Pyydämme lausuntoja rakennuskohteen tietoaineiston käyttöehtoja käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ehdotus sisältää rakentamishankkeen tietoaineiston jakamiseen ja käyttämiseen liittyvät ehdot hankkeeseen osallistuvien ja muiden toimijoiden kesken.

Ehdotuksen on laatinut Rakennustietosäätiö RTS:n asettama toimikunta PT 15 Rakennuttaminen ja sopiminen Eetu Partalan ja Emmi Idin käsikirjoituksen pohjalta.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 12.5.2024.

Lisätiedot

Tatu Waltari
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
tatu.waltari@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0