Lausuntopyyntö: RunkoRYL, Betonirakentaminen. 121 Perustukset, 122 Alapohjat, 123 Runko,124 Julkisivut (RTS 24:9)

Pyydämme lausuntoja RunkoRYL betonirakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia käsittelevästä ehdotuksesta luvuissa 121 Perustukset, 122 Alapohjat, 123 Runko ja 124 Julkisivut.

RunkoRYL sisältää talonrakentamisen runkotöiden yleiset laatuvaatimukset. Ehdotus on osa tulevaa RunkoRYL päivityskokonaisuutta ja sisältää RunkoRYL 2010 -julkaisun pohjalta betonirakentamisen yleisten laatuvaatimusten ja ohjeiden sisällön sekä viitteiden päivityksen. Sisältöpäivitys käsittelee betonirakentamisen työnosuuksia rakennusosittain. Rakennusosat ovat jäsennelty Talo 2000 -nimikkeistö Hankenimikkeistön mukaisesti

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK 447 RunkoRYL Betonirakentaminen.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.5.2024.

Lisätiedot

Katrin Ribelus
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
katrin.ribelus@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön