Ilmiöareena#2: Rakennettu ympäristö muutosten eturintamassa Sustainability Research & Innovation kongressissa

Ilmiöverkoston Ilmiöareena#2: Built Environment at the Frontlines of Change keräsi tänään 14. kesäkuuta SRI/SSD2024 -tapahtumassa Helsingissä täyden salin innokkaita osanottajia ja vastaanotti merkittävää palautetta osallistujilta. Ilmiöverkoston teema ”Rakennettu ympäristö muutoksen eturintamassa”, houkutteli paikalle asiantuntijoita ja vaikuttajia eri aloilta keskustelemaan kestävän rakennetun ympäristön tulevaisuudesta. 

Ilmiöareenan avasi ja luotsasi projektitutkija ja Ilmiöverkoston verkostovastaava Marianna Kotilainen, joka esitteli Ilmiöverkosto-toimintamallia ja sen Delfoi-asiantuntijapaneelista johdettuja muutosilmiöitä. Ilmiöverkoston asiantuntijapaneelissa on 160 suomalaista kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijaa, jotka kuvaavat alan muutosilmiöitä laajasta tutkimuskirjallisuudesta nostettujen pääteemojen kautta.

Kaupunkivihreän rooli hiilensitojana 

Helsingin yliopiston kaupunkimeteorologian professori Leena Järvi korosti omassa asiantuntijapuheenvuorossaan kaupunkien viheralueiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Järvi toi esiin Co-Carbon hankkeen, jossa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä, ja siten selvitetään esimerkiksi, miten hiiltä sitoutuu ja varastoituu kaupunkien puistoissa, metsissä ja puutarhoissa. Järvi korosti myös, että kaupunkivihreä muokkaa pienilmastoa ja edistää hulevesien hallintaa, tukien sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. 

Käyttäjät arvostavat joustavuutta

Omassa puheenvuorossaan RTS:n tutkimusjohtaja Sini Saarimaa kertoi, miten rakennetun ympäristön toimijat voivat edistää kiertotaloutta. Esityksessään Saarimaa keskittyi joustavuuteen, joka luo mahdollisuuksia rakennusten pitkäikäisyyden edistämiseen, vähentäen mahdollisesti purkamis- ja uudisrakentamistarpeita. Joustavuus tarkoittaa rakennetun ympäristön kykyä sopeutua muuttuviin käyttötarkoituksiin, mutta on käsitteenä myös hyvin laaja ja monipuolinen pitäen sisällään monenlaisia aiheita. Lopuksi Saarimaa viittasi joustavuusanalyysien tuloksiin ja totesi, että joustavuus perustuu asuntorakentamisen alalla rakennetun ympäristön ominaisuuksiin, jotka näyttävät vastaavan käyttäjien preferensseihin. Käyttäjät myös arvostavat joustavuutta asunnoissaan. 

Alan palaute on Ilmiöverkosto-toimintamallin perusta

Ilmiöverkoston sessio päättyi innostavaan ja osallistavaan keskusteluun Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedmanin vetämänä. Keskustelun aikana kaikki pääsivät tuomaan näkemyksensä äänestämällä. Osallistujat suhtautuivat skeptisesti siihen, miten tutkittu tieto saadaan mukaan vaikuttamaan rakennetun ympäristön kehittämiseen. Ratkaisuna tähän nähtiin muun muassa tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä, jonka kautta tutkittu tieto leviäisi käytännön tekijöille. Osallistujat äänestivät ja antoivat palautetta aktiivisesti Ilmiöverkostolle ja ilmaisi selkeästi, että ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää Ilmiöverkoston teemoista ja niihin vaikuttavista ilmiöistä erityisesti resurssiviisaista materiaaleista ja rakenneratkaisuista sekä pitkäikäisyyden ja kierrätettävyyden edistämisestä rakentamisessa.

SRI/SDD2024 maailman suurin kestävyystieteiden tapahtuma

Suomessa järjestettiin 10.–14. kesäkuuta maailman suurin kestävyystieteiden kansainvälinen konferenssi: SRI/SSD2024. Tapahtumassa yhdistyivät 7.kertaa järjestettävä suomalainen kestävyystieteiden ’Sustainability Science Days’ ja kansainvälisen kestävän kehityksen tutkimusta ja innovaatiotoimintaa edistävä ’Sustainability Research and Innovation’.

– Kongressi sekä sen osana järjestetty Ilmiöareena#2 jätti paljon ajateltavaa rakennetun ympäristön tulevaisuuden kestävämmäksi kehittämiseen, kokosi tilaisuuden päätteeksi projektitutkija Marianna Kotilainen.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 1
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön