Rakennustietosäätiö RTS sr:n yhteystiedot

PL 1004, 00101 Helsinki
Malminkatu 16 A
00100 Helsinki

Puh. 029 309 3100
rts@rakennustieto.fi

Yliasiamies
Hedman Markku
p. 040 702 4884

Yliasiamiehen assistentti
Laitinen Merja, toimistopäällikkö
p. 040 730 6788