Pyydämme lausuntoja RunkoRYL muurauksen ja rappauksen yleisiä laatuvaatimuksia käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotus koskee lukuja 121 Perustukset, 123 Runko ja 124 Julkisivut.

RunkoRYL sisältää talonrakentamisen runkotöiden yleiset laatuvaatimukset. Ehdotus on osa tulevaa RunkoRYL päivityskokonaisuutta ja sisältää RunkoRYL 2010 -julkaisun pohjalta muuraamisen ja rappaamisen yleisten laatuvaatimusten ja ohjeiden sisällön sekä viitteiden päivityksen. Sisältöpäivitys käsittelee muuraamisen ja rappaamisen työnosuuksia rakennusosittain. Rakennusosat ovat jäsennelty Talo 2000 -nimikkeistö Hankenimikkeistön mukaisesti.

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK 448 RunkoRYL Muuraus ja rappaus.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.5.2024.

Lisätiedot

Katrin Ribelus
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
katrin.ribelus@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0