Toimikunnat

Toimikuntien jäsenille

Tervetuloa toimikuntaan!

Toimikuntatyöskentelyn tukena työskentelee RTS-konsernin henkilökunta. Yhteyshenkilönä toimii toimikunnan sihteeri.

Toimikunnan jäsenyys on julkinen tieto. Toimikuntaportaalissa ylläpidetään tietoja toimikunnista ja niiden jäsenistä. Kirjautumalla toimikuntaportaaliin jäsen pääsee itse ylläpitämään omia tietojaan. Toimikuntaportaalin tietoja ei jaeta RTS-konsernin ulkopuolisille.


Kirjaudu portaaliin

Kirjaudu tästä


Lisätietoja toimikuntaportaalista: toimikunnat@rakennustieto.fi .


Kokouskäytännöt

Toimikuntatyön kokoukset pidetään pääasiassa onlinetapaamisina tai RTS-konsernin toimitiloissa. Kokoukset pyritään pitämään työaikana.

Päätoimikuntien ja toimikuntien jäsenille ei maksata toimikuntatyöstä palkkaa. Jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Puheenjohtajalle maksetaan 90 euroa/kokous, ja jäsenelle 60 euroa/kokous. Henkilö voi myös kieltäytyä palkkioista ilmoittamalla asiasta toimikuntaportaalissa.

Kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa. RTS-konsernin henkilökunnalle ei makseta kokouspalkkiota työstä toimikunnissa.


Viestintä toimikuntien jäsenille

Toimikunnan sihteeri vastaa toimikunnan kokouksiin ja aineistoihin liittyvästä viestinnästä.

Toimikuntien jäsenille lähetetään sähköpostilla  4–6 kertaa vuodessa Toimikuntaviesti, johon on koottuna ajankohtaisia aiheita alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja toimikuntatyöstä.

Viimeisin viesti on toimitettu 4.4.2024.


Toimikuntatyötä koskeva tietosuojaseloste

Ilmoitustaulu

 

Verokorttia ei tarvitse enää liittää toimikuntaportaaliin.

  • Verokortti pitää liittää vain siinä tapauksessa, että haluaa ennakonpidätyksen tapahtuvan lisätyöprosentilla.

Kokouspalkkiot vuonna 2024:

  • Puheenjohtajalle maksetaan 90 euroa/kokous; ja jäsenelle 60 euroa/kokous.

Toimikuntaportaalin yhteyshenkilöt

Aija Hellman
Aija Hellman
tuotekoordinaattori
Rakennustieto Oy
Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS