Asiantuntijana UURAKET-hankkeessa: Paula Romakkaniemi

Rakennustietosäätiön UURAKET-hankkeessa kootaan, tuotetaan ja kehitetään tietoa rakennusosien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa keskitytään rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseen talonrakentamisessa, erityisesti uudelleenkäyttökartoituksen, uudelleenkäyttöselvityksen, dokumentoinnin, uudelleenkäytön suunnittelun, tuotekelpoisuuden ja -soveltuvuuden selvittämisen näkökulmista.

Hankkeen aikana laaditaan opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käytöstä ja ominaisuuksien selvittämisestä sekä suunnittelusta. Opas auttaa rakennushankkeeseen osallistuvia toimijoita tunnistamaan uudelleenkäytettävien rakennusosien mahdollisuudet ja uudelleenkäytön edellytykset.

UURAKET-hanketta toteutetaan vuosina 2023–2025 yhdessä Aalto-yliopiston, AFRY Finland Oy:n, A-insinöörit Oy:n, Eurofins Expert Services Oy:n, Ideastructura Oy:n, Sitowise Oy:n, Työterveyslaitoksen ja Ytekki Oy:n kanssa.

Rakenteissa on kunnon puolesta valtavasti potentiaalia uudelleenkäyttöön

Toteuttajatahojen ohella UURAKET-hankkeeseen on osallistunut myös monia muita asiantuntijoita, jotka ovat panostaneet aikaansa, osaamistaan ja näkemystään hankkeen eteen.

Yksi hankkeessa mukana olleista on Paula Romakkaniemi, joka valmistui diplomi-insinööriksi vuoden 2024 alussa Aalto-yliopistosta. Diplomityönsä hän kirjoitti vuoden 2023 aikana UURAKET-hankkeessa uudelleenkäytettävien kantavien betonirakenteiden kuntotutkimuksesta

Aihe tuntui itselleni heti juuri sopivalta, sillä olen erityisen kiinnostunut korjausrakentamisesta, sekä ympäristöasioista niin rakentamiseen liittyen kuin yleiselläkin tasolla. Aihe siis yhdisti hienosti molemmat aihealueet.

Paula Romakkaniemi

Aalto-yliopiston osuus UURAKET-hankkeessa toteutettiin useamman opinnäytetyön osana, josta Paulan diplomityö on yksi iso osa Aalto-yliopiston osuutta. Diplomityön valvojana toimi Aalto-yliopiston professori Weiwei Lin. Diplomityön sisällölliseen ohjaamiseen osallistuttiin myös UURAKET-hankkeen eri organisaatioiden asiantuntijoiden toimesta.

Aluksi minulla oli hieman hakemista aiheen rajaamisen kanssa, sillä se tuntui hyvin laajalta. Sain onneksi apua työni valvojalta sekä UURAKET-hankkeen porukalta, joilta sai kysyä kysymyksiä ja he antoivat myös palautetta tasaisin väliajoin.

Paula kirjoitti diplomityönsä osa-aikaisesti töiden ohella noin yhdeksän kuukauden ajan. Työ eteni varsin hyvin ja valmistui sovitussa aikataulussa. Aalto-yliopiston työosuus hankkeessa oli määritelty hankkeen alkupuolelle. Tarkoituksena oli koota ja analysoida olemassa olevaa tietoa hyödynnettäväksi hankkeen muissa vaiheissa. Paulan työ antaa hyvän ja kattavan tietopohjan hankkeen teemoihin ja diplomityössä tuotettua tietoa voidaan soveltaa suoraan hankkeen muissa osuuksissa.

Palaute oli mielestäni oleellisessa osassa diplomityöprosessin onnistumisen kannalta, sillä vaikka välillä lähdin harhailemaan työn kanssa väärään suuntaan, niin tasaisin väliajoin tehtävän tilannekatsauksen ansiosta osasin sitten taas keskittyä oikeisiin asioihin. Palautteen jälkeen olikin aina taas helpompi jatkaa työn tekoa.

Diplomityön avulla vastattiin hyvin hankkeen tietotarpeisiin erityisesti betonirakenteiden kuntotutkimuksista ja siihen liittyvistä menetelmistä sekä uudelleenkäytöstä. Sujuva yhteistyö ja reflektointi Paulan ja UURAKET-työryhmän välillä auttoi sekä Paulaa, että työryhmää kohdentamaan sisältöjä juuri UURAKET-hankkeen tarpeisiin.

Selkeitä johtopäätöksiä oli haastava tehdä, sillä uudelleenkäytettävien rakenteiden kuntotutkimus on erilainen jokaisessa projektissa. Kuitenkin vahvana ajatuksena jäi, että rakenteissa on kunnon puolesta valtavasti potentiaalia uudelleenkäyttöön, ja kehitystä hidastavat tällä hetkellä puuttuvat vakiintuneet toimintatavat.

Työ kestävän rakentamisen edistämiseksi jatkuu

Rakennusosien uudelleenkäyttöä kohtaan on vahvaa kasvavaa kiinnostusta. Lainsäädäntökin ohjaa rakentamista vähähiiliseksi ja kannustaa yhä enemmän materiaalien uudelleenkäyttöön. Rakennusosien uudelleenkäyttöä sekä siihen liittyvän markkinan syntymistä hidastaa tällä hetkellä vielä uudelleenkäytettävien rakennusosien kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittämisen sekä suunnittelun yhdenmukaisten ja yhtenäisten menettelyiden sekä ohjeiden puutteet.

Paulan diplomityö tukee omalla osallaan rakennusosien uudelleenkäytön edistämistä. UURAKET-hankkeen toteuttajat kiittävät Paulaa erinomaisesta diplomityöstä ja toivottavat hänelle onnea ja menestystä jatkoon!

Tervetuloa kestävän rakentamisen pariin alalle!

Kuva: Maria Lavemäki


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 2
Mahtava 1
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön