Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen Kaupunkitutkimuksen päivillä

Kaupunkitutkimuksen päivät kokoavat yhteen vuosittain kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita. Tänä vuonna Kaupunkitutkimuksen päivät vietetään 23.–24. toukokuuta Tieteiden talossa, Helsingissä. Rakennustietosäätiö on mukana päivillä työryhmällä: Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen – Moninäkökulmaisuudella uusia avauksia.

Kaupungit muuttuvat

Vuoden 2024 päivien teemana on Muuttuva kaupunki, jossa tavoitteena on pohtia erilaisten muutosten merkitystä kaupunkien kehityksessä.

Muuttuva kaupunki teemaa lähestytään monesta näkökulmasta. Näkökulmilla pyritään valottamaan, kuinka erilaiset yhteiskunnalliset, teknologiset, ekologiset ja demografiset muutokset vaikuttavat kaupunkeihin ja niihin sijoittuvaa rakennettua ympäristöä sekä haastaa kaupunkien kehittämistä. Tänä vuonna Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan erityisesti sitä , miten muutokset vaikuttavat kaupunkien tulevaisuuteen.

Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen

Päivien ohjelmaan sisältyy työryhmiä, jossa pureudutaan Muuttuva kaupunki -teemaan eri näkökulmista. Rakennustietosäätiön työryhmän aiheena on kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen. Tavoitteena on tuoda esiin erilaisia avauksia rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisen kestävyyden kehittämisessä ja aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa. Työryhmä korostaa monialaisen ja/tai monitieteisen näkökulman merkittävyyttä aihealueen tarkasteluissa.

Elinkaarilaadulla tarkoitetaan rakennetun ympäristön kykyä täyttää eri osapuolien – esimerkiksi sekä käyttäjän että laajemman kaupunkiyhteisön – vaatimukset koko elinkaarensa aikana, aina raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta käyttöön ja loppukäsittelyyn.

Työryhmä tarkastelee siirtymistä yksittäistarkasteluista ja osittaisesta optimoinnista kohti kokonaisvaltaisen kestävyyden lähestymistapaa rakennetun ympäristön kehittämisessä.

Työryhmän tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisen kestävyyden, elinkaarilaadun, merkityksestä kaupunkiympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Moninäkökulmaisuudella uusia avauksia

Työryhmä on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan eri näkökulmia omaaville ja mittakaavoissa työskenteleville ammattilaisille ja tutkijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkiympäristöjen kestävästä kehittämisestä kokonaisvaltaisesti.

Kutsumme työryhmään erityisesti esityksiä, jotka tuovat esiin monialaisen yhteistyön merkitystä, potentiaalia, konkreettisia mahdollisuuksia ja haasteita laaja-alaisen rakennetun ympäristön kestävyyden ja elinkaarilaadun edistämisessä. Toivomme työryhmään sekä käytännön kehittämiseen että tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja.

Työryhmän puheenjohtajina toimivat Sini Saarimaa, tutkimusjohtaja, RTS, Panu Lehtovuori, professori, Tampereen yliopisto sekä Markku Hedman, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön