Rakennustietosäätiö

Historia

Sivu kesken

Hyvän rakennustavan edistäminen

Hyvän rakennustavan edistäminen muotoutui koko toimintaa ohjaavaksi  jo vuonna 1942,  kun RT-kortisto perustettiin.

RT-kortisto, joka alkuperäiseltä nimeltään oli Rakennustietokortisto, on yhä suomalaisen rakentamisen peruspilari.

Alvar Aalto määritteli kortiston laatutavoitteiksi ajantasaisuuden, helppokäyttöisyyden, arvovaltaisuuden sekä sisällön täydellisen kattavuuden. Tänä päivänä RTS-konsernissa vaalitaan tietopalveluissa yhä samoja kriteerejä.

Vuosien varrella RT-kortistostoa on laajennettu ja kehitetty yhä paremmin koko kiinteistö- ja rakentamisalaa hyödyttäväksi nykyaikaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tietopalveluksi.

RT-kortistoa kehitetään edelleen. Uusia ohjekortteja laaditaan ja olemassa olevia päivitetään  yhdessä ja alan eri näkökulmia huomioiden Rakennustietosäätiön toimikuntatyönä.  Toimintatapa on ainutlaatuinen koko maailmassa. Toimikuntatyön tuloksena eri tahojen yhteistyössä ja -ymmärryksessä syntyvät kiinteistö- ja rakentamisalaa koskevat ohjeet ja suositukset.

Jälleenrakentamisen tulokset standardeiksi

RTS-konsernin taustalla on Suomen Arkkitehtiliiton Jälleenrakennustoimisto. Se sai alkunsa vuonna 1942,  jolloin suomalaiset puhalsivat yhteen hiileen sodan keskellä. Toimiston tehtävänä oli keskittyä alan standardisoimiskysymyksiin. Vaikka toimiston alkuvuosina työ suunnattiin ajankohtaisiin jälleenrakennustehtäviin, niin sen päätavoitteena pysyi jatkuva, yleinen rakennusalan standardointi. Jälleenrakennustyön tulokset päätettiin jo varhaisessa vaiheessa julkaista ajan oloon laajenevaan Rakennustieto-kortistoon.

Ensimmäisenä toimiston johtajana aloitti Alvar Aalto. Toiminta käynnistyi 2.5.1942, jolloin toimiston päällikkönä toimi Suomen arkkitehtuurin suurimpia nimiä ja kansainvälistä mainetta jo saavuttanut Viljo Revell. Arkkitehti Aarne Ervi johti suunnitteluosastoa, joka vastasi muun muassa RT-korteista. Toimiston taustalla vaikuttivat vahvasti myös professori Otto-I. Meurman sekä arkkitehti Aulis Blomstedt. 

RT-kortiston  julkistamistilaisuus järjestettiin joulukuussa 1942 Teknillisen korkeakoulun juhlasalissa.

Ensimmäisen kortiston perusta, 70 standardin sarja, valmistui 1943. Sodan aikana perustetusta järjestelmästä kehittyi ohjeistus palvelemaan myös rauhanajan tarpeita.

Tutkimustoiminta tukemaan standardointia

Vuonna 1947 Jälleenrakennustoimisto nimestä luovuttiin ja otettiin käyttöön Suomen Arkkitehtiliitto Standardoimislaitos.  Jo Jälleenrakennustoimiston perustamisen aikana jo toiminnan tavoitteeksi oli merkitty asuntotutkimus. Noin kymmenen vuotta  perustamisen jälkeen käynnistyi varsinainen tutkimustoiminta tukemaan standardointia.

Vuonna 1959 laitoksella oli käynnissä 11 tutkimusta, joista suurin osa tähtäsi RT-korteiksi, mutta joukossa oli myös rakentamisen perustutkimusta.

Vuonna 1972

RT-kortisto laajeni 1970-luvulla

Tutustu Rakennustietosäätiön historiaan

 • Alku
  1905
  Alvar Aalto esittelee Rakennustietokortiston aloitus kokoonpanoa Risto Rytille Teknillisen korkeakoulun juhlasalissa joulukuussa 1942
  Rakennustaito-lehden julkaiseminen aloitettiin
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Kalenteri
  1917
  Rakentajain kalenterin julkaiseminen aloitettiin
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Rakennusainenäyttely
  1932
  Helsingin Rakennuskeskus avattiin pysyvänä rakennusainenäyttelynä
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Jälleenrakennustoimisto
  1942
  Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto perustettiin
  Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto perustettiin Alvar Aallon aloitteesta (1947 alkaen nimellä Asemakaava- ja Standardisoimislaitos).
 • RT-kortit
  1942
  Ensimmäiset RT-kortit laadittiin
  Ensimmäiset RT-kortit laadittiin Rakennusstandarditoimikunnan valvonnassa ja yhteistyössä eri järjestöjen ja alan asiantuntijoiden kanssa
 • Perustaminen
  1972
  Rakennustietosäätiö perustetaan
  Suomen Arkkitehtiliitto ja Rakennusmestarien Keskusliitto perustivat Rakennustietosäätiön
 • Rakennuskirja Oy
  1974
  Rakennuskirja Oy perustettiin
  Rakennuskirja Oy, nykyiseltä nimeltään Rakennustieto Oy, perustettiin
 • Ratu
  1974
  Alvar Aalto esittelee Rakennustietokortiston aloitus kokoonpanoa Risto Rytille Teknillisen korkeakoulun juhlasalissa joulukuussa 1942
  Ratu-kortiston julkaiseminen aloitettiin
  Ratu-kortiston julkaiseminen aloitettiin
 • KH-kortisto
  1981
  KH-kortiston julkaiseminen aloitettiin
  KH-kortiston julkaiseminen aloitettiin
 • LVI-kortisto
  1986
  LVI-kortiston julkaiseminen aloitettiin
  LVI-kortiston julkaiseminen aloitettiin
 • Laajentuminen
  1993-1998
  Rakennustieto laajentui
  Rakennustieto laajentui Viroon, Venäjälle ja Latviaan
 • Päästöluokitusjärjestelmä M1
  1996
  Päästöluokitusjärjestelmä M1
  Kestävän kehityksen mukaisten työkalujen luominen, esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitusjärjestelmä M1 luotiin ja otettiin käyttöön
 • RT-kortisto
  1997
  RT-kortisto julkaistiin CD:nä ja osittain verkossa
  RT-kortisto julkaistiin CD:nä ja osittain verkossa
 • RT Tarviketieto Net
  1999
  Rakennustarvikerekisteri vietiin verkkoon
  Rakennustarvikerekisteri vietiin verkkoon ja RT Tarviketieto Net sai alkunsa (nyk. RT tuotetieto)

Rakennustiedon tärkeimpiä vuosilukuja

1905
Rakennustaito-lehden julkaiseminen aloitettiin

1917
Rakentajain kalenterin julkaiseminen aloitettiin

1932
Helsingin Rakennuskeskus avattiin pysyvänä rakennusainenäyttelynä

1942
Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto perustettiin Alvar Aallon aloitteesta (1947 alkaen nimellä Asemakaava- ja Standardisoimislaitos)

Ensimmäiset RT-kortit laadittiin Rakennusstandarditoimikunnan valvonnassa ja yhteistyössä eri järjestöjen ja alan asiantuntijoiden kanssa

1972
Suomen Arkkitehtiliitto ja Rakennusmestarien Keskusliitto perustivat Rakennustietosäätiön

1974
Rakennuskirja Oy, nykyiseltä nimeltään Rakennustieto Oy, perustettiin

Ratu-kortiston julkaiseminen aloitettiin

1981
KH-kortiston julkaiseminen aloitettiin

1986
LVI-kortiston julkaiseminen aloitettiin

1993-1998
Rakennustieto laajentui Viroon, Venäjälle ja Latviaan

1996
Kestävän kehityksen mukaisten työkalujen luominen, esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitusjärjestelmä M1 luotiin ja otettiin käyttöön

1997
RT-kortisto julkaistiin CD:nä ja osittain verkossa

1999
Rakennustarvikerekisteri vietiin verkkoon ja RT Tarviketieto Net sai alkunsa (nyk. RT tuotetieto)

2000-2002
SisäRYL, RunkoRYL, MaaRYL, MaalausRYL 2001 ja TalotekniikkaRYL 2002 julkaistiin.

Vuosi 2002 oli Rakennustiedon juhlavuosi: Helsingin Rakennuskeskus 70 v., RT-kortisto 60 v., Rakennustietosäätiö RTS 30 v.

2003
Sopimuslomake Net -palvelu julkaistiin

2004
RT-ympäristoselostetoiminta käynnistettiin

2005
Rakennustaito-lehti 100 v.
SIT Sisustustietopalvelu käynnistyi

2006
InfraRYL 2006 -käsikirjan ensimmäinen osa ilmestyi

KH Net-palvelu julkaistiin

2007
LVI Net, RT Net, InfraRYL Net ja LVI-selostus CD julkaistiin

2008
Verkkotuotteiden kehittäminen jatkui; RT-rakennusselostus Net, SIT Net, Ratu Net, Klara Net

2009
KiinteistöRYL 2009 – ensimmäinen palvelut kattava RYL ilmestyi

2010
RunkoRYL 2010, MaaRYL 2010, InfraRYL 2010 osa 1 julkaistiin

RT TietoMedia -palvelu lanseerattiin media-asiakkaille

2011
Infra Net -palvelu käynnistyi

Rakentajain kalenteri 2012 julkaistiin e-kirjana, kirjana ja verkkopalveluna

KH-kortisto vietti 30-vuotisjuhlia MaalausRYL 2012 julkaistiin

2012
Rakennustieto muutti Runeberginkadulta Voimataloon

Rakennusnäyttely lakkautettiin, kirjakauppa jatkoi toimintaansa Runeberginkatu 5:ssä

E-kirja-alusta otettiin tuotantokäyttöön

SisäRYL 2013 julkaistiin

2013
Kirjakaupat Lappeenrannassa ja Oulussa lopetettiin, Tampere jatkoi myyntikonttorina

RT Tarviketieto –palvelu uudistettiin ja nimi muuttui RT tuotetiedoksi

Rakennustaito-lehden kustantaminen siirtyi pois Rakennustiedosta

2014
RT Esteettömyystieto -palvelu julkaistiin

TEHO-hanke käynnistettiin yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa

2015
Lukuisia kehityshankkeita käynnistettiin: KorjausRYL, TalotekniikkaRYLin päivitystyö, RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus, modulaarinen kortisto, RT-kustannuslaskenta –ohjelma.

Rasi-tieto Oy:n tuotetietokanta siirtyi Rakennustiedolle

Rakennustieto Oy osti Suomen Rakennusmedialta kirjojen, lehtien, kalentereiden ja lomakkeiden liiketoiminnan.

Oston mukana Rakennustietoon siirtyivät uusina lehtinä Korjausrakentaminen, Infra, InfraUusimaa ja Jokka.

Säätiölain muutoksen johdosta Rakennustietosäätiö RTS:n nimimuuttui muotoon Rakennustietosäätiö RTS sr

2016
RT urakoitsijan tuotetieto julkaistiin TEHO-hankkeeseen liittyvänä ensimmäisenä palveluna

RT tietoväylä julkaistiin uudeksi kortistojenkäyttöliittymäksi

KorjausRYL-sarjan ensimmäinen osa ilmestyi

2017
RT kustannuslaskenta -palvelu käynnistettiin uudistuneena (ent. Klara Net)

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kustannettiin Rakennetun Suomen tarina -kirja

Yhteistyö KIRA-digi -hankkeessa

Osallistuminen Fiksun julkisen rakentamisen-kuntakiertueelle

2019
Kaksi uutta verkkopalvelua: Maankäyttö- ja rakennuslaki –kirjan pohjalta luotu digikirja sekä täysin uusittu RYL-verkkopalvelu sisältönään InfraRYL ja KiinteistöRYL