Rakennusosien uudelleenkäyttö

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa tukemalla käytännön kokeiluja ja rakennusalan toimijoiden välistä yhteistyötä. Viime vuonna kiertotalouden klusteriohjelmassa toteutettiin kaksi erilaista tiilien irrotuskokeilua yhteistyössä Spolia Designin kanssa.

Klikkaamalla aukeaa video

Katso kokeilun video Helsinki-kanavalta >

Kokeilujen tuloksena saatiin nopeasti käytännön oppeja tiilien irrottamisesta sekä niiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja esteistä.


– Uudelleen käytettävien rakennusosien kelpoisuus tulee selvittää sen takia, että alun perin rakennustuotteet on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen ja niillä on tiettyjä ominaisuuksia. Käytön myötä ominaisuudet ovat saattaneet heikentyä tai muuttua. On tärkeää selvittää, mitkä niiden tekniset ominaisuudet ovat ja sen kautta, että minkälaiseen uudelleen käyttöön ne soveltuvat, kertoo videolla RTS:n projektijohtaja Katja Tähtinen.

Rakennustietosäätiössä on parhaillaan käynnissä Katja Tähtisen vetämä UURAKET-hanke, jossa selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa keskitytään rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseen talonrakentamisessa, erityisesti uudelleenkäyttökartoituksen, uudelleenkäyttöselvityksen, dokumentoinnin, uudelleenkäytön suunnittelun, tuotekelpoisuuden ja -soveltuvuuden osoittamisen näkökulmista.


Kuvat: Kiertotalouden klusteriohjelman videolta: Osat kiertoon – Purkukokeiluista oppeja tiilien uudelleenkäyttöön

Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön