Käyttölupahakemus
RTS-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa haetaan alla olevalla lomakkeella.
 
Hakemus käsitellään Rakennustietosäätiön toimistossa. Mikäli käyttölupaa haetaan kaupalliseen aineistoon, luvasta peritään kohtuullinen korvaus. Joissakin julkaisuissa tekijänoikeus on RTS-konsernin ohella muulla yhteisöllä. Tällöin RTS hoitaa luvan pyytämisen tai antaa hakijalle ohjeet, miten luvan kanssa tulee toimia. RTS-konsernin aineistoissa olevien muiden osapuolien aineistojen käyttölupaa tulee hakea alkuperäiseltä tekijänoikeuksien  haltijalta (esimerkkinä SFS-standardit).  
Kiitos hakemuksestasi! Käsittelemme hakemuksen mahdollisimman pian.
Ohops! Jokin meni vikaan, yritäthän uudelleen!
Lisätiedot:
Rakennustietosäätiö RTS sr
puh. 029 309 3100
rts@rts.fi
Yleistä käyttöoikeuden hakemiseen:
Sähköiset tuotteet: