Ilmiöverkosto on Rakennustietosäätiön käynnistämä toimintamalli, joka luo vaikuttavuutta tutkimukseen ja vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen yhteisesti tuotetulla rakennetun ympäristön tilannekuvalla. Ilmiöverkosto kokoaa kiinteistö- ja rakentamisalalla vaikuttavia ja nousevia muutosilmiöitä sekä niihin liittyviä kehitystarpeita.

Kevään aikana on toteutettu monivaiheisen Delfoi-kyselykokonaisuuden ensimmäinen vaihe, joka keräsi 160 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan arvioimaan alan merkittävimpiä muutosilmiöitä. Delfoi-kyselyn taustalla olivat tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvat yläteemat, jotka kuvastavat tulevaisuuden elinkaarilaadukkaan rakennetun ympäristön tavoiteltuja ominaisuuksia.

Tutkimuskirjallisuuden ja asiantuntijoiden näkemysten yläteemat olivat

  1. Ilmastopositiivinen ja vastuullinen
  2. Kiertotaloutta toteuttava
  3. hyvinvointia ja osallisuutta luova
  4. Älykkäästi tiivis – tai väljä
  5. Huoltovarma ja resilienssia omaava
  6. Energiamurrokseen vastaava
  7. Materiaali ja rakenneratkaisuiltaan kestävä ja resurssitiivis

Ilmiöverkoston blogisarjan ensimmäinen osa julkaistiin 17. toukokuuta. Sini Saarimaan ja Marianna Kotilaisen blogikirjoitus käsittelee ensimmäistä yläteemaa: ilmastopositiivista ja vastuullista rakennettua ympäristöä. Asiantuntijoiden ensimmäisissä vastauksissa korostui muun ohella viherpesun torjunta ja tarve lisätä läpinäkyvyyttä sekä avoimuutta kestävyyttä edistävien toimien toteuttamisessa. 

Uusia blogikirjoituksia julkaistaan vuoden aikana kuudesta muusta yläteemasta. Blogikirjoitusten kautta nostetaan poimintoja muutosilmiöistä, jotka asiantuntijapaneeli on vastauksissaan tuonut esille. 

Tutkimustieto paremmin käyttöön

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimustieto on laadukasta, mutta tietoa hajallaan. Ilmiöverkosto kerää ajantasaisia alan muutosilmiöitä ja jalostaa niistä ymmärrettävää kokonaiskuvaa. Blogisarja on yksi keino tuoda pilkahduksia tutkimustietoon yhdistettynä asiantuntijoiden näkemyksillä. Blogisarjan lisäksi Ilmiöverkostossa tärkeimmistä muutosilmiöistä tuotetaan myös syvällisempiä tutkimustiedon koosteita, jotka julkaistaan katsauksina.

Kolmiosaisen Delfoi-kyselykokonaisuuden ensimmäinen otos yhdistettynä tutkimuskirjallisuuteen muodostaa jo vahvan kuvan kiinteistö- ja rakentamisalan muutoksesta ja kehityksestä. Delfoi-kyselyn toinen vaihe käynnistyy toukokuun aikana.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 1
Neutraali 0
Pettymys 0