Lausuntopyyntö: Palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuus (RTS 24:13)

Pyydämme lausuntoja palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuutta käsittelevään ohjekorttiehdotukseen.

Ehdotus sisältää ohjeistuksen palontorjuntatekniikan suunnitteluprosessin kululle ja roolien tehtävänjaolle painottuen suunnitteluperusteiden määrittelyyn ja laadunvalvontaan.

Ehdotuksen on laatinut toimikunta TK 469 Palontorjuntatekniikan suunnitteluprosessi.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 10.8.2024.

Lisätiedot

Valtteri Viitikko
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
valtteri.viitikko@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 1
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön