Toimikunnat

Toimikuntatyöskentely

Rakennustietosäätiön toimikunnissa jäsenet edustavat alallaan parasta asiantuntemusta ja samalla laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan näkökulmia. Toimikuntien jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti toimikunnan työskentelyyn. Toimikunnissa jäsenet voivat edistää hyvien käytäntöjen yleistymistä, vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa ja kehittää edelleen osaamistaan.

“Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön”

Toimikuntien perustaminen

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata sisällöllisesti Rakennustietosäätiön, Rakennustieto Oy:n tai Rakennustietomalli Oy:n tiedontuotantoa tietyn asiakasryhmän, toimialan, teeman tai tuotteen piirissä. Päätoimikunta myös hyväksyy aihepiirinsä tietotuotteisiin ja -palveluihin liittyvät tarkistukset ja päivitykset. Päätoimikunnan toimikausi on yleensä kaksi (2) vuotta.

Toimikuntia perustetaan esimerkiksi suunnitteluohjeiden laatimista varten, tutkimushankkeiden ja julkaisujen ohjaamiseen sekä muihin rajattuihin tehtäviin. Toimikunnan kokoonpano perustuu riittävän laajaan asiantuntemukseen toimikunnan tehtävän vaatimalla tavalla. Toimikuntiin kuuluu yleensä projektipäällikkö, toimikunnan puheenjohtaja sekä aiheen asiantuntijoista koostuva jäsenistö.

Kun toimikunta on saanut suoritettua sille asetetun tehtävän, toimikunnan työ päättyy.


Toimikuntien työskentely

Rakennustietosäätiö määrittelee aina toimikunnan tehtävän. Tehtävän kuvauksesta ilmenee toimikunnan työltä odotettavat tulokset. Toimikunta työskentelee Rakennustietosäätiössä valmistellun aineiston tai tilatun käsikirjoituksen pohjalta tai muulla työskentelyn alussa sovitulla tavalla.

Toimikunnan jäsenet ovat kutsuttuna toimikuntaan henkilöjäseninä. Jäsenyys toimikunnassa on julkinen tieto. RTS-konsernin viestintäkanavissa julkaistaan tiedot toimikuntien tehtävistä ja kokoonpanosta. Toimikunnat voivat muodostaa keskuudestaan työryhmiä tekemään selvityksiä asetettuun tehtävään kuuluvasta erityiskysymyksestä tai käsittelemään tehtävän osa-aluetta.

Toimikuntaan ja sen asettamiin työryhmiin kuuluu aina myös Rakennustieto Oy:n edustaja, joka toimii toimikunnan sihteerinä. Tämä toimintatapa on ollut käytössä aina RT-korttien varhaisista vaiheista saakka. Työtapa takaa sen, että kaikki ohjeet kootaan määrämuodossa ja ovat yhdenmukaisia esimerkiksi rakenteeltaan ja terminologialtaan muiden ohjeistuksien  kanssa. Myös kokemus ja osaaminen toimikuntatyöskentelystä turvaa toimikuntien työn etenemisen.


Olen kiinnostunut toimikuntatyöstä!

Meillä on käynnissä kymmeniä toimikuntia ja uusia perustetaan aina tarpeen mukaan. Haemme toimikuntaan jäseniä, joilla on aiheen paras osaaminen ja asiantuntemus. Täytä lomake, ja kerro osaamisestasi. Olemme yhteydessä, jos osaamiseesi vastaavaa toimikuntaan haetaan jäseniä.

Liity mukaan