Hanke-esittely

KIVA – Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit

Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit (KIVA) -hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille vastata vastuullisuusvaateisiin. Se keskittyy erityisesti kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteerien tunnistamiseen ja kehittämiseen asuntorakentamisessa.

Hankkeen aikana kehitetään suomalaisen asuntorakentamisen käytännön arjessa hyödynnettäviä kriteereitä, joiden avulla voidaan vastuullisuutta kiinteistökohtaisesti sekä alati parantaa että paremmin osoittaa. Ympäristövastuun kysymykset ovat jo KIRA-alalla tunnetumpia, ja tästä syystä hanke syventyy erityisesti sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) aiheisiin.


Hankkeen aikataulu: 4/2024–12/2025

Hankkeen päätoteuttaja: Rakennustietosäätiö RTS sr.

Kumppanit: Rakennustieto Oy ja KPMG.

Toteutustapa: Hanke toteutetaan laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoita osallistaen. Hankkeen ympärille perustetaan toimikunta, jossa on mukana monipuolisesti alan osaajia, sihteeri ja käsikirjoittajia.

Hankkeen rahoittajat: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Rakennustietosäätiö RTS sr


Tausta

Vastuullisuus näkyy yhä selkeämmin kiinteistö- ja rakentamisalalla, esimerkiksi rakennushankkeen rahoituksen hinnoissa ja ehdoissa. Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä vaikuttaa alaan vahvasti. Vuonna 2019 Euroopan unioni lanseerasi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Green Dealin, joka tuo käytäntöön useita vastuullisuuteen liittyviä lainsäädäntöaloitteita. Tulevaisuudessa yhä laajempi joukko suomalaisia kiinteistö- ja rakentamisen alan yrityksiä raportoi vastuullisuudestaan.

Rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla vastuullisuudesta puhuttaessa käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social ja Governance), joka kattaa toimet ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osa-alueilla.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla on kuitenkin yhä epäselvää, miten vastuullisuuden osoittaminen käytännössä tulisi tehdä asuinrakennuskohteissa, sillä lainsäädäntöaloitteiden aiheet liikkuvat pääosin yleisempien määritelmien  tasolla. Rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla vastuullisuudesta puhuttaessa käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social ja Governance), joka kattaa toimet ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osa-alueilla.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla vastuullisuuden painopiste on pitkään ollut ympäristövastuun (E) osoittamisessa, mutta tulevaisuudessa myös sosiaaliset (S) ja hallinnolliset (G) näkökohdat tulee vastuullisuusraportoinnissa huomioitavaksi. Vastuullisuuden raportoinnin kriteereitä tarvitaan kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla, jotta päästään vastuullisuuden tuntumasta konkreettisempiin eri kohteissa vertailtaviin tuloksiin.

Hanke perustuu havaintoon, että sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallinnon (G) kriteereihin liittyy erityistä epävarmuutta kiinteistökohtaisen vastuullisuuden tavoittelussa ja dokumentoinnissa. Kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteereiden tunnistaminen luo perustaa asuntokohteiden vastuullisuuden määrittelylle ja raportoinnille sekä täyttäisi alan toimijoiden havaitsemaa ja esiin tuomaa aukkoa yhtenäisten vastuullisuuden tulkintojen puutteesta, erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden (S) ja hyvän hallintotavan (G) aiheissa. Hanke tukee samalla laajemmin kestävän ja laadukkaan asuntorakentamisen kehittämistä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koostaa tietoa KIRA-alalle ja ARA-yhteisöille vastuullisuuden kasvavista vaateista, ja niihin vastaamisesta.

Hankkeen aikana kehitetään suomalaisen asuntorakentamisen käytännön arjessa hyödynnettäviä kriteereitä, joiden avulla voidaan vastuullisuutta kiinteistökohtaisesti sekä alati parantaa että paremmin osoittaa. Ympäristövastuun kysymykset ovat jo KIRA-alalla tunnetumpia, ja tästä syystä hanke syventyy
erityisesti sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) aiheisiin.

Hankkeen aikana alaa osallistetaan tuottamaan, ja jakamaan tietoa vastuullisuudesta alalla Rakennustietosäätiön toimikuntatyöskentelymallia hyödyntäen. Tietoa välitetään kaikille avoimissa tilaisuuksissa, joita hankkeen aikana järjestetään vähintään kaksi sekä tuotetuissa artikkeleissa, uutisissa ja raporteissa.

 Ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja niihin vastaamisesta
Kynä ympyrässä Kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteerien tunnistaminen
 Kiinteistö- ja rakentamisalan osallistaminen

Tietoa avoimesti alan käyttöön

Hankkeen aikana tuotetaan ja jaetaan tietoa kiinteistö- ja rakentamisalalle. Hankkeen tuloksista tuotetaan suomenkielinen loppuraportti joka julkaistaan ARA-Hankepankissa. Hankkeen aikana jo järjestetään alaa osallistavia tilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia.


Hankesuunnitelma

 • Aloitus
  4/2024
  Ohjausryhmän kokous
 • Alan näkemykset
  4/2024
  Aineiston keruu, haastattelut, analyysi
 • Tutkimusvaihe 1 päättyy
  7/2024
  Alan vastuullisuusvaatimukset
 • Monialainen ohjausryhmä
  8/2024
  Työskentelykokous
 • Monialainen ohjausryhmä
  10/2024
  Työskentelykokous
 • Tutkimusvaihe 2 päättyy
  12/2024
  Kiinteistökohtaiset vastuullisuusvaatimukset
 • Alan avoin tilaisuus
  1/2025
  Kohti vastuullisuutta -seminaari
 • Alan asiantuntijat
  1–9/2025
  Toimikuntatyöskentely
 • Monialainen ohjausryhmä
  5/2025
  Työskentelykokous
 • Tutkimusvaihe 3 päättyy
  9/2025
  Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit
 • Monialainen ohjausryhmä
  10/2025
  Työskentelykokous
 • Avoin alan tilaisuus
  11/2025
  Kiinteistökohtaiset vastullisuuskriteerit -seminaari
 • Hanke päättyy
  12/2025
  Loppuraportti


Lisätietoa

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS

Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit (KIVA) -hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille vastata vastuullisuusvaateisiin. Se keskittyy erityisesti kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteerien tunnistamiseen ja kehittämiseen asuntorakentamisessa.

Hankkeen aikana kehitetään suomalaisen asuntorakentamisen käytännön arjessa hyödynnettäviä kriteereitä, joiden avulla voidaan vastuullisuutta kiinteistökohtaisesti sekä alati parantaa että paremmin osoittaa. Ympäristövastuun kysymykset ovat jo KIRA-alalla tunnetumpia, ja tästä syystä hanke syventyy erityisesti sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) aiheisiin.


Hankkeen aikataulu: 4/2024–12/2025

Hankkeen päätoteuttaja: Rakennustietosäätiö RTS sr.

Kumppanit: Rakennustieto Oy ja KPMG.

Toteutustapa: Hanke toteutetaan laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoita osallistaen. Hankkeen ympärille perustetaan toimikunta, jossa on mukana monipuolisesti alan osaajia, sihteeri ja käsikirjoittajia.

Hankkeen rahoittajat: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Rakennustietosäätiö RTS sr


Tausta

Vastuullisuus näkyy yhä selkeämmin kiinteistö- ja rakentamisalalla, esimerkiksi rakennushankkeen rahoituksen hinnoissa ja ehdoissa. Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä vaikuttaa alaan vahvasti. Vuonna 2019 Euroopan unioni lanseerasi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Green Dealin, joka tuo käytäntöön useita vastuullisuuteen liittyviä lainsäädäntöaloitteita. Tulevaisuudessa yhä laajempi joukko suomalaisia kiinteistö- ja rakentamisen alan yrityksiä raportoi vastuullisuudestaan.

Rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla vastuullisuudesta puhuttaessa käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social ja Governance), joka kattaa toimet ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osa-alueilla.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla on kuitenkin yhä epäselvää, miten vastuullisuuden osoittaminen käytännössä tulisi tehdä asuinrakennuskohteissa, sillä lainsäädäntöaloitteiden aiheet liikkuvat pääosin yleisempien määritelmien  tasolla. Rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla vastuullisuudesta puhuttaessa käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social ja Governance), joka kattaa toimet ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osa-alueilla.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla vastuullisuuden painopiste on pitkään ollut ympäristövastuun (E) osoittamisessa, mutta tulevaisuudessa myös sosiaaliset (S) ja hallinnolliset (G) näkökohdat tulee vastuullisuusraportoinnissa huomioitavaksi. Vastuullisuuden raportoinnin kriteereitä tarvitaan kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla, jotta päästään vastuullisuuden tuntumasta konkreettisempiin eri kohteissa vertailtaviin tuloksiin.

Hanke perustuu havaintoon, että sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallinnon (G) kriteereihin liittyy erityistä epävarmuutta kiinteistökohtaisen vastuullisuuden tavoittelussa ja dokumentoinnissa. Kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteereiden tunnistaminen luo perustaa asuntokohteiden vastuullisuuden määrittelylle ja raportoinnille sekä täyttäisi alan toimijoiden havaitsemaa ja esiin tuomaa aukkoa yhtenäisten vastuullisuuden tulkintojen puutteesta, erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden (S) ja hyvän hallintotavan (G) aiheissa. Hanke tukee samalla laajemmin kestävän ja laadukkaan asuntorakentamisen kehittämistä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koostaa tietoa KIRA-alalle ja ARA-yhteisöille vastuullisuuden kasvavista vaateista, ja niihin vastaamisesta.

Hankkeen aikana kehitetään suomalaisen asuntorakentamisen käytännön arjessa hyödynnettäviä kriteereitä, joiden avulla voidaan vastuullisuutta kiinteistökohtaisesti sekä alati parantaa että paremmin osoittaa. Ympäristövastuun kysymykset ovat jo KIRA-alalla tunnetumpia, ja tästä syystä hanke syventyy
erityisesti sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) aiheisiin.

Hankkeen aikana alaa osallistetaan tuottamaan, ja jakamaan tietoa vastuullisuudesta alalla Rakennustietosäätiön toimikuntatyöskentelymallia hyödyntäen. Tietoa välitetään kaikille avoimissa tilaisuuksissa, joita hankkeen aikana järjestetään vähintään kaksi sekä tuotetuissa artikkeleissa, uutisissa ja raporteissa.

 Ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja niihin vastaamisesta
Kynä ympyrässä Kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteerien tunnistaminen
 Kiinteistö- ja rakentamisalan osallistaminen

Tietoa avoimesti alan käyttöön

Hankkeen aikana tuotetaan ja jaetaan tietoa kiinteistö- ja rakentamisalalle. Hankkeen tuloksista tuotetaan suomenkielinen loppuraportti joka julkaistaan ARA-Hankepankissa. Hankkeen aikana jo järjestetään alaa osallistavia tilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia.


Hankesuunnitelma

 • Aloitus
  4/2024
  Ohjausryhmän kokous
 • Alan näkemykset
  4/2024
  Aineiston keruu, haastattelut, analyysi
 • Tutkimusvaihe 1 päättyy
  7/2024
  Alan vastuullisuusvaatimukset
 • Monialainen ohjausryhmä
  8/2024
  Työskentelykokous
 • Monialainen ohjausryhmä
  10/2024
  Työskentelykokous
 • Tutkimusvaihe 2 päättyy
  12/2024
  Kiinteistökohtaiset vastuullisuusvaatimukset
 • Alan avoin tilaisuus
  1/2025
  Kohti vastuullisuutta -seminaari
 • Alan asiantuntijat
  1–9/2025
  Toimikuntatyöskentely
 • Monialainen ohjausryhmä
  5/2025
  Työskentelykokous
 • Tutkimusvaihe 3 päättyy
  9/2025
  Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit
 • Monialainen ohjausryhmä
  10/2025
  Työskentelykokous
 • Avoin alan tilaisuus
  11/2025
  Kiinteistökohtaiset vastullisuuskriteerit -seminaari
 • Hanke päättyy
  12/2025
  Loppuraportti


Lisätietoa

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee yhteisen dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa on osaaminen ja data käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa osaaminen ja data on käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

16.10.2023 Uutiset

Kerro organisaatiosi kehittämistoimista, seuraa alan kehitystä ja löydä kumppaneita!

KIRA-kasvuohjelman kokoama alan yhteinen ja avoin kehityskartta kokoaa yhteen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kehittämistoimia. Kiinteistö- ja rakentamisalalla kehitetään paljon, mutta kehittämistoimia ja -hankkeita ei ole kerätty yhteen. KIRA-kasvuohjelman kehityskarttaan voi jokainen alan toimija viedä haluamiaan omia kehittämistoimia. Kehityskartan avulla voidaan osoittaa, että alaa kehitetään aktiivisesti. Muiden kehittämisestä voi myös hyötyä itse […]

24.10.2023 Julkaisut

Tutkimus: Ilmanvaihdon toiminta, ilmastonmuutos ja tiedonhallinta vahvemmin haltuun kuntien koulurakennusten elinkaaren hallinnassa

Kuntien kannattaisi panostaa koulurakennusten kiinteistötietojen hallintaan ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin. Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toimivuuden hallinnassa sekä sisäilmaolosuhteiden selvittämisessä on aina tarkasteltava koko rakennusta ja sen toimintaa kokonaisvaltaisesti, mikä ei vielä toteudu säännönmukaisesti. Näin todetaan 24. lokakuuta julkaistussa Aalto-yliopiston, Rakennustietosäätiön, Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton yhteisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin laajojen aiemmin koottujen ja uusien aineistojen perusteella koulurakennuskannan […]

Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön