Sisäministeriö julkisti 23. tammikuuta vuoden 2024 liputussuositukset. 3. helmikuuta vietämme Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivää, jonka kunniaksi nostamme Suomen lipun salkoon. Nyt kolmatta vuotta suositeltu liputuspäivä on maamme kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehdin ja muotoilijan, akateemikko Alvar Aallon syntymän 126. vuosipäivä. Aallon arkkitehti-muotoilijapuolison ja -työparin Aino Aallon syntymästä taas tuli 25. tammikuuta kuluneeksi 130 vuotta.

Liputuspäiväesityksen kolme vuotta sitten tehneet arkkitehtuurin ja muotoilun alojen organisaatiot järjestävät vuosittain helmikuun alussa ArkMuoto-festivaalin, joka tukee liputuspäivää ja lisää rakennetun ympäristön käyttäjien ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Festivaalin tarkoitus on tarjota alusta erilaisille tapahtumille, jotka avaavat uusia näkökulmia rakennettuun ja muotoiltuun ympäristöömme ja tuovat esiin hyvän suunnittelun merkitystä jokapäiväisessä elämässämme.
Tänä vuonna teemana on ‘Hyvässä tilassa’.

Rakennettu ja muotoiltu ympäristömme vaikuttaa suuresti hyvinvointiimme. Kauniit, toimivat ja kestävät tilat ja esineet helpottavat arkeamme ja tuovat iloa elämäämme. Voimme paremmin hyvin suunnitelluissa, laadukkaissa tiloissa. Arjen sujuvuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on entistä tärkeämpää globaalien kriisien ja suurten yhteiskunnallisten muutosten paineessa.

Valtakunnalliseen ohjelmistoon on ilmoittautunut 53 erilaista tapahtumaa, näyttelyä, opastusta, työpajaa, esitystä ja seminaaria ympäri maan.

Liputuspäivän esitysestä sekä arkkitehtuurin ja muotoilun päivistä vastaavat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Finnish Design Info, Alvar Aalto -säätiö, Rakennustietosäätiö RTS sr, Ornamo, Arkkitehtitoimistojen liitto, Suomen Arkkitehtiliitto, Suomen maisema-arkkitehtiliitto, Sisustusarkkitehdit SIO, AD-museo (Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo) ja EMMA – Espoon modernin taiteen museo.


Kuva: Unplash, Vladislav Vedenskii

Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0