Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat ovat suunnitelleet yhdessä kyselyn tekoälyn hyödyntämisestä alalla kasvun tukena. Kysely alan Tulevaisuusvuoropuheluun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä tekoälyn merkityksestä alalle. Kyselystä vastaa TYÖ2030-ohjelma yhteistyössä KIRA-kasvuohjelman kanssa. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Tulevaisuusvuoropuhelun teemojen valitsemiseen. Kyselyn tulokset luovat myös pohjan alan AI-vuoropuhelulle ja yhteiselle alan tiekartalle.

Jaa näkemyksesi tekoälystä

Kysely on toteutettu Google Forms-alustalla ja siihen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna 14.6. saakka. Tuloksista kerrotaan syksyllä 2024 alan toimijoiden ja KIRA-kasvuohjelman viestintäkanavissa ja alan tapahtumissa.


KIRA-kasvuohjelma

Kiinteistö- ja rakentamisalan kasvuohjelma uudistaa alan osaamista ja toimintamalleja sekä vauhdittaa alan kokeiluja ja kehittämis- ja vientihankkeita. Se kokoaa yhteisöjä ja klustereita yhdessä sovittaviin teemoihin, käynnistää kehittämishankkeita, skaalaa toimivia ratkaisuja sekä toteuttaa tietoiskuja ja koulutuksia. KIRA-kasvuohjelman taustalla ovat kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat yhdessä (KIRA-foorumi), jonka lisäksi ohjelmaa rahoittaa ympäristöministeriö.

Työ2030-ohjelma

Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa Petteri Orpon hallitusohjelmaa. TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0