Käyttölupahakemus
Rakennustiedonjulkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa haetaan alla olevalla lomakkeella.
 
Hakemus käsitellään RTS:n toimistossa. Mikäli käyttölupaa haetaan kaupalliseen aineistoon, luvasta peritään kohtuullinen korvaus. Joissakin  julkaisuissa tekijänoikeus on Rakennustiedon lisäksi muulla yhteisöllä. Tällöin RTS hoitaa luvan pyytämisen tai antaa hakijalle ohjeet, miten luvan  kanssa tulee toimia. Rakennustietoaineistoissa olevien muiden osapuolien  aineistojen käyttölupaa tulee hakea alkuperäiseltä tekijänoikeuksien  haltijalta (esimerkkinä SFS-standardit).  
Kiitos hakemuksestasi! Käsittelemme hakemuksen mahdollisimman pian.
Ohops! Jokin meni vikaan, yritäthän uudelleen!
Lisätiedot:
Rakennustietosäätiö RTS sr
PL 1004, 00101 Helsinki
puh. 0207 476 400
merja.laitinen@rakennustieto.fi
Yleiset käyttöoikeuden luovutusehdot:
Sähköiset tuotteet: