Palkinnot ja stipendit

Rakennusalan huomionosoituksia arvostetaan

Haluamme aktiivisesti kannustaa nuoria alalle ja palkita jo alalla ansiokkaasti toimineita. Tunnustuksena arvokkaasta työstä hyvän rakennustavan edistämiseksi tai kehittämiseksi jaamme huomionosoituksia vuosittain.


Pietilä-palkinto

Pietilä-palkinto myönnetään joka kolmas vuosi tunnustuksena nuorelle arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin uudistamiseksi.

Stipendit, palkinnot ja ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus.

Rakennustietopalkinto

Rakennustietopalkinto myönnetään joka kolmas vuosi yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Kultainen ansiomerkki

Rakennustietosäätiön kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille.

RAKEVA-palkinto

Rakeva-palkinto myönnetään joka kolmas vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisesta.

Aikaisempien palkintojen saajat

Katso lista palkinnon saaneista

Aikaisempien stipendien saajat

Katso lista stipendin saaneista