ilmiöverkostolle toimintaympäristön kehittämisavustuksen ajalle 1.10.2023–1.10.2026
 • Kick -off kahvitilaisuudet
  15.1./18.1.2024
  Ilmiöverkoston esittely alan asiantuntijoille ja kutsu mukaan toimintaan!
 • Paneelin kokoaminen
  tammi-helmikuu
  Asiantuntijoiden tavoittaminen rikastamaan näkemyksillään kirjallisuutta
 • 1. Delfoi-kysely
  15.2.–11.3.2024
  Vuorovaikutusprosessi, jolla kootaan asiantuntijapaneelin jäsenten tieto sekä oletukset tarkasteltavasta aiheesta.
 • Tutkimusaineiston analyysi
  Kevät 2024
  Tutkimusaineistoistoon perehtyminen, 160 asiantuntijan paneelin näkemyksiä, 1200 erilaista avointa vastausta.
 • Muutosvoimat ja -ilmiöt
  11.4.2024 klo 13-16
  Ilmiöareena 1, jossa esillä alan ilmiöitä, jotka perustuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä 160 asiantuntijoiden näkemyksiin.
 • Hanke jatkuu

  Päivitämme seuraavia hankkeen askelia toiminnan edetessä

Ota yhteyttä

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
Marianna Kotilainen
Marianna Kotilainen
Projektitutkija
Rakennustietosäätiö RTS
Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Tavoitteena on tukea alaa uudistumisessa ja auttaa toimijoita navigoimaan muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeen aikataulu: 1.10.2023 – 1.10.2026

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimustieto on laadukasta, mutta hajallaan. Yritykset arvostavat tutkimustietoa, mutta sen löytäminen ja hyödyntäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja.

Rakennustietosäätiön Ilmiöverkosto kokoaa alan tutkimuksesta ja kirjallisuudesta  muutosilmiöitä, rikastaa niitä alan asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa, sekä  jalostaa niistä ymmärrettävää kokonaiskuvaa.

 

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Ilmiöverkoston toiminta saa ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustusta vuosina 2023–2026. Keskeinen tavoite on saada aikaan välittömiä positiivisia vaikutuksia pk-yritysten toimintaan ja lisätä  lisää tiedonvaihtoa yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Vaikuttavuutta tutkimukseen ja vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen yhteisesti tuotetulla rakennetun ympäristön muutoksen tilannekuvalla!

KIRA-alan murros – Haasteista mahdollisuuksiin!

Kiinteistö- ja rakentamisala on kohdannut ainutlaatuisen murroksen: samanaikaisesti kehittämistarpeita luovat taloudelliset vaikeudet, sääntelyn muutokset, vastuullisuuden vaatimukset, energiamurros, kiertotalouden edistäminen ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen varautuminen.

Tässä murroksessa on elintärkeää, että yritykset sopeutuvat nopeasti ja tunnistavat uudet strategiset liiketoimintamahdollisuudet. Syvällinen ymmärrys alan muutoksista auttaa yrityksiä suuntaamaan toimintansa kestäviin innovaatioihin.

Tuemme alan ennakointia ja uudistumista

Hankkeen lähtökohta on selkeä: tukea alaa uudistumisessa murroksen keskellä. Tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tukea alan toimintaympäristöä, jotta siinä yritykset voivat kehittyä, innovoida ja kasvaa vastuullisesti. Tämä ei ole vain alan yritysten etu, vaan koko yhteiskunnan. Rakennettu ympäristö on osa jokapäiväistä elämäämme, ja sen tila vaikuttaa suoraan käyttäjiensä elämänlaatuun ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin.

Monialaisesti ja yhdessä tuotettu rakennetun ympäristön muutoksen tilannekuva

Yhdistämme tutkimuksen ja kiinteistö- sekä rakennusalalla toimivien käytännön toimijoiden ja yritysten näkemykset. Luomme monialaisesti ja sektorit ylittäen kattavan, verkostomaisen ja jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan alan muutoksesta ja murroksesta. Toimintamallissa korostuu siis ainutlaatuinen yhteistyö tutkimuslaitosten ja alan toimijoiden välillä, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset. Yhdessä pyrimme ymmärtämään alan moninaisia uusia aiheita, jotta voimme edistää alan innovatiivisuutta ja muutoskyvykkyyttä.

Kokonaiskuvaa, syväkairauksia ja laaja tiedotuksellinen kokonaisuus

Hanke tarjoaa kolme keskeistä tuloskokonaisuutta. Ensimmäinen on verkostomainen kokonaiskuva, joka tarjoaa laajan ymmärryksen alan muutosilmiöistä. Toinen käsittää Ilmiökatsaukset, jotka pureutuvat tarkemmin alamme merkityksellisiin ilmiöihin. Molemmat tarjotaan alan käyttöön vapaasti hyödynnettävällä tavalla hankkeen verkkosivuilla ilman kustannuksia. Kolmas tuloskokonaisuus kattaa kahteen ensimmäiseen aiheeseen liittyvän viestinnän. Luomme alan muutosilmiöistä aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.


Muutosvoimat & -ilmiöt rakennetussa ympäristössä 11.4. klo 13–16

Tervetuloa ensimmäiseen Ilmiöareenaan, jossa valotamme rakennetun ympäristön muutosvoimia ja -ilmiöitä.

Hankkeen vaiheet

 • Tausta ja tarve

  Kiinteistö- ja rakentamisalan muutos vaatii ymmärrystä ja yhteistyötä.
 • Aloitus
  1.10.2023
  kirja avoinna, taustalla lukuisia kirjoja
  Alan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen
 • Rahoituspäätös
  8.12.2023
  ELY-keskus myönsi Ilmiöverkostolle toimintaympäristön kehittämisavustuksen ajalle 1.10.2023–1.10.2026
 • Kick -off kahvitilaisuudet
  15.1./18.1.2024
  Ilmiöverkoston esittely alan asiantuntijoille ja kutsu mukaan toimintaan!
 • Paneelin kokoaminen
  tammi-helmikuu
  Asiantuntijoiden tavoittaminen rikastamaan näkemyksillään kirjallisuutta
 • 1. Delfoi-kysely
  15.2.–11.3.2024
  Vuorovaikutusprosessi, jolla kootaan asiantuntijapaneelin jäsenten tieto sekä oletukset tarkasteltavasta aiheesta.
 • Tutkimusaineiston analyysi
  Kevät 2024
  Tutkimusaineistoistoon perehtyminen, 160 asiantuntijan paneelin näkemyksiä, 1200 erilaista avointa vastausta.
 • Muutosvoimat ja -ilmiöt
  11.4.2024 klo 13-16
  Ilmiöareena 1, jossa esillä alan ilmiöitä, jotka perustuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä 160 asiantuntijoiden näkemyksiin.
 • Hanke jatkuu

  Päivitämme seuraavia hankkeen askelia toiminnan edetessä

Ota yhteyttä

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
Marianna Kotilainen
Marianna Kotilainen
Projektitutkija
Rakennustietosäätiö RTS
Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa osaaminen ja data on käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

16.10.2023 Uutiset

Kerro organisaatiosi kehittämistoimista, seuraa alan kehitystä ja löydä kumppaneita!

KIRA-kasvuohjelman kokoama alan yhteinen ja avoin kehityskartta kokoaa yhteen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kehittämistoimia. Kiinteistö- ja rakentamisalalla kehitetään paljon, mutta kehittämistoimia ja -hankkeita ei ole kerätty yhteen. KIRA-kasvuohjelman kehityskarttaan voi jokainen alan toimija viedä haluamiaan omia kehittämistoimia. Kehityskartan avulla voidaan osoittaa, että alaa kehitetään aktiivisesti. Muiden kehittämisestä voi myös hyötyä itse […]

24.10.2023 Julkaisut

Tutkimus: Ilmanvaihdon toiminta, ilmastonmuutos ja tiedonhallinta vahvemmin haltuun kuntien koulurakennusten elinkaaren hallinnassa

Kuntien kannattaisi panostaa koulurakennusten kiinteistötietojen hallintaan ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin. Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toimivuuden hallinnassa sekä sisäilmaolosuhteiden selvittämisessä on aina tarkasteltava koko rakennusta ja sen toimintaa kokonaisvaltaisesti, mikä ei vielä toteudu säännönmukaisesti. Näin todetaan 24. lokakuuta julkaistussa Aalto-yliopiston, Rakennustietosäätiön, Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton yhteisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin laajojen aiemmin koottujen ja uusien aineistojen perusteella koulurakennuskannan […]

08.01.2024 Uutiset

Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien aikana 1.–4. helmikuuta järjestetään noin 50 tapahtumaa ympäri Suomea

Vuoden 2024 Arkkitehtuurin ja muotoilun päiviä vietetään 1.–4. helmikuuta teemalla ‘Hyvässä tilassa’. Teemalla nostetaan esiin arkkitehtuurin ja muotoilun merkitys hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa. Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien tapahtumista koostuva ArkMuoto-festivaali avaa uusia näkökulmia omaan rakennettuun ympäristöön. Mitä hyvä tila meille merkitsee? Tuoko se elämään esimerkiksi viihtyisyyttä, turvallisuutta, kestävyyttä, arjen sujuvuutta vai jotain ihan muuta? ArkMuoto-festivaali Arkkitehtuurin […]

Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön