Pyydämme lausuntoja KiinteistöRYLin jätehuoltoa käsittelevän luvun ehdotuksesta.

KiinteistöRYL sisältää yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet erilaisten kiinteistöjen jätehuollolle. Ehdotuksen kohteena olevassa luvussa käsitellään jätehuollon järjestämistä ja toteuttamista, jätetiloja ja keräysvälineitä sekä niiden hoitoa ja kunnossapitoa. Lisäksi käsitellään käyttäjien opastamista ja käyttäjä- ja työturvallisuutta sekä paloturvallisuutta.

Ehdotuksen on tuottanut päätoimikunta 25: KiinteistöRYL valvova toimikunta. Käsikirjoituksen ehdotukseen on laatinut Riikka Kinnunen.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 6.5.2024.

Lisätiedot

Ilkka Friman
tiimipäällikkö, Rakennustieto Oy
ilkka.friman@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0