Rakennustietosäätiö

Yhteistyön verkostot

Tiedonvaihtoa yli rajojen

Rakennustietosäätiö toimii aktiivisesti alan kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa tavoitteenaan korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen.

Toimipiste Tallinnassa

Tallinnan ET-INFOkeskuse AS tarjoaa alan tietopalvelua ja järjestää esittely-, koulutus- ja seminaaritilaisuuksia rakennusalan ammattilaisille.


ICIS International Construction Information Society

ICIS on luokituksia ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö, johon kuuluu jäsenorganisaatiota 13 eri maasta. Rakennustieto on kiinteästi mukana yhteistyössä ICISin kanssa.


UICB Nordic

Pohjoismaiset Rakennuskeskukset toimivat aktiivisena ryhmänä UICB:ssä (kansainvälinen rakennuskeskusten liitto).Pohjoismaiset johtajat tapaavat kahdesti vuodessa vaihtaen kokemuksia jakeskustellen ajankohtaisista markkina- ja taloustilanteeseen liittyvistä asioista.


BuildingSMART

BuildingSMART Finland on kansainvälisen buildingSMARTInternational -organisaation jäsen.

Rakennustietomalli Oy:n yhteydessä toimiva buildingSMART Finland on Suomen merkittävin avoin tietomallintamisen yhteistyöfoorumi, jossa ovat mukana omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut sekä muut rakennusalan yritykset.

Yhteistyöfoorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.