Pyydämme lausuntoja  ilmanvaihdon puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta.

Ehdotuksen ohjeessa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän puhdistukseen, puhtauden hallintaan ja ilmavirtojen säätöön liittyviä ohjeita ja menetelmiä urakoitsijalle. Ohje on tarkoitettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen ja säädön urakoitsijoille työn suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjekortin liitteisiin kuuluu ilmanvaihtokanaviston puhtauden visuaalinen arviointiohje, ilmanvaihtokanaviston- ja koneen tarkastuslista, ilmanvaihdon puhdistus- ja tarkastuspöytäkirjan sekä mittauspöytäkirjan mallipohja. Rinnakkaiskorttina toimii RT-ohjekortti Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus
ja ilmavirtojen säätö. Tilaajan ohje
. Kortit ovat toisiaan täydentäviä. Tilaajan ohje on samaan aikaan lausuntokierroksella tunnuksella RTS 24:18.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.8.2024.

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK 465 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö


Lisätiedot

Valtteri Viitikko
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
valtteri.viitikko@rakennustieto.fi


Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0