KIRA-foorumi: Täydentävän koulutuksen rahoitus kiinteistö- ja rakentamisalalla on turvattava

Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöjen yhteistyöfoorumi on huolissaan täydentävän koulutuksen tulevaisuuden tilanteesta kiinteistö- ja rakentamisalalla muun ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaamisen vuoksi.

Kiinteistö- ja rakentamisalan rooli yhteiskunnassamme on keskeinen. Se vastaa 83 % kansallisvarallisuudesta, 15 % BKT:sta, 20 % työllisyydestä ja 60 % investoinneista.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää osana ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistamista muun ammatillisen koulutuksen rahoituksen poistamista rahoitusmallina kokonaan. Tämä olisi iso muutos kiinteistö- ja rakentamisalan täydentävään koulutukseen. Muutos leikkaisi muun muassa isännöinnin, kiinteistönvälityksen, kiinteistöhuollon, kiinteistökehityksen, kiertotalouden, energiatehokkuuden ja rakennusalan eri osa-alueiden täydentävää koulutusta, sanoo KIRA-foorumin puheenjohtaja, Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Kiinteistö- ja rakentamisalan täydentävän koulutuksen tarve on kasvussa. Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöjen KIRA-foorumi kantaa huolta esityksen vaikutuksista, koska koulutustarpeet ovat kasvussa erityisesti täydentävässä koulutuksessa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen 100 miljoonan euron leikkaus heikentää jatkuvaa oppimista.

– Monissa kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisissa tehtävissä ei ole korkeakoulututkintoa, joten täydentävän koulutuksen merkitys osaamisen vahvistamiseksi vain korostuu. Isännöitsijä voi hallinnoida 100 miljoonan euron taloyhtiövarallisuutta ja kiinteistönvälittäjä voi tehdä asuntokauppaa vuodessa kymmenien miljoonien arvosta vuodessa, rakennustyömaiden budjeteista puhumattakaan, Randell sanoo.

KIRA-foorumi näkee, että kiinteistö- ja rakennusalan koulutusten jääminen valtionosuusrahoituksen ulkopuolelle vaarantaisi osaavan työvoiman saatavuuden pidemmällä aikajänteellä.

– Muun ammatillisen koulutuksen budjetti on vain noin 10 miljoonaa euroa, mikä on todella pieni osuus ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksesta. Tällä rahoituksella on saatu täytettyä muutamien toimialojen koulutustarpeet hyvin kustannustehokkaasti ja täsmällisesti. Siksi tämän rahoitusmallin säilyttämiselle olisi hyvät perusteet, Randell huomauttaa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt ymmärtävät julkisen talouden haasteet, mutta tämä verrattain pieni leikkaus osuu väärään maaliin ja vaikeuttaa kasvun vahvistamista kiinteistö- ja rakentamisalalla.

– On erittäin tärkeää, että muun ammatillisen koulutuksen rahoitus säilytetään myös tulevassa rahoitusmallissa. Mikäli muun ammatillisen koulutuksen rahoituksesta kuitenkin päätetään luopua, on erittäin tärkeä varmistaa kiinteistöalan koulutuksen valtionosuusrahoituksen jatko esimerkiksi harkinnanvaraisen rahoituksen kautta, Randell esittää.

KIRA-foorumi

Viisitoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Yhteisö kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.

KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön