Yhteystiedot

Käyttölupahakemus

RTS-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemus käsitellään Rakennustietosäätiön toimistossa. Mikäli käyttölupaa haetaan kaupalliseen aineistoon, luvasta saatetaan periä kohtuullinen korvaus. Joissakin julkaisuissa tekijänoikeus on RTS-konsernin ohella muulla yhteisöllä. Tällöin RTS antaa hakijalle ohjeet, miten luvan kanssa tulee toimia. RTS-konsernin aineistoissa olevien muiden osapuolien aineistojen käyttölupaa tulee hakea alkuperäiseltä tekijänoikeuksien  haltijalta (esimerkkinä SFS-standardit).

Yleistä käyttöoikeuden hakemiseen:

  • RTS edellyttää käyttöluvan hakemista kaikkiin julkaisuihin, joissa sen aineistoa käytetään. Poikkeus: Opinnäytteiden ja akateemisten julkaisujen lainauksissa ei edellytä erillistä käyttölupaa. Opinnäytteiden ja akateemisten julkaisujen lainauksissa noudatetaan tekijänoikeuslain siteeraamista koskevia säännöksiä. Lainausten yhteydessä on lähde ja tekijänoikeuden haltija ilmoitettava seuraavalla tavalla: RT/KH/LVI/Ratu/Infra XX-XXXXX tai kirjan tekijä; kortin otsikko tai kirjan nimi; copyright Rakennustietosäätiö RTS 20XX. Opinnäytetöissä tai akateemisissa julkaisuissa kuvallisen aineiston lainauksissa on huomioitava, että joissakin kuvissa RTS:llä on käyttöoikeus. Näissä aineistoissa on lupa kysyttävä tekijänoikeuden haltijalta, joka on merkitty aineiston yhteydessä. RTS ei edellytä erillistä käyttölupaa omistamiinsa kuvallisiin aineistoihin opinnäytetöissä tai akateemisissa julkaisuissa.
  • SFS-standardin julkaisemiseen on pyydettävä SFS Suomen Standardit ry:ltä lupa erikseen, julkaisemisessa on noudatettava lisäksi SFS:n asettamia ehtoja.
  • RTS:n myöntämä lupa koskee vain yhtä painosta. Myöhempien painosten osalta lupa on pyydettävä ja korvaus maksettava erikseen.  Lupaa ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikäli luvan tarkoittamaa käyttöoikeutta ei ole yhden (1) vuoden kuluessa sen myöntämisestä käytetty, se raukeaa.

Verkkopalveluiden sopimusehtojen mukaiset käyttöoikeudet

Lisätiedot:

Rakennustietosäätiö RTS sr
puh. 045 490 0747
rts@rts.fi

Pauliina Sievänen
Pauliina Sievänen
Viestinnän ja hallinnon asiantuntija
Rakennustietosäätiö RTS