Hanke-esittely

Ilmiöverkosto

Vaikuttavuutta tutkimukseen ja vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen yhteisesti tuotetulla rakennetun ympäristön muutoksen tilannekuvalla!

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Tavoitteena on tukea alaa uudistumisessa ja auttaa toimijoita navigoimaan muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeen aikataulu: 1.10.2023 – 1.10.2026

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimustieto on laadukasta, mutta hajallaan. Yritykset arvostavat tutkimustietoa, mutta sen löytäminen ja hyödyntäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja.

Rakennustietosäätiön Ilmiöverkosto kokoaa alan tutkimuksesta ja kirjallisuudesta  muutosilmiöitä, rikastaa niitä alan asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa, sekä  jalostaa niistä ymmärrettävää kokonaiskuvaa.

 

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Ilmiöverkoston toiminta saa ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustusta vuosina 2023–2026. Keskeinen tavoite on saada aikaan välittömiä positiivisia vaikutuksia pk-yritysten toimintaan ja lisätä  lisää tiedonvaihtoa yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Hankkeen vaiheet

 • Tausta ja tarve
  .
  Kiinteistö- ja rakentamisalan muutos vaatii ymmärrystä ja yhteistyötä.
 • Aloitus
  1.10.2023
  kirja avoinna, taustalla lukuisia kirjoja
  Alan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen
 • Rahoituspäätös
  8.12.2023
  ELY-keskus myönsi Ilmiöverkostolle toimintaympäristön kehittämisavustuksen ajalle 1.10.2023–1.10.2026
 • Kick -off kahvitilaisuudet
  15.1./18.1.2024
  Ilmiöverkoston esittely alan asiantuntijoille ja kutsu mukaan toimintaan!
 • Delfoi-kyselyn valmistelu
  Lokakuu-helmikuu
  Laajasta kirjallisuuskatsauksesta koostetaan Delfoi-kyselyn teemat.
  Teemoja tullaan rikastamaan asiantuntijapaneelin näkemyksillä.
 • Asiantuntijapaneelin kokoaminen
  tammi-helmikuu
  Asiantuntijoiden tavoittaminen rikastamaan näkemyksillään kirjallisuutta
  Panelistit ovat kokeneita KIRA-alan asiantuntijoita, jotka toimivat aktiivisesti alaa kehittävissä kehitysryhmissä, toimikunnissa ja/tai hankkeissa. He edustavat näkemyksillään monipuolisesti alaa.
 • 1. Delfoi-kysely on avoinna
  15.2.–11.3.2024
  Vuorovaikutuksellisen Delfoi-menetelmän ensimmäinen vaihe .
  Alan asiantuntijat jakoivat tietoa ja näkemyksiä alaan vaikuttavista muutosilmiöistä.
 • Tutkimusaineiston analyysi
  Kevät 2024
  Tutkimusaineistoistoon perehtyminen: 160 asiantuntijan paneelin näkemyksiä, 1200 erilaista avointa vastausta.
 • Ilmiöareena 1
  11.4. klo 13-16
  Muutosvoimat ja -ilmiöt
  RTS:n omassa tapahtumassa esitellään alan muutosilmiöitä, jotka perustuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä 160 asiantuntijan näkemyksiin.
 • BLOGI: Ilmasto ja vastuullisuus
  17.5.
  Kohti vastuullisempaa ja ilmastopositiivisempaa rakennettua ympäristöä
  Ilmiöverkoston teemojen ensimmäinen blogi, joka perustuu 1. Delfoi-kyselyn muutosilmiöihin.
 • 2. Delfoi-kysely on avoinna
  20.5.–10.6.
  Vuorovaikutteisen Delfoi-menetelmän 2. vaihe,
  Asiantuntijat arvioivat muutosilmiöiden vaikutusta alaan. Samalla kartoitetaan, mistä muutosilmiöistä koetaan, että tarvitaan lisää tietoa.
 • Ilmiöareena 2: SRI/SSD2024
  14.6. klo 11–12.30
  Sustainable Built Environment at the Frontlines of Change.
  RTS presents a comprehensive overview of these changes in the field, based on an extensive literature review and the insights from over 160 Finnish experts.
 • BLOGI: Kiertotaloutta toteuttava
  18.6.
  Tulevaisuuden kestävä rakentaminen tukee resurssien pitkäaikaista ja tehokasta käyttöä sekä kiertoa
  Ilmiöverkoston teemojen toinen blogi, joka perustuu 1. Delfoi-kyselyn muutosilmiöihin.
 • Matka jatkuu
  .
  Päivitämme seuraavia hankkeen askelia toiminnan edetessä

Kiinteistö- ja rakentamisalan murros

Kiinteistö- ja rakentamisala on kohdannut ainutlaatuisen murroksen: samanaikaisesti kehittämistarpeita luovat taloudelliset vaikeudet, sääntelyn muutokset, vastuullisuuden vaatimukset, energiamurros, kiertotalouden edistäminen ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen varautuminen.

Tässä murroksessa on elintärkeää, että yritykset sopeutuvat nopeasti ja tunnistavat uudet strategiset liiketoimintamahdollisuudet. Syvällinen ymmärrys alan muutoksista auttaa yrityksiä suuntaamaan toimintansa kestäviin innovaatioihin.

Tukea ennakointiin ja uudistumiseen

Hankkeen lähtökohta on selkeä: tukea alaa uudistumisessa murroksen keskellä. Tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tukea alan toimintaympäristöä, jotta siinä yritykset voivat kehittyä, innovoida ja kasvaa vastuullisesti. Tämä ei ole vain alan yritysten etu, vaan koko yhteiskunnan. Rakennettu ympäristö on osa jokapäiväistä elämäämme, ja sen tila vaikuttaa suoraan käyttäjiensä elämänlaatuun ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin.

Muutoksen tilannekuva

Yhdistämme tutkimuksen ja KIRA-alalla toimivien käytännön toimijoiden ja yritysten näkemykset. Luomme monialaisesti ja sektorit ylittäen kattavan, verkostomaisen ja jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan alan muutoksesta ja murroksesta. Toimintamallissa korostuu yhteistyö tutkimuslaitosten ja alan toimijoiden välillä, joka ottaa mukaan myös pienet ja keskisuuret yritykset. Yhdessä pyrimme ymmärtämään alan moninaisia uusia aiheita, jotta voimme edistää alan innovatiivisuutta ja muutoskyvykkyyttä. Tilannekuva tuotetaan yhdessä ja monialaisesti alaa osallistaen.

Syväkairauksia ja kohtaamisia

Hanke tarjoaa kolme keskeistä tuloskokonaisuutta. Ensimmäinen  verkostomainen kokonaiskuva tarjoaa ymmärrystä alan muutosilmiöistä. Toinen käsittää Ilmiökatsaukset, jotka pureutuvat tarkemmin alan merkityksellisiin ilmiöihin. Kolmas tuloskokonaisuus kattaa kahteen ensimmäiseen aiheeseen liittyvät tapahtumat ja viestinnän. Tarkoituksena on aikaansaada muutosilmiöistä aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.


Ota yhteyttä

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
Marianna Kotilainen
Marianna Kotilainen
Projektitutkija
Rakennustietosäätiö RTS
Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS

Vaikuttavuutta tutkimukseen ja vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen yhteisesti tuotetulla rakennetun ympäristön muutoksen tilannekuvalla!

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Tavoitteena on tukea alaa uudistumisessa ja auttaa toimijoita navigoimaan muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeen aikataulu: 1.10.2023 – 1.10.2026

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimustieto on laadukasta, mutta hajallaan. Yritykset arvostavat tutkimustietoa, mutta sen löytäminen ja hyödyntäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja.

Rakennustietosäätiön Ilmiöverkosto kokoaa alan tutkimuksesta ja kirjallisuudesta  muutosilmiöitä, rikastaa niitä alan asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa, sekä  jalostaa niistä ymmärrettävää kokonaiskuvaa.

 

Ilmiöverkosto tuo yhteen alan käytännön toimijat ja tutkijat tarkastelemaan kiinteistö- ja rakennusalan murrosta.

Ilmiöverkoston toiminta saa ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustusta vuosina 2023–2026. Keskeinen tavoite on saada aikaan välittömiä positiivisia vaikutuksia pk-yritysten toimintaan ja lisätä  lisää tiedonvaihtoa yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Hankkeen vaiheet

 • Tausta ja tarve
  .
  Kiinteistö- ja rakentamisalan muutos vaatii ymmärrystä ja yhteistyötä.
 • Aloitus
  1.10.2023
  kirja avoinna, taustalla lukuisia kirjoja
  Alan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen
 • Rahoituspäätös
  8.12.2023
  ELY-keskus myönsi Ilmiöverkostolle toimintaympäristön kehittämisavustuksen ajalle 1.10.2023–1.10.2026
 • Kick -off kahvitilaisuudet
  15.1./18.1.2024
  Ilmiöverkoston esittely alan asiantuntijoille ja kutsu mukaan toimintaan!
 • Delfoi-kyselyn valmistelu
  Lokakuu-helmikuu
  Laajasta kirjallisuuskatsauksesta koostetaan Delfoi-kyselyn teemat.
  Teemoja tullaan rikastamaan asiantuntijapaneelin näkemyksillä.
 • Asiantuntijapaneelin kokoaminen
  tammi-helmikuu
  Asiantuntijoiden tavoittaminen rikastamaan näkemyksillään kirjallisuutta
  Panelistit ovat kokeneita KIRA-alan asiantuntijoita, jotka toimivat aktiivisesti alaa kehittävissä kehitysryhmissä, toimikunnissa ja/tai hankkeissa. He edustavat näkemyksillään monipuolisesti alaa.
 • 1. Delfoi-kysely on avoinna
  15.2.–11.3.2024
  Vuorovaikutuksellisen Delfoi-menetelmän ensimmäinen vaihe .
  Alan asiantuntijat jakoivat tietoa ja näkemyksiä alaan vaikuttavista muutosilmiöistä.
 • Tutkimusaineiston analyysi
  Kevät 2024
  Tutkimusaineistoistoon perehtyminen: 160 asiantuntijan paneelin näkemyksiä, 1200 erilaista avointa vastausta.
 • Ilmiöareena 1
  11.4. klo 13-16
  Muutosvoimat ja -ilmiöt
  RTS:n omassa tapahtumassa esitellään alan muutosilmiöitä, jotka perustuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä 160 asiantuntijan näkemyksiin.
 • BLOGI: Ilmasto ja vastuullisuus
  17.5.
  Kohti vastuullisempaa ja ilmastopositiivisempaa rakennettua ympäristöä
  Ilmiöverkoston teemojen ensimmäinen blogi, joka perustuu 1. Delfoi-kyselyn muutosilmiöihin.
 • 2. Delfoi-kysely on avoinna
  20.5.–10.6.
  Vuorovaikutteisen Delfoi-menetelmän 2. vaihe,
  Asiantuntijat arvioivat muutosilmiöiden vaikutusta alaan. Samalla kartoitetaan, mistä muutosilmiöistä koetaan, että tarvitaan lisää tietoa.
 • Ilmiöareena 2: SRI/SSD2024
  14.6. klo 11–12.30
  Sustainable Built Environment at the Frontlines of Change.
  RTS presents a comprehensive overview of these changes in the field, based on an extensive literature review and the insights from over 160 Finnish experts.
 • BLOGI: Kiertotaloutta toteuttava
  18.6.
  Tulevaisuuden kestävä rakentaminen tukee resurssien pitkäaikaista ja tehokasta käyttöä sekä kiertoa
  Ilmiöverkoston teemojen toinen blogi, joka perustuu 1. Delfoi-kyselyn muutosilmiöihin.
 • Matka jatkuu
  .
  Päivitämme seuraavia hankkeen askelia toiminnan edetessä

Kiinteistö- ja rakentamisalan murros

Kiinteistö- ja rakentamisala on kohdannut ainutlaatuisen murroksen: samanaikaisesti kehittämistarpeita luovat taloudelliset vaikeudet, sääntelyn muutokset, vastuullisuuden vaatimukset, energiamurros, kiertotalouden edistäminen ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen varautuminen.

Tässä murroksessa on elintärkeää, että yritykset sopeutuvat nopeasti ja tunnistavat uudet strategiset liiketoimintamahdollisuudet. Syvällinen ymmärrys alan muutoksista auttaa yrityksiä suuntaamaan toimintansa kestäviin innovaatioihin.

Tukea ennakointiin ja uudistumiseen

Hankkeen lähtökohta on selkeä: tukea alaa uudistumisessa murroksen keskellä. Tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tukea alan toimintaympäristöä, jotta siinä yritykset voivat kehittyä, innovoida ja kasvaa vastuullisesti. Tämä ei ole vain alan yritysten etu, vaan koko yhteiskunnan. Rakennettu ympäristö on osa jokapäiväistä elämäämme, ja sen tila vaikuttaa suoraan käyttäjiensä elämänlaatuun ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin.

Muutoksen tilannekuva

Yhdistämme tutkimuksen ja KIRA-alalla toimivien käytännön toimijoiden ja yritysten näkemykset. Luomme monialaisesti ja sektorit ylittäen kattavan, verkostomaisen ja jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan alan muutoksesta ja murroksesta. Toimintamallissa korostuu yhteistyö tutkimuslaitosten ja alan toimijoiden välillä, joka ottaa mukaan myös pienet ja keskisuuret yritykset. Yhdessä pyrimme ymmärtämään alan moninaisia uusia aiheita, jotta voimme edistää alan innovatiivisuutta ja muutoskyvykkyyttä. Tilannekuva tuotetaan yhdessä ja monialaisesti alaa osallistaen.

Syväkairauksia ja kohtaamisia

Hanke tarjoaa kolme keskeistä tuloskokonaisuutta. Ensimmäinen  verkostomainen kokonaiskuva tarjoaa ymmärrystä alan muutosilmiöistä. Toinen käsittää Ilmiökatsaukset, jotka pureutuvat tarkemmin alan merkityksellisiin ilmiöihin. Kolmas tuloskokonaisuus kattaa kahteen ensimmäiseen aiheeseen liittyvät tapahtumat ja viestinnän. Tarkoituksena on aikaansaada muutosilmiöistä aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.


Ota yhteyttä

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
Marianna Kotilainen
Marianna Kotilainen
Projektitutkija
Rakennustietosäätiö RTS
Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee yhteisen dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa on osaaminen ja data käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa osaaminen ja data on käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

16.10.2023 Uutiset

Kerro organisaatiosi kehittämistoimista, seuraa alan kehitystä ja löydä kumppaneita!

KIRA-kasvuohjelman kokoama alan yhteinen ja avoin kehityskartta kokoaa yhteen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kehittämistoimia. Kiinteistö- ja rakentamisalalla kehitetään paljon, mutta kehittämistoimia ja -hankkeita ei ole kerätty yhteen. KIRA-kasvuohjelman kehityskarttaan voi jokainen alan toimija viedä haluamiaan omia kehittämistoimia. Kehityskartan avulla voidaan osoittaa, että alaa kehitetään aktiivisesti. Muiden kehittämisestä voi myös hyötyä itse […]

24.10.2023 Julkaisut

Tutkimus: Ilmanvaihdon toiminta, ilmastonmuutos ja tiedonhallinta vahvemmin haltuun kuntien koulurakennusten elinkaaren hallinnassa

Kuntien kannattaisi panostaa koulurakennusten kiinteistötietojen hallintaan ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin. Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toimivuuden hallinnassa sekä sisäilmaolosuhteiden selvittämisessä on aina tarkasteltava koko rakennusta ja sen toimintaa kokonaisvaltaisesti, mikä ei vielä toteudu säännönmukaisesti. Näin todetaan 24. lokakuuta julkaistussa Aalto-yliopiston, Rakennustietosäätiön, Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton yhteisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin laajojen aiemmin koottujen ja uusien aineistojen perusteella koulurakennuskannan […]

Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön