Sini Saarimaa

Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta

Tieteelliset ja ammatilliset julkaisut

[43] Elinkaariominaisuudet rakennuksen pitkäikäisyyden edistämisessä : Säilyvyys, joustavuus ja uudelleenkäytettävyys kiertotalouden välineinä.
Hakaste, Harri; Häkkinen, Tarja; Lahdensivu, Jukka; Saarimaa, Sini. Ympäristöministeriön julkaisuja 2024:3.

[42] Tackling the challenge of user-centred urban housing: Enabling user preferences today and user adjustments in the future.
Saarimaa. Tampere University Dissertations 868. Väitöskirja. Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma. Rakennetun ympäristön tiedekunta.

[41] Kokonaisuuden optimoinnissa on huomioitava myös tämän päivän käyttäjät ja tulevien sukupolvien osallisuus.
Saarimaa. AU Arkkitehtiuutiset, 5/2023.

[40] Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivoja suunnitteluun.
Saarimaa, Turku, Kuoppa, Tervo ja Laine. Vertaisarvioitu tiedeartikkeli, Yhdyskuntasuunnittelu, The Finnish Journal of Urban Studies. Hyväksytty julkaistavaksi.

[39] Esteettömyys on osa kokonaisvaltaista kestävyyttä.
Saarimaa & Wäre-Åkerblom. Ajatuksia Apolista 2023. Archinfo.

[38] Toimiva talo, asuinkerrostalokohteet. Käsikirjoitus: Tervo, Saarimaa ja Tähtinen, Toimikunta: Kemppainen, Tasa, Helamaa, Takala, Pihlajaniemi, Liuska, Malmi, Jaskanen, Alhava, Vallius, Meriläinen, Tervo, Saarimaa ja Tähtinen. Rakennustietosäätiö RTS sr. Rakennustieto Oy.

[37] Uusi työkalu avuksi esteettömyyden toteuttamiseen.
Saarimaa & Wäre-Åkerblom. ARA-viestin verkkoartikkeli.

[36] Uudistumista kohti vastuullisuutta. Saarimaa. Rakennuslehti, Talotekniikkalehti, ROTI 2023.

[35] Esteettömyyskoordinoinnin tehtäväluettelo. Käsikirjoitus: Wäre-Åkerblom. Toimikunta: Saarimaa, Murto, Hentunen, Hätönen, Kess, Pelkonen, Kivi, Valta, Kilpelä, Vallius, Wäre-Åkerblom. Rakennustietosäätiö RTS sr. Rakennustieto Oy.

[34] Talotekniikka kerrostalojen muunneltavuuden mahdollistajana. Kortetmäki, Saarimaa, Juvela, Jalonen ja Kotilainen. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu 2023.

[33] ROTI. Rakennetun omaisuuden tila 2023. Osana ´Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide´ -paneelia.

[32] Uusilla Toimiva talo -kriteereillä vastuullisempaa ja kestävämpää asuinkerrostalorakentamista.
Saarimaa, Tervo & Tähtinen. ARAViesti 2/2022.

[31] Asuinrakennusten laadun arviointimenetelmä edistyy.
Saarimaa. RY Rakennettu ympäristö. 2022.

[30] Kriteeristö tukemaan elinkaarensa aikana hyvin ja pitkään toimivien rakennusten tilaamista ja suunnittelua. Saarimaa. Ajatuksia Apolista 2022. Archinfo.

[29] Asuminen muutoksessa: Asunnot ja naapuruston jaetut tilat asukkaiden arjessa. Lehtinen, Maununaho, Varis, Kaasalainen, Luotonen, Saarimaa, Nisonen, Pelsmakers, Tarpio, Blomgren, Castaño de la Rosa. Tampereen yliopisto. Rakennetun ympäristön tiedekunta. 2022.

[28] Asuntojakauman muutos tekniikan ja arkkitehtuurin vuoropuhelulla.
Juvela; Kortetmäki & Saarimaa. Talotekniikka -lehti. 2/2022.

[27] Talotekniikka mukaan joustavien kerrostaloasuntojen suunnitteluun.
Juvela; Kortetmäki & Saarimaa. Talotekniikka -lehti. 1/2022.

[26] Turun laajenevassa keskusta-asumisessa arvostetaan sujuvaa arkea, kokemuksellisia laatutekijöitä ja kaupunkiluontoa. Turku; Kuoppa; Saarimaa; Ruonavaara; Laine & Tarpio. Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 4/2021.

[25] Uusien mikroasuntojen tuotanto on Suomessa kestämättömän suurta. Vaattovaara, Vaarimaa & Pelsmakers.
Urbaria Summaries Series 9/2021.

[24] Avoiding Macro Mistakes: Analysis of Micro homes in Finland today. Pelsmakers, Saarimaa & Vaattovaara.
Vertaisarvioitu tiedeartkkeli, Nordic Journal of Architectural Research. 3:2022, 92-127.

[23] Crises Never Come Alone. Pelsmakers, Poutanen, Saarimaa, Maununaho & Toivonen.
Finnish Architectural Review 1/2021.

[22] Asukasnäkemykset asuntokehittämisen työvälineenä – ”Paljon valoo”. Saarimaa.
ARAviesti 1/2021.

[21] Enemmän valoa – vähemmän pimeitä käytäviä. Saarimaa.
AU Arkkitehtiuutiset 2/2021.

[20] Hyvät luonnonvalo-ominaisuudet edellytys asuntojen joustavuudelle. Saarimaa.
AU Arkkitehtiuutiset 12/2020.

[19] Better living environment today, more adaptable tomorrow? Saarimaa & Pelsmakers.
Vertaisarvioitu tiedeartikkeli, The Finnish Journal of Urban Studies 58, 2/2020.

[18] Houkuttelevan asumisen ainekset. Kuoppa, Saarimaa, Ruoppila, Laine, Nieminen & Haverinen.
Vertaisarvioitu tiedeartikkeli, The Finnish Journal of Urban Studies 58, 2/2020.

[17] Miten kilpailuttaa joustavuutta kerrostalotuotannossa? Ehdotus arviointimenetelmän kehikoksi. Saarimaa & Pelsmakers.
RY Rakennettu Ympäristö 3/2020.

[16] Housing: lessons for a post-COVID-19 world. Maununaho, Saarimaa, Tarpio & Pelsmakers.
Kommentaari tiedelehdessä ´Buildings and Cities´ 29.6.2020.

[15] Luonnonvalo vaikuttaa asunnon avaruudentuntuun ja mukautumiskykyyn. Saarimaa.
Kommentaari ammattilehdessä Finnish Architectural Review 2/2020.

[14] (Hybrid) architecture in and over time. Pelsmakers, Poutanen & Saarimaa.
Vertaisarvioitu tiedekirjan luku, Ecologies Design: Transforming Architecture Landscape and Urbanism.

[13] Ketterän asumisen keittokirja. Heino, Maununaho, Saarimaa, Tarpio, Teronen, ym.
Verkkosivusto asuntokehittämiseen, DAC hanke.

[12] Asukaskeskeisyys asuntorakentamisen haasteena. Kommunikatiivisesta kuilusta yhteistyöhön? Saarimaa & Nieminen.
ARA-viesti 2/2019.

[11] Kohti käyttäjäkeskeistä asuntorakentamista: asukaskeskeisen tilasuunnittelun osa-alueet. Saarimaa & Lehtovuori.
RY Rakennettu Ympäristö 3/2018.

[10] User-centered urban housing: Reflections on architect’s role. Saarimaa.
International Alvar Aalto Symposium, New Housing Solutions for Cities in Change.

[9] Adaptability of mass housing: Size modification of flats as a response to segregation. Huuhka & Saarimaa.
Vertaisarvioitu tiedeartikkeli, International Journal of Building Pathology and Adaptation 36/4 2018.

[8] Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä. Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma. Kotilainen & Hedman. Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuuri, Asuntosuunnittelu 17/2015.

[7] Mikä estää joustavan asuntorakentamisen? Hedman & Kotilainen.
ARA-viesti 2/2015

[6] Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Hedman, Kotilainen & Heikkinen (toim.) 2015. TUT Publication series. Tampere University of Technology, Faculty of Built Environment, School of Architecture. Publication 16.

[5] Where do you start to design a dwelling? Kotilainen. Teoksessa Landscape Accessibility, Landscape Accessibility. Morabito, Valerio (toim.) ARACNE 2/2014.

[4] Omannäköistä asumista. Visioita kehitysvammaisten asumiseen. Helamaa, Kotilainen & Lahtinen (toim.) 2014.TUT Publication series. Tampere University of Technology, Faculty of Built Environment, School of Architecture. Publication 13.

[3] Pientaloa parempi? Kotilainen & Hedman. 2014.
Puu-lehti 3/2014.

[2] Moduulirakentaminen: Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin. Kotilainen.
Tampereen teknillinen yliopisto, Asuntosuunnittelu 7/2013.

[1] Moduulirakentaminen: Arkkitehtuuri. Teoksessa Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet, Sorri, Jaakko (toim.) 2013. TUT Publication series, Faculty of Business and Built Environment, Department of Civil Engineering. Publication 14.

Blogit

Futures Finland -blogi. Vastuullisuus vahvistaa tulevaisuusennakoinnin merkitystä rakennusalalla. Saarimaa. 4.10.2023.

Rakennustieto-blogi. Toimiva talo -kriteeristöä kehitetään nyt asuinkerrostalokohteille – tule mukaan vaikuttamaan sisältöön. Saarimaa. 11.6.2022.

Julkinentaide.fi blogi. Monialaista yhteistyötä kehittämässä uuden Rakentaminen ja taide -foorumin avulla. Kemppinen & Saarimaa. 26.4.2022.

Rakennustieto-blogi. Lisää taidetta rakennettuun ympäristöön! – Kiinteistö- ja rakentamisalan ja taidekentän välistä yhteistyötä edistetään aktiivisesti. Saarimaa. 28.2.2022.

A-Kruunu asiantuntijablogi. Asuinrakennusten elinkaarilaadun työkaluja kehitetään yhteistyöllä. Saarimaa. 27.01.2022.

Miksi Turkuun? kiteytysblogi. Enemmän luonnonvaloa, vähemmän pimeitä käytäviä. Saarimaa. 10.3.2021.

Miksi Turkuun? kiteytysblogi. Asukasnäkemykset asuntokehittämisen työvälineenä. Saarimaa. 29.2.2021.

Miksi Turkuun? kiteytysblogi. Houkuttelevan asumisen ainekset. Kuoppa, Saarimaa, Ruoppila & Laine. 2.11.2020.

Miksi Turkuun? kiteytysblogi. Asukaskeskeisyys asuntorakentamisen haasteena. Sini Saarimaa, Niina Nieminen. 2.2.2019.

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

2024 Uutinen Rakennuslehdessä
”Rakennustietosäätiö käynnistää ”ilmiöverkoston” – Uusi toimintamalli koostaa tietoa yhteen ja verkostoi alaa”
Kirjoittajana Jukka Lyytinen

2023 Uutinen Rakennuslehdessä
”Tutkimus: Asukkaiden toiveet tiedetään, mutta arkkitehti ei voi juurikaan hyödyntää tietoja rakennussuunnittelussa”
Kirjoittajana Jukka Lyytinen

2023 Haastattelu Visiiri lehdessä
”Pienestäkin kodista voi suunnitella toimivan”
Kirjoittajana Inka Auranen

2023 Haastattelu Helsingin sanomissa
”Kerrostaloon toivotaan omakotitalomaisia piirteitä – niillä on yhteys myös mielialaan”
Kirjoittajana Aada Färding

Haastattelu 9/2023 Rapport -verkkolehdessä
“Rakentamisen laatu on parempaa kuin julkisesta keskustelusta voi olettaa”
Kirjoittajana Pasi Sillanpää

2021 Haastattelu Talouslehden Rakennamme -liitteessä
”Uudesta teknologiasta halutaan nyt irti aidot ratkaisut”
Haastattelijana, kirjoittajana Mikaela Katro

2021 Haastattelu Me Naiset -lehdessä 38/2021
”Oma huone (ja jotain ekstraa)”
Haastattelijana, kirjoittajana Heidi Heino

2021 Uutinen Helsingin sanomissa 1.8.2021
”Uusista yksiöistä jo 80 prosenttia hyvin pieniä”
Haastattelijana, kirjoittajana Marja Salomaa

2021 Haastattelu Aamulehdessä 4.8.2021
”Unelmakodissa tila on oikeassa paikassa”
Haastattelijana, kirjoittajana Sari Rautanen

2021 Haastattelu Helsingin sanomissa 30.3.2021
”Tyypillinen asunto ei vastaa enää toiveita”
Haastattelijana, kirjoittajana Noona Bäckgren

2019 Haastattelu Suomen Kiinteistölehdessä 1/2019
“Isoja, pieniä vai joustavia asuntoja?”
Haastattelijana, kirjoittajana Esa Tuominen

2018 Haastattelu Ilkka -lehdessä 25.9.2018
“Asukas edellä eteenpäin”
Haastattelijana, kirjoittajana Hannu Lusa

2017 Haastattelu ET -lehdessä 19/2017
”Kevyttä omakotiasumista”
Haastattelijana, kirjoittajana Heimo Hatakka

2015 Uutinen Rakennuslehdessä 16.10.2015
”Tutkija: kerrostaloihin pientalojen ominaisuuksia”
Haastattelijana, kirjoittajana Anne Korkela

2015 Haastattelu PuuInfon Puheenvuoroja puusta -sarjassa
”Puuelementtirakentaminen uudistaa asuntotuotantoa”
Haastattelijana, kirjoittajana Markku Laukkanen

2014 Haastattelu Pop -pankki Koivunlehdessä 4/2014
”Koti kuten haluatte”
Haastattelijana, kirjoittajana Maija Rauha

2014 Haastattelu Turun Sanomissa 23.3.2014
”Asunto joustaa, kun elämä muuttuu”
Haastattelijana, kirjoittajana Anne Kortela

2012 Haastattelu Taloussanomissa 15.3.2012
”Tällaiselta näyttää tulevaisuuden koti”
Haastattelija ja kirjoittaja Laura Manninen.

Poimintoja vaikuttamisesta

03/2024 RTY Rakennustarkastuspäivät: ”Toimivuus ja joustavuus”

01/2024 Key note -puheenvuoro Asuntomarkkinat -tapahtumassa: ”Asunto ja arki”

12/2023 Puheenvuoro Rakennustiedon webinaarissa: ”Kokonaisvaltaisesta kestävyydestä sen sosiaalisiin ulottuvuuksiin”

12/2023 Puheenvuoro Hyvinvointi rakennetussa ympäristössä -seminaarissa: ”Tulevaisuuden toimiva asuinympäristö”

10/2023 Puheenvuoro ´Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset´ –julkaisukeskustelussa: ”Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset: Kommenttipuheenvuoro”

10/2023 Lectio precusosa väitöstilaisuudessa: ”Tackling the challenge of user-centred urban housing: Enabling user preferences today and user adjustments in the future.”

05/2023 Puheenvuoro Nordic Metrics for Circular Construction -seminaarissa: “Monitoring of adaptability of buildings”

05/2023 Puheenvuoro Nordic Metrics for Circular Construction -seminaarissa: “Monitoring of adaptability of buildings”

04/2023 Puheenvuoro Yhdessä ja yhdenvertaisesti -seminaarissa: ”Miten kuulla käyttäjää? Keinojen kirjoa käytännössä kudottavaksi”

04/2023 Puheenvuoro ́Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa, KIRA-alan toimijaverkostossa,
Muuntojoustavuus ja omistajuuden arvojen muutos –työpajassa: ”Tilan resurssitehokas ja joustava käyttö: avaimia arviointiin”

03/2023 Puheenvuoro Rakennusteollisuuden Taide rakentamisessa –webinaarissa: ”Taide rakentamisessa: tietoa ja toimialojen välistä yhteistyötä”

03/2023 Puheenvuoro Ympäristöministeriön Rakennuksen elinkaariominaisuudet sidosryhmätilaisuudessa: ”Osa-alueen kuvaus: Muunneltavuus ja monikäyttöisyys”

02/2023 Puheenvuoro Elinympäristö elämisen laadun kohottajana -seminaarissa Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien 2023 päätapahtumassa: ”Näkökulmia asukkaiden asumisen arvostuksista”

01/2023 Puheenvuoro Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman -seminaarissa Ympäristöministeriössä: ”RTS-konserni vastaa Apolin haasteisiin”

11/2022 Puheenvuoro ja paneelikeskustelu EXPO2100 näyttelyn avajaistilaisuudessa: ´Koti ja kaupunki tulevaisuudessa´

10/2022 Puheenvuoro YM:n elinkaariominaisuuksien sidosryhmätilaisuudessa: ”Joustavuus”

10/2022 Puheenvuoro Architecture and Cities in Transition-seminaarissa (ACT): ”Circular economy: transitions”

09/2022 A-Kruunun strategiapäivä: ”Kiertotalousajattelua kerrostaloihin – Kestävyyttä kauan ja yksilöllisyyttä usealle”

09/2022 Asuntoarkkitehtuurin käsikirjan julkistamistilaisuus: ”Rakennustiedon puheenvuoro”

04/2022 Syventävän keskusteluryhmän puheenjohtajana: Pyöreä pöytä II: Miten ratkaisemme toimialalla tunnistamamme systeemiset ongelmat?

04/2022 Kommenttipuheenvuoro Suomen vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarissa: ”Rakennusten elinkaariominaisuudet”

04/2022 Puheenvuoro Rakentaminen ja taide -foorumin vuosikokouksessa: ”Muutos on mahdollisuus! Kysymyksiä rakennetun ympäristön tulevaisuudesta”

04/2022 Puheenvuoro Bryggman-insituutin Tiivis kaupunki? -seminaarissa: ”Tiivistä ja houkuttelevaa? Asukastoiveet kaupunkiasumisen kehittämisessä”

03/2022 Puheenvuoro Puutuoteteollisuuden tilaisuudessa: ”Muuttuvat asumisen tarpeet ja tilat: keskiössä keittiö”

03/2022 Puheenvuoro Kohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä? Taide rakentamisessa -seminaari: ”Taide rakentamisessa: tietoa ja toimialojen välistä yhteistyötä”

03/2022 Syventävän keskusteluryhmän puheenjohtajana, Pyöreä pöytä I: Yhteisen tilannekuvan muodostaminen merkittävimmistä rakentamisen alan systeemisistä ongelmista

11/2021 Vierailuluento (maisterivaiheen kurssi Experimental Architectural Design), Tampereen yliopisto: ”Adaptable housing”

11/2021 Vierailuluento (tohtoriopiskelijoiden kurssi Housing Design Research and Practise), Aalto yliopisto: ”Housing design as a tool for research: Analysing apartments’ adjustment potential”

11/2021 Puheenvuoro Tampereen kaupunkisuunnittelun vihreän siirtymän luentosarjassa: ”Rakennusten laatu ja kestävyys tavoitteena eri suunnittelun vaiheissa ja mittakaavatasoilla”

10/2021 Esiintyminen RTS-ympäristöluokitus suomalaisten kotien ympäristömerkiksi -seminaarissa: ”Asuinrakennusten laatutyökalun kehittäminen etenee”

10/2021 Rakennustietopalkinnon luovutus Architecture and Cities in Transition -seminaarissa (ACT): Palkinnonsaaja: TOAS

12/2019 Esiintyminen Ympäristötieteenpäivillä ´Kiertotalous ja kestävä kasvu´: ”Adaptable housing for sustainable urban growth”, lue lisää täältä.

10/2019 Esiintymisiä ja session puheenjohtajana Arkkitehtuuritutkimuksen konferenssissa ´Architecture and City as a Home´:
”Mapping residential environments and spaces from dwellers’ perspective”
”Apartments’ potential for user Adaptation: Comparing Finnish apartments from 1940-1990”

09/2018 Esiintyminen Kiinteistöliiton seminaarissa: “Katse kaupunkiasumisen tulevaisuuksiin”

08/2018 Esiintyminen kansainvälisessä Alvar Aalto Symposiumissa: “Exploring urban apartments’ potential”

08/2018 Esiintyminen Puusta parempaa -seminaarissa: “Puu teollisen asuntorakentamisen käytössä”

04/2018 Esiintyminen kansainvälisessä BUILDIt -konferenssissa: ”Architects’ Vision for Modular Buildings”

08/2017 Haastattelu, esiintyminen Valkeakosken Talonäyttelyssä: ”Muuntuva koti ja kaavoittamisen vapaus”

08/2017 Verkkohaastattelu, esiintyminen Valkeakosken Talonäyttelyn Studio Linnunrata: ”Joustava koti on monikäyttöinen”

04/2017 Esiintyminen TamSafan kehitysseminaarissa: ”Kehitystä kaupunkiasumiseen?”

11/2015 Esiintyminen Puupäivä -tapahtumassa: ”Asuinkerrostalon suunnittelu massiivipuutilaelementeistä”

09/2015 Esiintyminen RIA:n Rakennusarkkitehti -päivillä: ”Kerrostalosta monikotitaloon?”

04/2015 Esiintyminen Elävät Kaupunkikeskustat ry:n seminaarissa: ”Tulevaisuuden asuminen”

12/2013 Esiintyminen Turun Sanomien Studia Generaliassa: ”Asuntorakentamisen tulevaisuus ja visiot”

09/2013 Esiintyminen ASUNTO 2013 -seminaarissa: ”Kehittäminen ja uuden ajan asuntoinnovaatiot”

02/2013 Esiintyminen FCG:n Asumispäivä-koulutuksessa: ”Asukaslähtöiset ratkaisut asuntotuotannossa…•

03/2013 Esiintyminen YLEn Kultakuume radio-ohjelmassa, toimittajana Airikka Nurmela: ”Tulevaisuuden asunto muuntuu tarpeiden mukaan”

02/2012 Esiintyminen ASTA rakentaja -messuilla: ”Lisä- ja täydennysrakentaminen”

Koulutus

Tekniikan tohtori, Tampereen yliopisto 2023
Jatko-opinnot, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
Rakennushankkeen pääsuunnittelija, 14 op, 2012, TTY Edutech
Asuinkerrostalojen korjaaminen, 2011, RIL, SAFA
• Arkkitehdin tutkinto, Tampereen teknillinen yliopisto 2011
• Tekniikan kandidaatti, Tampereen teknillinen yliopisto 2009
• Ylioppilas, Luostarivuoren lukio, Turku 2005.

Tunnustuksia
2021
Tampereen tiederahaston apuraha

2019
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto: Ketterä kaupunki -hanke, ´DAC´

2014
1. palkinto Seinäjoen Pruukinrannan puukerrostalokorttelin tontinluovutuskilpailussa

2013
Valinta Tampereen teknillisen yliopiston tutkijarahoitukseen (11% hakijoista sai paikan)

2013
”Parhaan opettajan stipendi”, palkinto jaettiin kahdelle henkilölle, Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos

2011
Nuoren arkkitehdin Wuorio palkintoehdokas, ehdolla kolme arkkitehtia

2011
Oskari Vilamon rahaston paras diplomityöpalkinto -ehdokas

Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön