Kaupungit ovat muutoksessa ja niiden kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen edistäminen vaatii monialaista yhteistyötä. Tämän teeman ympärille kokoontuu joukko tutkijoita ja käytännön kehittäjiä Kaupunkitutkimuksen päiville 23.–24. toukokuuta Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen -työryhmään.

Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen on keskeisessä asemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä tavoite on keskiössä Kaupunkitutkimuksen päivien 18. työryhmässä, jossa korostuu se, kuinka moninäkökulmaisuus sisältäen monialaisen yhteistyön ja/tai monitieteelliset lähestymistavat, voi luoda uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Rakennetun ympäristön elinkaarilaadun edistäminen vaatii moninäkökulmaisuutta 

Ensimmäisessä Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen -työryhmän esityksessä Rakennustietosäätiön Sini Saarimaa korostaa eri näkökulmien ymmärtämisen ja monialaisen sekä monitieteisen yhteistyön merkitystä alan muutoksessa. Esitystä ohjaa koko työryhmää yhteen tuova elinkaarilaadun näkökulma. Esitys pohjautuu Rakennustietosäätiön Ilmiöverkosto -toimintamalliin, joka integroi KIRA-alan tutkimusta sekä käytännön kehitystyötä.  

Esitys avaa alan tilannekuvaa, joka perustuu laajaan ajantasaisen kirjallisuuden katsaukseen ja kolmivaiheiseen Delfoi-tutkimukseen. Parhaillaan toteutettavassa Delfoi-tutkimuksessa 160 eri osaamisalaa, rooleja ja näkökulmia edustavat KIRA-alan asiantuntijat työskentelevät iteratiivisesti yhdessä määritellen ja painottaen muutosilmiöitä, jotka uudistavat alaa tulevan 5–10 vuoden aikana. Esitys tarjoaa kattavan katsauksen laajan asiantuntijapaneelin tarjoamiin näkemyksiin, luoden moniulotteisen läpileikkauksen sekä kirjallisuudesta että alalta kerättyihin muutosilmiöihin. Samalla esitys tuo esiin ja asettaa laajempaan alan muutoksen kontekstiin ne aiheet, joita työryhmässä tullaan käsittelemään jatkossa tarkemmin. 

Kohti tiivistä ja vehreää kaupunkia!

Toisessa työryhmän esityksessä Aalto-yliopiston Sameli Sivonen korostaa sitä, miten autoliikenteen vähentäminen avaa ovia tiiviimmälle ja vihreämmälle kaupunkirakenteelle. 2020-luvun alussa aiemmin autoliikenteen käytössä olleen tilan muuttaminen muuhun käyttöön on nouseva aihe kaupungeissa. Esitys avaa kiinnostavia näkökulmia siitä, mitä ilmastotavoitteiden mukainen autoliikenteen vähentäminen mahdollistaisi Helsingissä. Sivosen mukaan tämä toisi uusia vaihtoehtoja tarvittavan asuntorakentamisen sijoittamiseksi kasvavassa kaupungissa ja mahdollistaa näin kaupungin kestävän kasvun viheralueita säästäen.  

Eri näkökulmien yhteensovituksessa on haasteita 

Kolmannessa esityksessä Janne Viitamies Jyväskylän kaupungilta pureutuu eri näkökulmien ja moninaisten odotuksien haastavaan ristipaineeseen ja yhteensovitukseen rakennustasolla. Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitseva keskustakirjaston rakennus halutaan muuttaa luovan talouden keskukseksi, ja tämä suunnitelma edellyttää monien eri näkökulmien yhteensovittamista sekä laajaa monialaista yhteistyötä. Erilaisten tavoitteiden yhteensovitustyö tehtiin hankkeessa, jossa arvoa loi erilaisten sidosryhmien yhteistyö. Esitys esittelee uutta-avaavia menetelmiä pureutua haasteisiin, jossa kietoutuu yhteen ekologiset, toiminnalliset ja käyttöön liittyvät näkökulmat sekä taloudelliset kysymykset ja rakennusperinnön merkitys. 

Uudelleenkäytettävien rakennusosien liiketoimintaekosysteemi on tulevaisuutta 

Neljännessä esityksessä Antti Kurvinen Tampereen yliopistolta avaa mahdollisuuksia uudelleenkäytettävien rakennusosien liiketoimintaekosysteemin luomiseen, mikä voi merkittävästi edistää alan kokonaisvaltaista kestävyyttä. Uudelleen käytettävien komponenttien yleistyminen edellyttää markkinoiden kehittymistä, sillä uusien ja käytettyjen komponenttien toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät arvoketjut puuttuvat. Toisaalta, kokonaisen liiketoimintaekosysteemin kehittäminen edellyttää taas laaja-alaisesti syventyvää yhteistyötä eri KIRA-alan toimijoiden välillä. Lisäksi perinteisen rakennusalan osaamisen rinnalle saatetaan tarvita myös uusia taitoja ja yhteistyömalleja. Esityksessä etsitään moninäkökulmaisesti potentiaalista tietä kohti toimivaa DfD-rakennusosien liiketoimintaekosysteemiä. 

Yhteenveto: Datalla edistetään sekä elinkaarilaatua että yhteistyötä

Viidennessä ja samalla kokonaisuutta yhteen kokoavassa esityksessä Tommi Arola Rakennustietosäätiöstä korostaa, että digitaalisuus ja kokonaisvaltainen kestävyys kulkevat käsi kädessä. Esitys valottaa datan roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä ja yhteistoiminnan syventämisessä alan uudistamiseksi. Yhteenvedossa poimitaan työryhmien aiheisiin liittyviä esimerkkejä, joiden kautta avataan keskustelua datatarpeista ja nykyisistä datalähteistä sekä haastetaan datan yhteiskäyttöön.

Liity mukaan innostavaan keskusteluun, nähdään Kaupunkitutkimuksen päivillä! 

Sini Saarimaa
Sini Saarimaa
Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
Tommi Arola
Tommi Arola
Tutkimusjohtaja, digitaalinen rakennettu ympäristö
Rakennustietosäätiö RTS
Marianna Kotilainen
Marianna Kotilainen
Projektitutkija
Rakennustietosäätiö RTS

Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0