Toimikunnat

Lausuntopyynnöt

Lausuntoja työn tueksi

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Lausunnot voidaan hankkia joko lausuntokierrosmenettelyllä tai kuulemalla käsiteltävän aihealueen asiantuntijoita.

Lausuntomenettelyllä varmistetaan, että aihealueen asiantuntemusta on hyödynnetty monipuolisesti. Lausuntomenettelyllä julkaistaviin ja käytäntöön vietäviin sisältöihin voi tutustua ja vaikuttaa myös toimikuntatyön ulkopuolelta.

Lausuntojen käsittely

Avoimessa lausuntokierrosmenettelyssä kaikille Rakennustietosäätiön edustajiston jäsenorganisaatioille ja muille rakennusalan keskeisille yhteisöille lähetetään lausuntopyyntö. Rakennustietosäätiön edustajistossa on 54 kiinteistö- ja rakentamisalan eri organisaatiota tai yhteisöä. Lausuntopyynnöt julkaistaan myös Rakennustietosäätiön ja Rakennustieto Oy:n verkkosivuilla.

Toimikunta käsittelee lausunnot ja ottaa niissä tehdyt esitykset tarpeellisessa laajuudessa huomioon sisällön vaatimusten mukaisesti. Jos jokin RTS-konsernin julkaisema sisältö vaatii erityistä tulkintaa, niin tästä vastaa Rakennustietosäätiö.