Pyydämme lausuntoja kiinteistön teknisiä käyttöikiä ja kunnossapitojaksoja käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ehdotuksen on laatinut Rakennustietosäätiö RTS:n asettama toimikunta TK 454 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 26.4.2024.

Lausuntopyynnön kohde

Lausuntopyynnön kohteena olevassa ohjekortissa esitetään kiinteistön rakenteiden, rakennusosien ja aluerakenteiden keskimääräiset tekniset käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. Tietoja voidaan hyödyntää mm. kuntoarvioissa, kuntotarkastuksissa, energiakatselmuksissa, kuntotutkimuksissa ja kunnossapidon suunnitteluun sekä hankesuunnitteluun ja elinkaaren määrittelyyn. Niistä on apua myös rakennuksen huoltokirjan laadinnassa.

Lisätiedot

Ilkka Friman
tiimipäällikkö, Rakennustieto Oy
ilkka.friman@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 1