Hanke-esittely

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto KouluKunto -hanke

Hankkeen aikataulu: 1.4.2022 – 31.10.2023

Hankkeen toteuttajat: Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto

Hankkeen rahoittaja: Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Hankkeen aikataulu: 1.4.2022 – 31.10.2023

Kunnissa on paljon korjausiässä olevia tai sen ylittäneitä rakennuksia ja samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Sisäilma ja terveys -selvityksen mukaan kuntien omistamissa rakennuksissa merkittävistä sisäilmaongelmista kärsitään eniten peruskouluissa ja lukioissa (18 % rakennustyyppien kokonaismäärästä). Kiinteistökannan ikärakenteellinen ongelma ja riittämättömät investoinnit ovat merkittävimpiä taustasyitä sisäilmaongelmille.

Uudisrakentamisen laadun parantamisen lisäksi olisikin keskityttävä erityisesti nykyisen rakennuskannan korjaamiseen sekä ennakoivaan kiinteistönpitoon, joka takaa tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset sisäympäristöt. Tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti korjattu rakennus ylläpitää omalta osaltaan rakennuksen sisäympäristön laatua ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia sekä rakennuksen palvelukykyä kokonaisuutena.

Aalto-yliopiston johtamassa KouluKunto -hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia jo valmiiksi saatavilla olevia tietoja ja aineistoja Manner-Suomen yleissivistävien oppilaitosrakennusten kunnosta ja sisäolosuhteiden tilasta sekä altistumisolosuhteista.

Aineistoja kerätään yhteistyökumppaneina olevien kuntien tietokannoista ja lisäksi hyödynnetään tutkimusorganisaatioiden saatavilla olevia laajoja aineistoja. Näin saadaan hyvin kattavasti ja monipuolisesti sekä uutta että kokoavaa tutkimustietoa koulurakennusten rakenteiden ja talotekniikan kunnosta sekä sisäilmaston laadusta. Tärkeää on, että aineisto ei käsitä pelkästään sisäilmaongelmaisiksi tiedettyjen rakennusten tietoja, vaan pyrkii antamaan todenmukaisen ja kattavan kuvan koko oppilaitosrakennuskannasta.

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke) | Tieto käyttöön (tietokayttoon.fi)

Lisätietoja: Katja Tähtinen, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö RTS, katja.tahtinen@rts.fi  040 584 3360Lisätietoja

Katja Tähtinen
Katja Tähtinen
tutkimusjohtaja, UURAKET
Rakennustietosäätiö RTS

Hankkeen aikataulu: 1.4.2022 – 31.10.2023

Hankkeen toteuttajat: Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto

Hankkeen rahoittaja: Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Hankkeen aikataulu: 1.4.2022 – 31.10.2023

Kunnissa on paljon korjausiässä olevia tai sen ylittäneitä rakennuksia ja samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Sisäilma ja terveys -selvityksen mukaan kuntien omistamissa rakennuksissa merkittävistä sisäilmaongelmista kärsitään eniten peruskouluissa ja lukioissa (18 % rakennustyyppien kokonaismäärästä). Kiinteistökannan ikärakenteellinen ongelma ja riittämättömät investoinnit ovat merkittävimpiä taustasyitä sisäilmaongelmille.

Uudisrakentamisen laadun parantamisen lisäksi olisikin keskityttävä erityisesti nykyisen rakennuskannan korjaamiseen sekä ennakoivaan kiinteistönpitoon, joka takaa tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset sisäympäristöt. Tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti korjattu rakennus ylläpitää omalta osaltaan rakennuksen sisäympäristön laatua ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia sekä rakennuksen palvelukykyä kokonaisuutena.

Aalto-yliopiston johtamassa KouluKunto -hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia jo valmiiksi saatavilla olevia tietoja ja aineistoja Manner-Suomen yleissivistävien oppilaitosrakennusten kunnosta ja sisäolosuhteiden tilasta sekä altistumisolosuhteista.

Aineistoja kerätään yhteistyökumppaneina olevien kuntien tietokannoista ja lisäksi hyödynnetään tutkimusorganisaatioiden saatavilla olevia laajoja aineistoja. Näin saadaan hyvin kattavasti ja monipuolisesti sekä uutta että kokoavaa tutkimustietoa koulurakennusten rakenteiden ja talotekniikan kunnosta sekä sisäilmaston laadusta. Tärkeää on, että aineisto ei käsitä pelkästään sisäilmaongelmaisiksi tiedettyjen rakennusten tietoja, vaan pyrkii antamaan todenmukaisen ja kattavan kuvan koko oppilaitosrakennuskannasta.

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke) | Tieto käyttöön (tietokayttoon.fi)

Lisätietoja: Katja Tähtinen, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö RTS, katja.tahtinen@rts.fi  040 584 3360Lisätietoja

Katja Tähtinen
Katja Tähtinen
tutkimusjohtaja, UURAKET
Rakennustietosäätiö RTS

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee yhteisen dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa on osaaminen ja data käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

29.06.2023 Uutiset

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa osaaminen ja data on käytössä yli toimialarajojen. Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin:  Hanke osuu tärkeään ajankohtaan, koska aihe tunnistetaan laajasti sekä EU-komission rakennetun ympäristön muutostiekartalla että EU teknologia-alan etujärjestöjen […]

16.10.2023 Uutiset

Kerro organisaatiosi kehittämistoimista, seuraa alan kehitystä ja löydä kumppaneita!

KIRA-kasvuohjelman kokoama alan yhteinen ja avoin kehityskartta kokoaa yhteen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kehittämistoimia. Kiinteistö- ja rakentamisalalla kehitetään paljon, mutta kehittämistoimia ja -hankkeita ei ole kerätty yhteen. KIRA-kasvuohjelman kehityskarttaan voi jokainen alan toimija viedä haluamiaan omia kehittämistoimia. Kehityskartan avulla voidaan osoittaa, että alaa kehitetään aktiivisesti. Muiden kehittämisestä voi myös hyötyä itse […]

24.10.2023 Julkaisut

Tutkimus: Ilmanvaihdon toiminta, ilmastonmuutos ja tiedonhallinta vahvemmin haltuun kuntien koulurakennusten elinkaaren hallinnassa

Kuntien kannattaisi panostaa koulurakennusten kiinteistötietojen hallintaan ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin. Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toimivuuden hallinnassa sekä sisäilmaolosuhteiden selvittämisessä on aina tarkasteltava koko rakennusta ja sen toimintaa kokonaisvaltaisesti, mikä ei vielä toteudu säännönmukaisesti. Näin todetaan 24. lokakuuta julkaistussa Aalto-yliopiston, Rakennustietosäätiön, Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton yhteisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin laajojen aiemmin koottujen ja uusien aineistojen perusteella koulurakennuskannan […]

Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön