Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto KouluKunto -hanke
Hankkeen toteuttajat: Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto
Hankkeen rahoittaja: Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Hankkeen aikataulu: 1.4.2022 – 31.10.2023

Kunnissa on paljon korjausiässä olevia tai sen ylittäneitä rakennuksia ja samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Sisäilma ja terveys -selvityksen mukaan kuntien omistamissa rakennuksissa merkittävistä sisäilmaongelmista kärsitään eniten peruskouluissa ja lukioissa (18 % rakennustyyppien kokonaismäärästä). Kiinteistökannan ikärakenteellinen ongelma ja riittämättömät investoinnit ovat merkittävimpiä taustasyitä sisäilmaongelmille.  

Uudisrakentamisen laadun parantamisen lisäksi olisikin keskityttävä erityisesti nykyisen rakennuskannan korjaamiseen sekä ennakoivaan kiinteistönpitoon, joka takaa tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset sisäympäristöt. Tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti korjattu rakennus ylläpitää omalta osaltaan rakennuksen sisäympäristön laatua ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia sekä rakennuksen palvelukykyä kokonaisuutena.

Aalto-yliopiston johtamassa KouluKunto -hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia jo valmiiksi saatavilla olevia tietoja ja aineistoja Manner-Suomen yleissivistävien oppilaitosrakennusten kunnosta ja sisäolosuhteiden tilasta sekä altistumisolosuhteista.

Aineistoja kerätään yhteistyökumppaneina olevien kuntien tietokannoista ja lisäksi hyödynnetään tutkimusorganisaatioiden saatavilla olevia laajoja aineistoja. Näin saadaan hyvin kattavasti ja monipuolisesti sekä uutta että kokoavaa tutkimustietoa koulurakennusten rakenteiden ja talotekniikan kunnosta sekä sisäilmaston laadusta. Tärkeää on, että aineisto ei käsitä pelkästään sisäilmaongelmaisiksi tiedettyjen rakennusten tietoja, vaan pyrkii antamaan todenmukaisen ja kattavan kuvan koko oppilaitosrakennuskannasta.

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke) | Tieto käyttöön (tietokayttoon.fi)

Lisätietoja: Katja Tähtinen, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö RTS, katja.tahtinen@rts.fi  040 584 3360